Rozwój teorii i metod badawczych fotoemisji z metali, -cz. 1 i 2

Rozwój teorii i metod badawczych fotoemisji z metali, -cz. 1 i 2

Cena: 95.00 zł
Wydawnictwo:Wydawnictwo SEP COSIW
Rozwój teorii i metod badawczych fotoemisji z metali, półprzewodników i izolatorów ( Część I i II )


prof. Józef Wojas

Rok wydania 2005
Ilość stron Cz.I - 696
Ilość stron Cz.II - 893
Format B5
Okładka miękka lakierowanaMonografia ta jest pierwszym w naszej literaturze naukowej wydaniem książkowym istotnego tematu, jakim są teorie i badania zjawisk fotoelektrycznych w ciele stałym. W książce chronologicznie przedstawiono powstałe i rozwijające się teorie zjawisk fotoelektrycznych w metalach, półprzewodnikach i izolatorach oraz różne metody ich badania, głównie z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego do badań podstawowych i aplikacyjnych. Fotoemisja elektronów jest jednym z najdokładniejszych narzędzi badania struktury i właściwości fizycznych powierzchni i objętości różnych materiałówPraca została dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych.


Spis treści

Część I
Rozdział 1: Klasyczna teoria ciał stałych
Rozdział 2: Struktura pasm energetycznych ciał stałych
Rozdział 3: Wstęp do teorii fotoemisji-podstawy fizyczne
Rozdział 4: Dyskusja teorii fotoemisji z metali
Rozdział 5: Dyskusja teorii fotoemisji z izolatorów
Część II
Rozdział 1: Metalurgia kryształów półprzewodnikowych
Rozdział 2: Wprowadzenie do półprzewodników
Rozdział 3: Podstawy kwantowej teorii półprzewodników
Rozdział 4: Zjawiska fizyczne występujące w półprzewodnikach
Rozdział 5: Właściwości strukturalne
Rozdział 6: Struktura pasmowa półprzewodników amorficznych
Rozdział 7: Fotoemisja
Rozdział 8: Studia fotoemisji z półprzewodników
Rozdział 9: Rozwój teorii fotoemisji z półprzewodników
Rozdział 10: Teoretyczna interpretacja podstaw spektroskopii fotoelektronowej przeprowadzona przez Nilssona
Rozdział 11: Rozkłady kątowe fotoemisji
Rozdział 12: Zjawisko modulacji fotoemisji
Rozdział 13: Przejścia optyczne i odbicie światła skorelowane z fotoemisją
Rozdział 14: Stany powierzchniowe i ich gęstości
Rozdział 15: Wpływ wygięcia pasm energetycznych na fotoemisję
Rozdział 16: Fotoemisja a struktura elektronowa powierzchni
Rozdział 17: Wydajność kwantowa fotoemisji
Rozdział 18: Rozkłady energetyczne fotoelektronów
Rozdział 19: Techniki doświadczalne i metody pomiarowe podstawowych wielkości fotoemisyjnych
Rozdział 20: Określenie właściwości powierzchni półprzewodników
Rozdział 21: Fotoemisja rentgenowska
Rozdział 22: Cienkie warstwy półprzewodnikowe
Rozdział 23: Wpływ cezu na fotoemisję
Rozdział 24: Przykłady niektórych nowszych badań i zastosowań fotoemisji z półprzewodników

powrót do Rozwój teorii i metod badawczych fotoemisji z metali, -cz. 1 i 2 ->