Ogrzewanie podłogowe, Projektowanie, Regulacja, Wskazówki Praktyczne

Ogrzewanie podłogowe, Projektowanie, Regulacja, Wskazówki Praktyczne

Cena: 81.62 zł
Cena: 77.54 zł
autor:Sabiniak Grzegorz, Wiśnik Karolina, Adamiak Tomasz
ISBN:9788388695377
Wydawnictwo:Wydawnictwo Instal
Ilość stron:181
Wydanie:2020
Format:B5
Oprawa:Miękka
Ogrzewanie podłogowe, Projektowanie, Regulacja, Wskazówki Praktyczne  Wstęp:
Obszerność tematyczna książki i jej aktualność, tak pod względem naukowym jak i zastosowań praktycznych, stanowi kompendium wiedzy w chwili obecnej w tej dziedzinie. Podział na rozdziały, ich zwięzłość z jednoczesnym dokładnym opisem omawianych zagadnień i literaturą wspomagającą na ich zakończeniach, pozwala na szybkie i jednocześnie szerokie przyswojenie potrzebnych informacji z zakresu ogrzewczych systemów podłogowych.

Rozdział pierwszy, to informacje o wymogach higienicznych człowieka przebywającego w zamkniętym pomieszczeniu lub opis parametrów powietrza, gdy wymagane są właściwe warunki technologiczne przy procesach produkcyjnych (np: czekolady, tytoniu, mikroprocesorów itp.). Opisano także uwarunkowania, gdy muszą być spełnione obydwa procesy jednocześnie tzn. higieniczny i technologiczny.
Drugi rozdział zawiera opis zalet i wad stosowania ogrzewczych systemów płaszczyznowych. Z opisów znajdujących się w literaturze, jak i z przeprowadzonych dotychczas badań wynika przewaga o wyższej jakości tego rodzaju systemów ze wskazaniem właśnie na ogrzewanie podłogowe, nad klasycznym, na przykład grzejnikowym.
Rozdział trzeci, to opis historyczny ogrzewczych systemów pomieszczeń od Średniowiecza do czasów współczesnych z opisem technologii i materiałów wykorzystywanych, i stosowanych w tym celu.
Rozdział czwarty stanowi opis rozwiązań technicznych stosowanych w ogrzewaniu płaszczyznowym z naciskiem położonym na ogrzewanie podłogowe. Jest w nim zawarta część teoretyczna oraz praktyczna projektowania takich instalacji, jak i nadzór nad ich wykonaniem wraz z przywołaniem oraz komentarzem wymagań prawnych. Rozdział poparty jest obszernym przykładem z uzasadnieniem przyjętych założeń i interpretacją otrzymanych wyników.
W piątym rozdziale zajęto się automatyką ogrzewczych systemów płaszczyznowych. Jej elementami i współoddziaływaniem. Współpracą z różnymi źródłami ciepła (gazowe, wodne) i systemami ogrzewania (np. grzejnikowym). Nastawami automatyki i jej regulacją samoczynną, jak i poprzez ingerencję człowieka w zależności od czynników zewnętrznych (np.: pory roku).
Rozdział szósty jest jakby indywidualnym w książce, gdyż traktuje o wykorzystywaniu prądu w ogrzewaniu podłogowym. Zwrócono uwagę na istotne zalety tego rodzaju ogrzewania, jak: łatwość automatyzacji, a tym samym i nadążność regulacji, małą bezwładność cieplną, czyli szybkość reakcji po włączeniu, ale także na koszty eksploatacyjne takiego systemu ogrzewania. Rozdział poparto licznymi przykładami.
Siódmy rozdział, to dzielenie się uwagami teoretycznymi i przede wszystkim praktycznymi autorów książki o ogrzewczych systemach płaszczyznowych w szczególności podłogowych.

Autorzy książki mają nadzieję, że będzie ona przydatna osobom (inżynierom) projektującym ogrzewania podłogowe, także wykonawcom i eksploatatorom (użytkownikom) tego rodzaju systemów. Będzie ona także podstawowym, praktycznym podręcznikiem dla adeptów instalacji budowlanych, czyli studentów wydziałów: budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury 

powrót do Ogrzewanie podłogowe, Projektowanie, Regulacja, Wskazówki Praktyczne ->