03 Multimedia - Izolatory liniowe i stacyjne w polskich sieciach elektroenergetycznych na napięcia powyżej 1 kV : doświadczenia, badania, oferta rynko

03 Multimedia - Izolatory liniowe i stacyjne w polskich sieciach elektroenergetycznych na napięcia powyżej 1 kV : doświadczenia, badania, oferta rynko

Cena: 18.30 zł
Wydawnictwo:Wydawnictwo SEP COSIW
Sesja Odczytowa: Izolatory liniowe i stacyjne w polskich sieciach elektroenergetycznych na napięcia powyżej 1 kV : doświadczenia, badania, oferta rynkowa"
Prezentacje multimedialne i artykuły z konferencji. na płycie również oferta firm ZAPEL, ENECCO a także normy "izolatorowe"

„Rola izolacji tradycyjnej i kompozytowej w elektroenergetycznych systemach przesyłowych i rozdzielczych”
Prelegenci: Zbigniew Gacek, Zbigniew Pohl
1. Izolacja jako składnik sieci przesyłowych (izolacja wnętrzowa aparatów, osłony izolacyjne, izolatory liniowe, izolatory
stojące, izolatory wsporcze, izolatory przepustowe):
2. Podstawowe zasady rozwiązań konstrukcyjnych (układ wsporczy, układ przepustowy). Konieczność zapewnienia
nieprzerwanego działania i wytrzymywania narażeń mechanicznych, elektrycznych, cieplnych, środowiskowych (w tym
zabrudzeniowych)
3. Współczesne tendencje w doskonaleniu izolacji:
- optymalizacja konstrukcji izolacyjnych
- rozwój wariantów materiałowych
- stosowanie urządzeń ochrony odgromowej w liniach napowietrznych
- doskonalenie metod eksploatacji.

„Konstrukcyjne i kontrolno – odbiorcze badania izolatorów wysokonapięciowych dla linii przesyłowych i rozdzielczych.”
Prelegenci: Janusz Fleszyński, Krzysztof Wieczorek (1) Jerzy Bielecki (2) Przemysław Ranachowski, (3,4,5)
1. Specyfika badań izolatorów kompozytowych
2. Wybrane aspekty mechanicznych badań izolatorów
3. Nieniszczące ultradźwiękowe badania izolatorów
4. Mikroskopowe badania struktury porcelan elektrotechnicznych
5. Ocena trwałości tworzyw elektroceramicznych - "czas życia" izolatora liniowego LP 75/31W

„Współczesne trendy w doborze układów izolacyjnych do napowietrznych linii elektroenergetycznych Wysokich Napięć”
Prelegenci: Halina Argasińska, Ewa Strużewska
1. Polityka izolacyjna w PSE - Operator S.A. (podstawowe zasady wymiany izolacji w modernizowanych liniach 220 i 400 kV)
2. Rodzaje użytkowanej izolacji
3. Awaryjność izolatorów starej generacji
4. Program wymiany izolatorów starej generacji
5. Aktualne zasady doboru izolacji do linii napowietrznych NN
6. Niezawodność izolacji w liniach NN (poza standardowe badania izolatorów różnego rodzaju)
7. Rozwiązania konstrukcyjne łańcuchów izolatorów: przelotowych, odciągowych i figurowych
8. Stosowany osprzęt ochronny: zasady doboru odległości, funkcje i wymagania
9. Zawieszenie jednopunktowe i wielopunktowe łańcuchów wielorzędowych
10. Nowe układy izolacyjne

powrót do 03 Multimedia - Izolatory liniowe i stacyjne w polskich sieciach elektroenergetycznych na napięcia powyżej 1 kV : doświadczenia, badania, oferta rynko ->