Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwa PWN-WNT

Rysunek Techniczny Maszynowy i Komputerowy Zapis Konstrukcji KPL

Rysunek Techniczny Maszynowy i Komputerowy Zapis Konstrukcji KPL

Cena tradycyjna: 89.00 zł
Cena promocyjna: 80.10 zł
Oszczędzasz: 8.90 zł /-10%/

Autor:DOBRZAŃSKI, SKUPNIK,
ISBN:978-83-01-19292-1 i 978-83-64014-01-7
Wydawnictwo:Wydawnictwa Naukowo-Techniczne PWN-WNT
Ilość stron:232
Wydanie:2017 / 2013
Format:A4
Oprawa:miękka
RYSUNEK TECHNICZNY MASZYNOWY - TADEUSZ DOBRZAŃSKI
WYD. 26
Rok 2019(dodruk),
W książce podano zbiór najważniejszych informacji z dziedziny rysunku technicznego opracowany z uwzględnieniem Polskich Norm. Omówiono szczegółowo zasady rysunku maszynowego oraz podano wiadomości z rysunku elektrycznego, architektoniczno-budowlanego i chemicznego dla mechaników, a także zasady gospodarki rysunkowej. Treść uzupełniono licznymi przykładami rysunków opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Książka jest przeznaczona dla personelu inżynieryjno-technicznego biur konstrukcyjnych i projektowych oraz zakładów przemysłowych, a także dla słuchaczy uczelni i szkół technicznych wykonujących projekty i inne prace rysunkowe.
Przedmowa
1.   Rodzaje rysunków
2.   Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego
3.   Konstrukcje geometryczne
4.   Rzutowanie prostokątne
5.   Widoki, przekroje i kłady
6.   Wymiarowanie
7.   Tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia
8.   Oznaczanie chropowatości i falistości powierzchni oraz obróbki cieplej i powłok

9.   Wyznaczanie przekrojów brył, linii przenikań i rozwinięć powierzchni brył
10. Rysowanie połączeń części maszynowych, sprężyn i uszczelnień
11. Rysowanie osi, wałów, łożysk, sprzęgieł i hamulców

12. Rysowanie przekładni oraz mechanizmów zębatkowych i zapadkowych
13. Schematy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, energetyki cieplnej i techniki próżni
14. Rysunki wykonawcze części
15. Rysunki złożeniowe
16. Wprowadzanie zmian na rysunkach
17. Rzuty aksonometryczne
18. Elementy rysunku elektrycznego, chemicznego i architektoniczno-budowlanego
19. Wykresy techniczne
20. Gospodarka rysunkowa
Normy
Skorowidz rzeczowy

Rysunek Techniczny Maszynowy i Komputerowy Zapis Konstrukcji

Książka zawiera najważniejsze informacje dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego. Opisano style linii rysunkowych, pisma technicznego, formatów rysunkowych,
podziałek oraz podstawowe rodzaje rysunków technicznych (wykonawczy, złożeniowy, zestawieniowy). Ponadto w książce można znaleźć szereg przydatnych informacji nt.
doboru kierunku rzutu detali, wymiarowania, stosowanych symboli i oznaczeń. Dopełnieniem książki są przykładowe rysunki wykonane zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi w Polsce, normami. Osobny rozdział książki poświęcono przedstawieniu podstaw komputerowego zapisu konstrukcji. Wspomagane komputerowo projektowanie jest niezbędne we współczesnym przedsiębiorstwie, biurze konstrukcyjnym czy projektowym.
Rozwija ono kreatywność, umożliwia sprawdzenie funkcjonalności i technologiczności projektowanego przedmiotu oraz zapewnia integrację z innymi systemami wspomagającymi wytwarzanie i zarządzanie produkcją. Dzięki temu cały proces sporządzania dokumentacji technicznej staje się sprawniejszy i mniej pracochłonny.
Zamieszczony w tym rozdziale materiał umożliwia zapoznanie się z ogólnymi zasadami tworzenia szkiców, parametryzacji, modelowania pojedynczych części i ich złożeń oraz tworzenia dokumentacji technicznej.
Książka jest przeznaczona dla uczniów i studentów szkół technicznych, kadry inżynieryjno-technicznej w biurach konstrukcyjnych i projektowych oraz zakładach przemysłowych.
Spis tablic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ROZDZIAŁ 1
Rysunek techniczny jako uniwersalny język komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1. Organizacje określające normy techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.1. ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.2. ANSI – Amerykański Instytut Krajowych Standardów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.3. DIN – Niemiecki Instytut Normalizacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.4. PKN – Polski Komitet Normalizacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2. Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.1. Linie rysunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.2. Pismo techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.3. Formaty arkuszy rysunkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.4. Tabliczki rysunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.5. Podziałki rysunkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3. Podstawowe rodzaje rysunków technicznych maszynowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.1. Rysunek wykonawczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.2. Rysunek złożeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3.3. Rysunek zestawieniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ROZDZIAŁ 2
Przedstawianie postaci obserwowanego obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1. Wybór punktów obserwacji obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2. Widoki w postaci rzutów aksonometrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.1. Rzuty izometryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.2. Rzuty dimetryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.3. Rzuty ukośne (trimetryczne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.4. Zastosowanie rzutów aksonometrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3. Widoki w postaci rzutów prostokątnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.1. Rzuty prostokątne rozmieszczone wg metody europejskiej (E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.2. Rzuty prostokątne rozmieszczone wg metody amerykańskiej (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3.3. Rzuty prostokątne rozmieszczone w dowolny sposób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3.4. Rzuty prostokątne specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3.5. Uproszczenia rysunkowe widoku obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.4. Przedstawianie postaci wewnętrznej obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.4.1. Oznaczanie przekrojów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4.2. Rodzaje przekrojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4.3. Wyjątki od ogólnych reguł przedstawiania przekrojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ROZDZIAŁ 3
Przedstawianie wymiarów obserwowanego obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1. Ogólne zasady wymiarowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1.1. Wymiarowanie liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1.2. Wymiarowanie kątów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.1.3. Wymiarowanie średnic i promieni łuków okręgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2. Metody rozmieszczania wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2.1. Rozmieszczanie wymiarów w układzie szeregowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
rySunek techniczny
6
3.2.2. Rozmieszczanie wymiarów w układzie równoległym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2.3. Rozmieszczanie wymiarów w układzie mieszanym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.3. Zastosowanie baz w wymiarowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.3.1. Wymiarowanie od baz konstrukcyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.3.2. Wymiarowanie od baz obróbkowych(technologicznych). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3.3. Wymiarowanie od baz pomiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4. Wymiarowanie nierówności powierzchni obiektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.4.1. Oznaczanie chropowatości powierzchni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.4.2. Oznaczanie falistości powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.4.3. Oznaczanie stanu powierzchni po obróbce skrawaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.4.4. Oznaczanie stanu powierzchni po obróbce cieplnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.4.5. Oznaczanie stanu powierzchni po nałożeniu powłoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.5. Uproszczenia stosowane podczas wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ROZDZIAŁ 4
Przedstawianie niedokładności postaci i wymiarów obserwowanego obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.1. Oznaczanie odchyłek kształtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.2. Oznaczanie odchyłek położenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.3. Oznaczanie złożonych odchyłek kształtu i położenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.4. Oznaczanie odchyłek wartości wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.5. Oznaczanie odchyłek pary skojarzonych elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.5.1. Pasowanie według zasady stałego otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.5.2. Pasowanie według zasady stałego wałka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ROZDZIAŁ 5
Uproszczone przedstawianie typowych elementów maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.1. Rysowanie połączeń rozłącznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.2. Rysowanie połączeń nierozłącznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.3. Rysowanie wałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.4. Rysowanie uszczelnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.5. Rysowanie łożysk tocznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.6. Rysowanie sprężyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.7. Rysowanie kół i przekładni zębatych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ROZDZIAŁ 6
Zarządzanie dokumentacją rysunkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6.1. Zasady dotyczące numeracji i ewidencji rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6.2. Składanie i przechowywanie rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ROZDZIAŁ 7
Komputerowy zapis konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.1. Systemy komputerowego wspomagania projektowania jako podstawowe narzędzie tworzenia
dokumentacji technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.1.1. Znaczenie programów CAD we współczesnym procesie projektowo-produkcyjnym. . . . . . . . 89
7.1.2. Zapis konstrukcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
7.1.3. Wektorowy zapis konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.1.4. Dodatkowe narzędzia projektanta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.2. Główny układ współrzędnych i definiowanie układów lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.2.1. Współrzędne w układzie kartezjańskimi biegunowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.2.2. Definiowanie obiektów rysunkowych w przestrzeni programu CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.2.3. Pojęcie i rola warstw w programach CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.2.4. Modyfikacja uchwytowa obiektów rysunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

7
7.3. Podstawy modelowania 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.3.1. Polecenia rysowania oraz ich opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.3.2. Polecenia modyfikacji i ich stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.3.3. Rysowanie precyzyjne z zastosowaniem śledzenia elementów geometrii rysunku . . . . . . . . . . 97
7.3.4. Metodyka modelowania 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7.3.5. Zastosowanie więzów geometrycznych i wymiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.4. Grupowanie obiektów rysunkowych, tworzenie bloków oraz wstawianie do rysunku obrazów
rastrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.4.1. Grupowanie obiektów rysunkowych oraz tworzenie bloków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.4.2. Dodawanie atrybutów do bloków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.4.3. Modyfikacja rysunku poprzez modyfikację bloków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7.4.4. Tworzenie bibliotek bloków i ich wykorzystanie podczas wykonywania dokumentacji . . . . . . 102
7.4.5. Wstawianie odnośników do innych rysunków i praca z odnośnikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.4.6. Wstawianie i obróbka obrazów rastrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.5. Opis rysunku technicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.5.1. Korzystanie ze stylów tekstu w programach CAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.5.2. Wymiarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.5.3. Kreskowanie obiektów rysunkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.6. Konfiguracja rysunku w przestrzeni wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.6.1. Przestrzeń wydruku – tworzenie rzutni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.6.2. Skalowanie rysunku w przestrzeni wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.6.3. Opis rysunku w przestrzeni wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.6.4. Konfiguracja wydruku – korzystanie z drukarek wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
7.7. Modelowanie bryłowe i tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej brył . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7.7.1. Rola profilu płaskiego w procesie modelowania bryłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7.7.2. Parametryzacja oraz wykorzystanie więzów geometrycznych i wymiarowych. . . . . . . . . . . . . 112
7.7.3. Modelowanie 3D – bryły i powierzchnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.7.4. Polecenia modyfikacji obiektów bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7.7.5. Przekroje i definiowanie płaszczyzny przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7.7.6. Rola przestrzeni wydruku w tworzeniu dokumentacji obiektów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7.8. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
RYSUNEK TECHNICZNY MASZYNOWY - TADEUSZ DOBRZAŃSKI
Przedmowa
1.   Rodzaje rysunków
2.   Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego
3.   Konstrukcje geometryczne
4.   Rzutowanie prostokątne5.   Widoki, przekroje i kłady6.   Wymiarowanie
7.   Tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia8.   Oznaczanie chropowatości i falistości powierzchni oraz obróbki cieplej i powłok

9.   Wyznaczanie przekrojów brył, linii przenikań i rozwinięć powierzchni brył
10. Rysowanie połączeń części maszynowych, sprężyn i uszczelnień
11. Rysowanie osi, wałów, łożysk, sprzęgieł i hamulców

12. Rysowanie przekładni oraz mechanizmów zębatkowych i zapadkowych13. Schematy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, energetyki cieplnej i techniki próżni14. Rysunki wykonawcze części
15. Rysunki złożeniowe
16. Wprowadzanie zmian na rysunkach
17. Rzuty aksonometryczne
18. Elementy rysunku elektrycznego, chemicznego i architektoniczno-budowlanego
19. Wykresy techniczne
20. Gospodarka rysunkowa
Normy
Skorowidz rzeczowyRysunek Techniczny Maszynowy i Komputerowy Zapis KonstrukcjiSpis tablic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ROZDZIAŁ 1
Rysunek techniczny jako uniwersalny język komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1. Organizacje określające normy techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.1. ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.2. ANSI – Amerykański Instytut Krajowych Standardów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.3. DIN – Niemiecki Instytut Normalizacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.4. PKN – Polski Komitet Normalizacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2. Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.1. Linie rysunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.2. Pismo techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.3. Formaty arkuszy rysunkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.4. Tabliczki rysunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.5. Podziałki rysunkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3. Podstawowe rodzaje rysunków technicznych maszynowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.1. Rysunek wykonawczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.2. Rysunek złożeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3.3. Rysunek zestawieniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ROZDZIAŁ 2
Przedstawianie postaci obserwowanego obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1. Wybór punktów obserwacji obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2. Widoki w postaci rzutów aksonometrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.1. Rzuty izometryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.2. Rzuty dimetryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.3. Rzuty ukośne (trimetryczne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.4. Zastosowanie rzutów aksonometrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3. Widoki w postaci rzutów prostokątnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.1. Rzuty prostokątne rozmieszczone wg metody europejskiej (E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3.2. Rzuty prostokątne rozmieszczone wg metody amerykańskiej (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3.3. Rzuty prostokątne rozmieszczone w dowolny sposób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3.4. Rzuty prostokątne specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3.5. Uproszczenia rysunkowe widoku obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.4. Przedstawianie postaci wewnętrznej obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.4.1. Oznaczanie przekrojów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4.2. Rodzaje przekrojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4.3. Wyjątki od ogólnych reguł przedstawiania przekrojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ROZDZIAŁ 3
Przedstawianie wymiarów obserwowanego obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1. Ogólne zasady wymiarowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1.1. Wymiarowanie liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1.2. Wymiarowanie kątów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.1.3. Wymiarowanie średnic i promieni łuków okręgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2. Metody rozmieszczania wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2.1. Rozmieszczanie wymiarów w układzie szeregowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.2.2. Rozmieszczanie wymiarów w układzie równoległym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2.3. Rozmieszczanie wymiarów w układzie mieszanym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.3. Zastosowanie baz w wymiarowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.3.1. Wymiarowanie od baz konstrukcyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.3.2. Wymiarowanie od baz obróbkowych(technologicznych). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3.3. Wymiarowanie od baz pomiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4. Wymiarowanie nierówności powierzchni obiektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.4.1. Oznaczanie chropowatości powierzchni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.4.2. Oznaczanie falistości powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.4.3. Oznaczanie stanu powierzchni po obróbce skrawaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.4.4. Oznaczanie stanu powierzchni po obróbce cieplnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.4.5. Oznaczanie stanu powierzchni po nałożeniu powłoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.5. Uproszczenia stosowane podczas wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ROZDZIAŁ 4
Przedstawianie niedokładności postaci i wymiarów obserwowanego obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.1. Oznaczanie odchyłek kształtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.2. Oznaczanie odchyłek położenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.3. Oznaczanie złożonych odchyłek kształtu i położenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.4. Oznaczanie odchyłek wartości wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.5. Oznaczanie odchyłek pary skojarzonych elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.5.1. Pasowanie według zasady stałego otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.5.2. Pasowanie według zasady stałego wałka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ROZDZIAŁ 5
Uproszczone przedstawianie typowych elementów maszyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.1. Rysowanie połączeń rozłącznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.2. Rysowanie połączeń nierozłącznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.3. Rysowanie wałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.4. Rysowanie uszczelnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.5. Rysowanie łożysk tocznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.6. Rysowanie sprężyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.7. Rysowanie kół i przekładni zębatych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ROZDZIAŁ 6
Zarządzanie dokumentacją rysunkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6.1. Zasady dotyczące numeracji i ewidencji rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6.2. Składanie i przechowywanie rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ROZDZIAŁ 7
Komputerowy zapis konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.1. Systemy komputerowego wspomagania projektowania jako podstawowe narzędzie tworzenia
dokumentacji technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.1.1. Znaczenie programów CAD we współczesnym procesie projektowo-produkcyjnym. . . . . . . . 89
7.1.2. Zapis konstrukcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
7.1.3. Wektorowy zapis konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.1.4. Dodatkowe narzędzia projektanta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.2. Główny układ współrzędnych i definiowanie układów lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.2.1. Współrzędne w układzie kartezjańskimi biegunowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.2.2. Definiowanie obiektów rysunkowych w przestrzeni programu CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.2.3. Pojęcie i rola warstw w programach CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.2.4. Modyfikacja uchwytowa obiektów rysunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

7.3. Podstawy modelowania 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.3.1. Polecenia rysowania oraz ich opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.3.2. Polecenia modyfikacji i ich stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.3.3. Rysowanie precyzyjne z zastosowaniem śledzenia elementów geometrii rysunku . . . . . . . . . . 97
7.3.4. Metodyka modelowania 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7.3.5. Zastosowanie więzów geometrycznych i wymiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.4. Grupowanie obiektów rysunkowych, tworzenie bloków oraz wstawianie do rysunku obrazów
rastrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.4.1. Grupowanie obiektów rysunkowych oraz tworzenie bloków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.4.2. Dodawanie atrybutów do bloków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.4.3. Modyfikacja rysunku poprzez modyfikację bloków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7.4.4. Tworzenie bibliotek bloków i ich wykorzystanie podczas wykonywania dokumentacji . . . . . . 102
7.4.5. Wstawianie odnośników do innych rysunków i praca z odnośnikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.4.6. Wstawianie i obróbka obrazów rastrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.5. Opis rysunku technicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.5.1. Korzystanie ze stylów tekstu w programach CAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.5.2. Wymiarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.5.3. Kreskowanie obiektów rysunkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.6. Konfiguracja rysunku w przestrzeni wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.6.1. Przestrzeń wydruku – tworzenie rzutni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.6.2. Skalowanie rysunku w przestrzeni wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.6.3. Opis rysunku w przestrzeni wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.6.4. Konfiguracja wydruku – korzystanie z drukarek wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
7.7. Modelowanie bryłowe i tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej brył . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7.7.1. Rola profilu płaskiego w procesie modelowania bryłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7.7.2. Parametryzacja oraz wykorzystanie więzów geometrycznych i wymiarowych. . . . . . . . . . . . . 112
7.7.3. Modelowanie 3D – bryły i powierzchnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.7.4. Polecenia modyfikacji obiektów bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7.7.5. Przekroje i definiowanie płaszczyzny przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7.7.6. Rola przestrzeni wydruku w tworzeniu dokumentacji obiektów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7.8. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 

Opinie książki Rysunek Techniczny Maszynowy i Komputerowy Zapis Konstrukcji KPL

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa 24h (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.