Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwa WKŁ

Użytkowanie komputerów

Użytkowanie komputerów

Cena: 63.00 zł

Autor:William Buchanan,
ISBN:83-206-1511-9
Wydawnictwo:Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ
Ilość stron:488
Ilość rysunków:244
Tłumacz:Michał Klebanowski
Wydanie:1
Format:B5
Oprawa:miękka
Seria:Wiedzieć więcej
Recenzje w czasopismach:
INTERNET, maj 2004W ramach serii „Wiedzieć więcej” publikowanej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności wydana została książka poświęcona zasadom funkcjonowania komputerów  i obszarom ich zastosowań. Warto przy tym podkreślić fakt, iż obejmuje ona szeroki zakres zagadnień, wśród których znalazły swe miejsce liczne tematy związane z Internetem.W ramach wstępu zaprezentowany został rys historyczny, w którym zdefiniowano m. in. sześć generacji komputerów. Czytelnik ma ponadto okazję dowiedzieć się czym różnią się dane od informacji. Kolejnym etapem jest przybliżenie podstawowej wiedzy o komputerach, obejmujących ich architekturę, arytmetykę dwójkową oraz formy reprezentacji danych. Autor przechodzi następnie do zagadnień związanych z systemami operacyjnymi, kładąc nacisk na wielozadaniowość i wielowątkowość. Znajdujemy tu także materiały traktujące o procesach i zdalnym przetwarzaniu. Szczególną uwagę warto zwrócić na materiał poświęcony transmisji danych, który ułatwia zrozumienie zasad funkcjonowania modemów. Na uznanie zasługuje też rozdział traktujący o kompresji danych.
Sporo miejsca zajmują zagadnienia związane z sieciami i technologiami internetowymi. Znajdujemy tu m.in. podstawowe informacje na temat sieci i ich typów, materiały traktujące o protokołach TCP/IP, a także szyfrowaniu i bezpieczeństwie. Nie zabrakło informacji o podstawowych usługach dostępnych w Internecie, przy czym szczególny nacisk został położony na WWW i pocztę elektroniczną.
Czytelnicy mogą ponadto zdobyć informacje na temat baz danych i metod przechowywania danych oraz zapoznać się z podstawami tworzenia oprogramowania, obejmującymi porównanie popularnych języków oprogramowania. Całość uzupełnia rozdział traktujący o multimediach.Publikacja stanowi interesującą próbę zaprezentowania podstawowych technologii i obszarów zastosowań współczesnej informatyki. Warto przy tym zwrócić uwagę na liczne ilustracje ułatwiające przyswajanie wiedzy, a także na ciekawostki uprzyjemniające lekturę.
Ocena miesięcznika Internet  *****
RADIOELEKTRONIK Audio-HiFi-Video, lipiec 2004
 …..Autor podjął się trudnego zadania – ujęcia  w jednym tomie obszernej wiedzy obejmującej zarówno podstawy teoretyczne elektroniki, telekomunikacji i informatyki oraz zasad praktycznego ich wykorzystania. Udało mu się to znakomicie.
Praca Wiliama Buchanana powinna stać się obowiązkową lekturą wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat narzędzia ich codziennej pracy...
 
 
  Przedmowa /13
 1. Wiadomości wstępne /15
  1.1 Wprowadzenie /15
  1.2 Zakres książki /16
  1.3 Rys historyczny /18
  1.4 Dane i informacja /20
  1.5 Ćwiczenia /23
 2. Podstawy wiedzy o komputerach / 24
  2.1 Wprowadzenie / 24
  2.2 Klasyfikacja systemów / 27
  2.3 Definicje podstawowych terminów / 30
  2.4 Architektura komputera / 33
  2.5 Bity, bajty i słowa / 36
   2.5.1 Liczby dwójkowe / 36
   2.5.2 Arytmetyka dwójkowa / 38
   2.5.3 System szesnastkowy /39
   2.5.4 Magistrala adresowa / 41

  2.6 Reprezentacja danych / 42
   2.6.1 Liczby ujemne / 44
   2.6.2 Liczby szesnastkowe i ósemkowe / 45
   2.6.3 Reprezentacja zmiennopozycyjna / 46
   2.6.4 Standard ASCII / 46
  2.7 Ćwiczenia / 47
 3. Systemy operacyjne / 50
  3.1 Wprowadzenie / 50
  3.2 Wielozadaniowość i wielowątkowość / 61
  3.3 Ćwiczenia / 65
 4. Procesy i szeregowanie / 66
  4.1 Wprowadzenie / 66
  4.2 Szeregowanie / 67
   4.2.1 Porządkowanie kolejek / 68
   4.2.2 Algorytmy szeregowania / 70
   4.2.3 Szeregowanie wieloprocesorowe / 74
   4.2.4 Segmentacja problemu a czas przetwarzania / 78
   4.2.5 Macierze procesorów / 80
   4.2.6 Szeregowanie w czasie rzeczywistym / 81

  4.3 Przerwania / 82
  4.4 Funkcje pierwotne wyższego poziomu / 82
  4.5 Sygnały, potoki i przełączanie zadań (UNIX) / 83
   4.5.1 Sygnały / 83
   4.5.2 Potoki / 83
   4.5.3 Przełączanie zadań / 84

  4.6 Komunikaty / 85
  4.7 Szeregowanie w systemie Microsoft Windows / 85
  4.8 Sterowanie procesami w systemie UNIX / 86
   4.8.1 Polecenie ps / 87
   4.8.2 Polecenie kill / 88
   4.8.3 Polecenie nice / 89
   4.8.4 Polecenie at / 89

  4.9 Automaty skończone / 91
  4.10 Ćwiczenia / 92
 5. Elementy rozproszone / 94
  5.1 Wprowadzenie / 94
  5.2 Konwersja do postaci cyfrowej / 97
  5.3 Model komunikacji / 98
  5.4 Kable / 99
  5.5 Połączenia równorzędne i połączenia typu klient-serwer / 101
  5.6 Ćwiczenia / 105
 6. Zdalne przetwarzanie i zdalne systemy plików / 106
  6.1 Wprowadzenie /106
  6.2 Komunikacja między procesami / 108
  6.3 Znaczniki i semafory / 110
   6.3.1 Wartości semaforów / 112
   6.3.2 Operacje P i V / 113
   6.3.3 Problem producenta i konsumenta / 113
   6.3.4 Zakleszczenie / 115
   6.3.5 Blokada / 116
   6.3.6 Unikanie blokad / 117
   6.3.7 Wykrywanie i usuwanie blokad / 120

  6.4 Zdalne wywoływanie procedur (RPC) / 121
   6.4.1 Transport, reguły semantyczne i uwierzytelnianie / 122
   6.4.2 Protokół RPC / 123
   6.4.3 Uwierzytelnianie w protokole RPC / 124
   6.4.4 Programowanie z użyciem RPC / 126

  6.5 Systemy wieloprocesorowe / 129
   6.5.1 Techniki przetwarzania równoległego /131
   6.5.2 Zespoły procesorów / 131

  6.6 Rozproszone systemy plików / 132
   6.6.1 Sieciowy system plików / 136
   6.6.2 Protokół NFS / 137

  6.7 Ćwiczenia / 145
 7. Transmisja danych / 146
  7.1 Wprowadzenie / 146
  7.2 Historia / 146
   7.2.1 Historia elektrotechniki / 147
   7.2.2 Historia nowoczesnej łączności / 150

  7.3 Tło historyczne / 152
  7.4 Sygnały elektryczne / 154
  7.5 Szerokość pasma / 155
  7.6 Wymagania dotyczące pasma / 156
  7.7 Szumy i zniekształcenia sygnału / 157
  7.8 Pojemność informacyjna / 158
  7.9 Modulacja / 160
   7.9.1 Modulacja amplitudy (AM) / 160
   7.9.2 Modulacja częstotliwości (FM) / 161
   7.9.3 Modulacja fazy (PM) / 162

  7.10 Modulacja cyfrowa / 162
   7.10.1 Kluczowanie częstotliwości (FSK) / 162
   7.10.2 Kluczowanie fazy (PSK) / 163
   7.10.3 Modulacja M-wartościowa / 163
   7.10.4 Standardy kompresji V.42bis i MNP / 164
   7.10.5 Modemy V.22bis / 164
   7.10.6 Modemy V.32 / 165

  7.11 Zwielokrotnianie / 165
   7.11.1 Zwielokrotnianie z podziałem częstotliwości (FDM) / 166
   7.11.2 Zwielokrotnianie z podziałem czasu (TDM) / 166

  7.12 Częstotliwość nośna / 167
  7.13 Trasowanie (ruting) danych / 169
  7.14 Ćwiczenia / 172
 8. Kompresja / 173
  8.1 Wprowadzenie / 173
  8.2 Konwersja na postać cyfrową / 178
  8.3 Teoria próbkowania / 179
  8.4 Kwantyzacja / 179
  8.5 Metody kompresji / 180
  8.6 Kodowanie entropijne / 183
   8.6.1 Kodowanie Huffmana /183
   8.6.2 Kodowanie Huffmana w wariancie adaptacyjnym / 186
   8.6.3 Kodowanie metodą Lempela-Ziva / 186
   8.6.4 Kodowanie metodą Lempela-Ziva-Welsha / 187
   8.6.5 Kodowanie statystyczne / 188
   8.6.6 Skracanie powtarzających się sekwencji danych / 189

  8.7 Kompresja źródłowa / 190
   8.7.1 Kompresja obrazów / 191
   8.7.2 Kompresja filmów wideo / 195
   8.7.3 Kompresja dźwięku / 203

  8.8 Ćwiczenia / 207
 9. Podstawowe informacje o sieciach / 208
  9.1 Wprowadzenie / 208
  9.2 Zalety i wady pracy sieciowej / 210
   9.2.1 Współużytkowanie informacji / 210
   9.2.2 Współużytkowanie zasobów dyskowych (sieciowe serwery plików) / 211
   9.2.3 Współużytkowanie zasobów / 212
   9.2.4 Poczta elektroniczna / 212
   9.2.5 Komunikacja równorzędna (peer-to-peer) / 213
   9.2.6 Zdalne logowanie / 213
   9.2.7 Bezpieczeństwo informacji / 214
   9.2.8 Scentralizowane przechowywanie i archiwizacja danych / 215
   9.2.9 Wady pracy w sieci oraz potencjalne pułapki / 215

  9.3 Model OSI / 216
  9.4 Podstawowe informacje o modelu OSI / 219
   9.4.1 Warstwa fizyczna -kable, napięcia i złącza / 219
   9.4.2 Warstwa łącza danych -adresy MAC i karty sieciowe / 221
   9.4.3 Warstwa sieci -protokoły zapewniające niezawodne dostarczanie danych / 223
   9.4.4 Warstwa transportu -kontrola poprawności transmisji i tworzenie struktury wiadomości / 223
   9.4.5 Warstwa sesji / 225
   9.4.6 Warstwa prezentacji / 225
   9.4.7 Warstwa aplikacji / 225

  9.5 Praca w sieci złożonej / 225
   9.5.1 Wtórniki / 227
   9.5.2 Mosty / 227
   9.5.3 Rutery / 228

  9.6 Rodzaje transmisji / 229
  9.7 Bity, ramki, pakiety i segmenty / 230
  9.8 Ćwiczenia / 231
 10. Typy sieci / 232
  10.1 Wprowadzenie / 232
  10.2 Konfiguracje sieci / 233
   10.2.1 Sieć gwiaździsta / 233
   10.2.2 Sieć pierścieniowa / 235
   10.2.3 Sieć z magistralą / 236

  10.3 Sieci Token Ring / 237
   10.3.1 Działanie / 237
   10.3.2 Konserwacja / 238
   10.3.3 Jednostki MAU / 239

  10.4 Ethernet / 239
  10.5 Komponenty sieci LAN / 243
   10.5.1 Kable / 244
   10.5.2 Skrętka nieekranowana / 246
   10.5.3 Skrętka ekranowana / 247
   10.5.4 Kable światłowodowe / 247

  10.6 Ćwiczenia / 253
 11. Protokół internetowy / 254
  11.1 Wprowadzenie / 254
  11.2 Kapsułkowanie danych / 255
  11.3 Bramy i hosty TCP/IP / 257
  11.4 Funkcje protokołu IP / 258
  11.5 Datagram internetowy / 258
  11.6 Sieci złożone TCP/IP / 261
   11.6.1 Wybór adresów internetowych / 261
   11.6.2 Format adresu IP / 262
   11.6.3 Zakresy adresów IP / 263
   11.6.4 Tworzenie adresów IP z numerami podsieci / 265
   11.6.5 Określanie maski podsieci / 266

  11.7 Struktura nazw internetowych / 268
  11.8 System nazw domen / 268
  11.9 Przykładowa sieć / 270
  11.10 Adresy IP w ruterach / 272
  11.11 Rozsyłanie grupowe IP / 272
  11.12 Protokół IPv6 / 273
   11.12.1 Autokonfiguracja i wiele adresów IP / 275
   11.12.2 Format nagłówka IPv6 / 276

  11.13 Przydzielanie (alokacja) adresów IP / 277
  11.14 Serwer nazw domen i DHCP / 279
  11.15 Usługa WINS / 280
  11.16 Protokół ICMP / 280
  11.17 Numery protokołów internetowych / 282
  11.18 Ćwiczenia / 282
 12. Przesyłanie TCP/UDP / 283
  12.1 Wprowadzenie / 283
  12.2 Funkcje warstwy transportu / 285
   12.2.1 Ustanawianie połączeń / 286
   12.2.2 Sterowanie przepływem / 286
   12.2.3 Potwierdzanie i okienkowanie / 286

  12.3 Model TCP/IP / 289
  12.4 Protokół sterowania transmisją / 290
   12.4.1 Porty i gniazda / 292
   12.4.2 Format nagłówka TCP / 292

  12.5 Protokół UDP / 294
  12.6 Specyfikacja TCP / 295
  12.7 Stany połączenia / 297
   12.7.1 Numery sekwencyjne / 299
   12.7.2 Wybór wartości początkowej numeru sekwencyjnego /299

  12.8 Otwieranie i zamykanie połączenia / 300
  12.9 Polecenia użytkowników TCP / 302
   12.9.1 OPEN / 302
   12.9.2 SEND / 303
   12.9.3 RECEIVE / 303
   12.9.4 CLOSE / 304
   12.9.5 STATUS / 304
   12.9.6 ABORT / 304

  12.10 Program komunikacyjny Visual Basic / 304
  12.11 Wykaz usług TCP/IP / 311
  12.12 Ćwiczenia / 311
 13. Szyfrowanie / 313
  13.1 Wprowadzenie / 313
  13.2 Szyfrowanie a model OSI / 314
  13.3 Kryptografia / 315
   13.3.1 Klucz publiczny i klucz prywatny / 316
   13.3.2 Trudności obliczeniowe / 317

  13.4 Naciski władz państwowych / 318
  13.5 Metody łamania kodów / 319
  13.6 Prawdopodobieństwo wystąpienia znaków / 320
  13.7 Podstawowe zasady szyfrowania / 321
   13.7.1 Przesunięcie alfabetu (szyfr Cezara) / 322
   13.7.2 Szyfr Vingere’a / 322
   13.7.3 Szyfr homofoniczny podstawieniowy / 323
   13.7.4 Tablice kodowe / 324
   13.7.5 Klucz / 325
   13.7.6 Przesunięcie bitów / 329

  13.8 Szyfrowanie mieszające / 330
  13.9 Klucz prywatny / 331
  13.10 Klucz publiczny / 331
  13.11 Uwierzytelnianie / 332
   13.11.1 Podpisy cyfrowe / 333

  13.12 Bezpieczeństwo Internetu / 333
  13.13 Częstość występowania liter, ciągów dwuliterowych i trzyliterowych oraz słów w języku angielskim / 334
  13.14 Ćwiczenia / 334
 14. Bezpieczeństwo / 335
  14.1 Wprowadzenie / 335
  14.2 Zapory / 337
   14.2.1 Zapory na poziomie sieci / 337
   14.2.2 Zapora na poziomie aplikacji / 338

  14.3 Bramy na poziomie aplikacji / 339
  14.4 Zapory pierścieniowe / 340
  14.5 Tunele szyfrowane / 341
  14.6 Rutery filtrujące / 342
  14.7 Bezpieczeństwo / 344
   14.7.1 Metody stosowane przez hakerów / 345
   14.7.2 Reguły bezpieczeństwa / 349
   14.7.3 Hasła / 349
   14.7.4 Zabezpieczenia sprzętowe / 350
   14.7.5 Problemy powodowane przez hakerów / 350
   14.7.6 Zagrożenia od strony Internetu / 351

  14.8 Wirusy / 352
   14.8.1 Wirusy w sektorze startowym / 353
   14.8.2 Wirusy w partycjach / 354
   14.8.3 Wirusy w plikach / 354
   14.8.4 Wirusy zacierające / 354
   14.8.5 Makrowirusy / 354

  14.9 Ćwiczenia / 355
 15. Inteligencja, agenty i prognozy na przyszłość / 357
  15.1 Wprowadzenie / 357
  15.2 Komputery a inteligencja / 358
  15.3 Składniki inteligencji / 362
  15.4 Agenty / 365
   15.4.1 Charakterystyka agentów / 368
   15.4.2 Agenty mobilne i Java / 374
   15.4.3 Agenty i bezpieczeństwo / 376
   15.4.4 Monitorowanie jakości oprogramowania / 377
   15.4.5 Agenty mobilne i zarządzanie siecią / 378
   15.4.6 Agenty użytkowników / 379

  15.5 Prognoza na przyszłość / 380
  15.6 Ćwiczenia / 382
 16. Bazy danych i przechowywanie danych / 383
  16.1 Wprowadzenie / 383
  16.2 Etapy tworzenia bazy danych / 385
  16.3 Relacje / 386
  16.4 Zapytania SQL / 387
   16.4.1 Konstrukcja SELECT / 387
   16.4.2 Warunek WHERE / 387
   16.4.3 Warunek ORDER BY / 389
   16.4.4 Konstrukcja INNER JOIN / 389

  16.5 Ochrona danych / 390
  16.6 Personalizacja i eksploracja danych / 391
   16.6.1 Cookie, czyli zdalna pamięć szczegółowych informacji / 393
   16.6.2 Hurtownie danych / 395

  16.7 Interfejs ASP do bazy danych Microsoft Access / 397
  16.8 Najważniejsze instrukcje SQL / 399
  16.9 Interfejs PHP do bazy danych MySQL / 400
 17. Programowanie / 403
  17.1 Wprowadzenie / 403
  17.2 Zintegrowane środowisko programowania / 408
  17.3 Programowanie proceduralne (modułowe) / 409
  17.4 Programowanie przez zdarzenia / 411
  17.5 Programowanie obiektowe / 412
  17.6 Języki interpretowane / 413
   17.6.1 Java / 414
   17.6.2 BASIC / 417

  17.7 Języki kompilowane / 418
   17.7.1 Visual BASIC / 418
   17.7.2 Pascal / 420
   17.7.3 Delphi / 420
   17.7.4 Język C / 423
   17.7.5 Język C++ / 425
   17.7.6 FORTRAN / 428
   17.7.7 Najważniejsze problemy występujące w językach BASIC i FORTRAN / 429

  17.8 Języki asemblowane / 430
  17.9 Porównanie różnych języków / 432
  17.10 Kompilator skrośny / 434
  17.11 Trzy warstwy programowania / 435
 18. Sieć WWW i programowanie WWW / 437
  18.1 Wprowadzenie / 437
  18.2 Zalety i wady sieci WWW / 440
  18.3 Architektura klient-serwer / 440
  18.4 Przeglądarki WWW / 441
  18.5 Adresy URL / 442
   18.5.1 Pliki / 443
   18.5.2 Adres poczty elektronicznej / 443
   18.5.3 Protokół FTP / 443
   18.5.4 Protokół HTTP / 444
   18.5.5 Grupy dyskusyjne / 445

  18.6 Przeglądarka WWW / 445
  18.7 Protokół HTTP / 446
   18.7.1 Bufory, tunele i agenty użytkownika / 446
   18.7.2 Wiadomości HTTP / 448

  18.8 Oprogramowanie serwisów WWW / 448
   18.8.1 Języki integrujące się z HTML / 451
   18.8.2 VBScript / 452
   18.8.3 JavaScript / 453
   18.8.4 ASP / 455
   18.8.5 JSP / 456
   18.8.6 PHP / 457
   18.8.7 CGI / 461
   18.8.8 XML / 462
   18.8.9 WML / 463
   18.8.10 Java i strony WWW / 464
   18.8.11 CSS / 464


  18.9 Ćwiczenia / 465
 19. Poczta elektroniczna / 466
  19.1 Wprowadzenie / 466
  19.2 Systemy ze współużytkowaniem plików i systemy typu klient-serwer / 467
  19.3 Klient poczty elektronicznej / 469
  19.4 Architektura systemu poczty elektronicznej / 469
  19.5 Protokół SMTP / 471
  19.6 Standard MIME / 471
  19.7 Protokół pocztowy (POP) / 472
 20. Multimedia / 473
  20.1 Wprowadzenie / 473
   20.1.1 Obszary zastosowań multimediów / 475
   20.1.2 Wnioski / 477

  20.2 Projektowanie multimediów / 477
  20.3 Tworzenie i dostarczanie treści / 479
  20.4 Integracja multimediów w pakiety / 482
  20.5 Dźwięk w multimediach / 483
   20.5.1 Kompresja dźwięku / 484
   20.5.2 Pliki MIDI / 485

Kategorie: Elektronika,Opinie książki Użytkowanie komputerów

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.