Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwa PWN-WNT

Elektrownie - Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk

Elektrownie - Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk

Cena tradycyjna: 99.00 zł
Cena promocyjna: 89.10 zł
Oszczędzasz: 9.90 zł /-10%/

Autor:Pawlik Maciej, Strzelczyk Franciszek,
ISBN:978-83-01-18954-9
Wydawnictwo:Wydawnictwa Naukowo-Techniczne PWN-WNT
Ilość stron:716
Ilość rysunków:350
Ilość tabel:40
Wydanie:2020
Format:B5
Oprawa:miękka
Format: 16.0x23.0cm Liczba stron: 716 Wydanie: 7 Rok wydania: 2020 Język wydania: polskiZaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną i jej produkcja to współcześnie jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed gospodarką każdego kraju, decydujących o jego bezpieczeństwie i rozwoju. Wytwarzanie energii elektrycznej jest skomplikowanym procesem technologicznym wymagającym nie tylko olbrzymich nakładów finansowych, ale przede wszystkim ogromnej wiedzy specjalistycznej, nieustannie uzupełnianej i pogłębianej o nowe metody i źródła pozyskiwania energii.
W siódmym wydaniu podręcznika Elektrownie autorzy kompleksowo przedstawili zagadnienia związane z przemysłowym wytwarzaniem energii elektrycznej. Omówili:
- obiegi i układy cieplne
- podstawowe oraz pomocnicze urządzenia cieplno-mechaniczne i elektryczne elektrowni parowych
- problematykę gospodarki paliwowej i wodnej
- odnawialne źródła energii
- budowę i funkcjonowanie elektrowni jądrowych i wodnych, a także elektrowni z turbinami gazowymi oraz silnikami spalinowymi tłokowymi.
Nie pominęli również aspektów ekonomicznych, poświęcając jeden rozdział szacowaniu kosztów wytwarzania energii elektrycznej oraz ocenie efektywności inwestowania w energetyce. Opisali także organizację elektroenergetyki polskiej oraz podali przykłady modernizacji krajowych elektrowni systemowych i zaawansowanych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne.
Książka skierowana jest przede wszystkim do studentów wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych szkół technicznych. Może być również przydatna inżynierom zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją elektrowni, gdyż jest nie tylko podręcznikiem akademickim, lecz także kompendium wiedzy praktycznej o wszelkiego rodzaju elektrowniach.
Przedmowa do wydania siódmego
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Ważniejsze symbole używane w schematach

1. Wstępprof. dr hab. inż. Maciej Pawlik     
1.1.        Rozwój krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną      
1.2.        Klasyfikacja elektrowni i podstawowe wielkości charakteryzujące moc elektrowni    
1.3.        Stan elektrowni i kierunki ich rozwoju w kraju i na świecie  
1.4.        Organizacja elektroenergetyki krajowej     
Literatura do rozdziału l    

2.  Obiegi cieplne elektrowni parowych kondensacyjnych i elektrociepłowni 
- prof. dr hab. inż. Maciej   Pawlik   
2.1.         Proces technologiczny elektrowni parowej kondensacyjnej   
2.2.         Sprawność obiegu cieplnego elektrowni kondensacyjnej    
2.3.         Sprawność elektrowni i bloków kondensacyjnych     
2.4.         Wskaźniki zużycia pary, ciepła i paliwa w elektrowni kondensacyjnej      
2.5.         Zwiększenie sprawności obiegu cieplnego elektrowni kondensacyjnej  
2.6.         Obiegi cieplne elektrociepłowni     
Literatura do rozdziału 2 

3.   Kotły parowe - prof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk
3.1.         Ogólna klasyfikacja kotłów     
3.2.         Wielkości charakterystyczne kotłów      
3.3.         Instalacja kotłowa      
3.4.         Zasada działania i budowa kotła      
3.5.         Paliwo     
3.6.         Obliczenia   stechiometryczne       
3.7.         Sprawność i straty cieplne w kotle      
3.8.         Spalanie paliwa stałego      
3.9.         Paleniska      
3.10.       Młyny i instalacje młynowe     
3.11.       Przepływ powietrza i spalin przez kocioł    
3.12.        Układy wodno-parowe kotłów
3.13.       Powierzchnie   ogrzewalne       
3.14.       Przykłady kotłów parowych     
3.15.       Rozruch kotłów parowych      
3.16.       Tendencje w technice kotłowej. Zagadnienia wybrane    
3.17.       Oczyszczanie   spalin     
Literatura do rozdziału 3  

4.  Turbiny  parowe - prof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk 
4.1.         Wstęp      
4.2.         Zasada pracy akcyjnych i reakcyjnych stopni turbiny     
4.3.         Ogólna charakterystyka turbin     
4.4.         Podział  turbin    
4.5.         Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych turbin produkowanych w Polsce     
4.6.         Straty w turbinie i sprawność     
4.7.         Regulacja   turbin     
4.8.         Instalacja  olejowa  turbozespołu      
4.9.         Urządzenia skraplające turbin     
4.10.       Proces uruchamiania i odstawiania turbin kondensacyjnych       
 Literatura do rozdziału 4     

5.   Układy cieplne elektrowni i elektrociepłowni  parowych - prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik    
5.1.         Wiadomości   ogólne   
5.2.         Typowy układ cieplny bloku kondensacyjnego  
5.3.         Elementy układów  cieplnych
5.4.         Układy cieplne elektrociepłowni     
5.5.         Układy rozruchowo-zabezpieczające     
Literatura do rozdziału 5    

6.  Gospodarka paliwowa - prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik    
6.1.         Nawęglanie   
6.2.         Odpopielanie       
Literatura do rozdziału 6     

7.  Gospodarka wodna - prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik
7.1.         Zapotrzebowanie na wodę przez elektrownię     
7.2.         Źródła i układy wody chłodzącej     
7.3.         Suche chłodnie i skraplacze powietrzne     
7.4.         Uzdatnianie wody do obiegu parowego i chłodzącego     
Literatura do rozdziału 7

8.  Turbogeneratory i układy elektryczne w elektrowniach parowych
- prof. dr hab. inż. Franciszek  Strzelczyk   
8.1.         Generatory   synchroniczne
8.2.         Źródła, układy wzbudzenia i układy do regulacji parametrów generatora         
8.3.         Układ elektryczny elektrowni      
Literatura do rozdziału 8     

9.  Potrzeby własne elektrowni parowych  - prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik    
9.1.         Wpływ urządzeń potrzeb własnych na pracę elektrowni    
9.2.         Podstawowe rodzaje urządzeń      
9.3.         Zapotrzebowanie na moc i zużycie energii przez urządzenia potrzeb własnych
9.4.         Napędy elektryczne urządzeń potrzeb własnych     
9.5.         Zasilanie urządzeń potrzeb własnych elektrowni parowych    
9.6.         Źródła niezawodnego zasilania     
9.7.         Samoczynne przełączanie źródeł zasilania 
Literatura do rozdziału 9 

10.  Automatyzacja w elektrowniach parowychprof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk
10.1.      Wprowadzenie.  Cel automatyzacji elektrowni
10.2.      Blok energetyczny jako obiekt regulacji wybranych  parametrów
10.3.      Blokady i zabezpieczenia technologiczne bloku 
10.4.      Systemy informatyczne i systemy sterowania pracą bloku energetycznego
10.5       Nastawanie blokowe i technologiczne
10.6.      Podsumowanie   
Literatura do rozdziału 10     

11.  Elektrownie jądrowe - prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik
11.1.       Energia reakcji jądrowych
11.2.      Reakcje rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich     
11.3.       Zasada działania i budowa reaktorów    
11.4.       Układy cieplne elektrowni jądrowych z reaktorami różnych typów  
11..5.            Układy elektryczne elektrowni  jądrowych       
11.6.            Bezpieczeństwo pracy elektrowni  jądrowych    
11.7.            Rozwój energetyki  jądrowej 
 Literatura do rozdziału 11 


12.  Elektrownie wodne - prof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk  12.1.           Zasady przetwarzania energii wody       
12.2.          Turbiny wodne     
12.3.           Rodzaje elektrowni wodnych
12.4.           Rozwiązania elektrowni wodnych      
12..5.           Schematy i wyposażenie elektryczne elektrowni wodnych    
12.6.           Automatyka  i  pomiary        
12.7.      Wybrane dane niektórych krajowych elektrowni wodnych    
12.8.            Małe elektrownie wodne
Literatura do rozdziału  12     


13.  Elektrownie z turbinami gazowymi  - prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik     
13.1.        Obieg z turbiną gazową i jego sprawność    
13.2.        Obiegi gazowo-parowe i ich zastosowanie w elektrowniach   
13.3.     Układy gazowo-parowe ze zgazowaniem węgla     
Literatura do rozdziału  13
 
14.  Elektrownie z silnikami spalinowymi tłokowymi  - prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik    14.1.         Obiegi stosowane w elektrowniach z silnikami spalinowymi 
14.2.         Układy elektrowni z silnikami spalinowymi     
Literatura do rozdziału  14     


15.  Nowe źródła i technologie wytwarzania energii elektrycznej- prof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk  15.1.            Wstęp     
15.2.            Biomasa    
15.3.            Energetyka wiatrowa     
15.4.            Energetyka słoneczna    
15.5.            Energia geotermalna     
15.6.            Ogniwa paliwowe     
15.7.            Wykorzystanie   wodoru      
15.8.      Elektrownie z generatorami magnetohydrodynamicznymi     
Literatura do rozdziału  15     


16.  Koszty wytwarzania energii elektrycznej  - prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik     
16.1.      Jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej     
16.2.            Nakłady inwestycyjne i koszty paliwa     
16.3.      Koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach     
Literatura do rozdziału  16  


17.  Praca elektrowni  w systemie elektroenergetycznym  -  prof. dr hab. inż.   Franciszek Strzelczyk
17.1.          System elektroenergetyczny
17.2.          Zadania, organizacja, eksploatacji i zarządzania systemu elektroenergetycznego i elektrowni
17.3.          Zmienność obciążenia w systemie elektroenergetycznym
17.4.          Ekonomiczny rozdział obciążeń
17.5.          Praca elektrowni w  warunkach  rynku energii
17.6.         Regulacja częstotliwości i mocy czynnej w systemie
17.7.         Praca przerywana, dyspozycyjność bloków energetycznych
17.8.         Elektrownie jądrowe, gazowe, wodne i wiatrowe w systemie elektroenergetycznym
Literatura do rozdziału 17


18.  Modernizacje i nowe rozwiązania krajowych elektrowni 
-      prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik  , prof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk  18.1.      Przykładowe modernizacje krajowych elektrowni cieplnych
18.2.      Nowe krajowe bloki na parametry nadkrytyczne
Literatura do rozdziału  18


Skorowidz
 
Opinie książki Elektrownie - Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- Poczta Ekonomiczna (przelew),
- Poczta kurierska 24h (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.