Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych

Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych

Cena: 28.00 zł
autor:zespół autorski
ISBN:83-905134-1-2
Wydawnictwo:Wydawnictwo Instal
Ilość stron:138
Wydanie:1996
Format:b5
Oprawa:MIĘKKA
PRZEDMOWA
Sieci ciepłownicze i wodny nośnik ciepła stanowią w Polsce główne źródło ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody dla mieszkańców w miastach.
Ciepłownictwo datuje się u nas od 1952 r. Minione 44 lata wypełnione były okresami: burzliwego i znacznego rozwoju systemu, szerokiego doświadczalnictwa, zdobywania wiedzy, tworzenia naturalnego monopolu, poznania znaczenia kapitału oraz poznania możliwości wykorzystania powyższego dla osiągnięcia celów.
Powstająca technologia oraz proces jej tworzenia i szeroka o tym informacja powinny, stanowić również źródło wiedzy prowadzące do uzyskania najlepszych możliwości zaspokojenia potrzeb i ambicji wszystkich uczestników procesu.
Opracowanie wykazuje, że istnieje kilka możliwości technologicznych budowy sieci preizolowanych. Jest oczywiste, że każda technologia różni się kosztami, ma wpływ na taktykę działania. Należy jednak mieć nadzieję, że dążenia kontrahentów będą zbieżne i żaden z nich nie będzie usiłował narzucać drugiemu swoich rozwiązań, koncepcji czy decyzji. Całość powinna być efektem ekonomicznych rozwiązań problemu.
W opracowaniu omówiono systemy: ze wstępnym podgrzewem w czasie montażu, z wykorzystaniem *imokompensacji oraz kompensatorów jednorazowego działania. Systemy te zaczynają być powszechnie stosowane w Polsce. Nie oznacza to, że nie zamierzamy prowadzić dalszych prób, że nie ma potrzeby dalszego usprawniania systemu, który mógłby maksymalnie podnieść efekty, obniżyć koszty i zaspokoić .jJość warunków polskich.
Pierwsze próby już są, wymieniono je w cz.III p. 3.5. Należy mieć nadzieję, że przyjdą następne, że znajdą się sponsorzy, tak indywidualni, jak i zbiorowi oraz, że stanie się to również przedmiotem zainteresowania w sferze administracji państwowej.
Te słuszne dążenia mają na celu nie tylko dobro użytkownika, ale również dobro inwestora : producenta.
Naszym wspólnym celem jest osiągnięcie technologii zapewniającej, spełnienie wymogów wszystkich stron tj: producentów, dostawców (w szerokim zrozumieniu tych słów), wykonawców, inwestorów biorców.
W wyniku badań i obserwacji zmuszeni jesteśmy traktować dotychczasowe technologie, jako początkujące system. Jesteśmy też przekonani, że wszystko będzie spełniać niezbędne wymogi Prawa Budowlanego i innych stosownych przepisów.
Niniejsze opracowanie, stanowi pierwszą próbę generalnego ujęcia wybranych systemów projektowania i wykonania sieci preizolowanych z uwzględnieniem również metod obowiązujących na terenach szkód górniczych.
Musimy również zdawać sobie sprawę, że popełnianie teraz błędów przyniesie znacznie większe szkody, niż miało to miejsce przy stosowaniu zanikających technologii i systemów sieci kanałowych, Musimyy też zwrócić uwagę, że zawartość opracowania ujmuje jedynie drobny fragment problemu, który się: racjonalizacja wytwarzania i użytkowania ciepła. Wstępnie problem ten można podzielić na jące elementy:
a. ekonomiczne i ekologiczne wytwarzanie ciepła - budowa i użytkowanie;
u. ekonomiczna dostawa ciepła:
- sieci dostawcze - budowa i użytkowanie;
- instalacje odbiorcze - budowa i użytkowanie.
3. racjonalizacja użytkowania ciepła.
Powyższy podział to tylko hasła. Każde z nich stanowi zbiór wielu tematów i problemów, których
jest niniejsze opracowanie. Inne stać się muszą przedmiotem następnych opracowań i publikacji. Stać się muszą również przedmiotem zainteresowań resortów państwowych, Komitetu Badań naukowych oraz producentów, dostawców i odbiorców.

powrót do Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych ->