Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy


Detale projektowe dla architektów Markiewicz

 

Książka ARCHI plus Wydawnictwo

Detale projektowe dla architektów

Detale projektowe dla architektów

Cena tradycyjna: 169.00 zł
Cena promocyjna: 158.86 zł
Oszczędzasz: 10.14 zł /-6%/

Autor:Przemysław Markiewicz,
ISBN:978-83-60884-04-1
Wydawnictwo:ARCHI plus Wydawnictwo Markiewicz
Ilość stron:432
Wydanie:2010 (wydanie 1)
Format: A4
Oprawa:Twarda
Książka ta skierowana jest przede wszystkim do  odbiorcy posiadającego wiedzę ogólnobudowlaną na poziomie wyższego wykształcenia inżynierskiego .
Została opracowana w przeświadczeniu, że szczegółowe detale architektoniczno-budowlane mają bardzo duży wpływ na ostateczny wyraz architektoniczny budynków. Jej mottem przewodnim jest krótka sentencja Ludwiga Mies van der Rohe - „God is in the details".
Przedstawione w książce detale architektoniczno-budowlane, tak jak wszystkie opracowania projektowe, są rozwiązaniami autorskimi. W polskim prawie budowlanym nie ma obowiązujących standardów rozwiązań, a wybór prezentowanych rozwiązań należy rozumieć jako rekomendację dla danego rozwiązania.
  • Prezentowane rozwiązania są owocem studiów i krytycznej analizy nad dziesiątkami rozwiązań projektowych oraz  doświadczenia wynikającego z długoletniej współpracy autora z wieloma koncernami budowlanymi działającymi na polskim rynku budowlanym.
  • Prezentowane rozwiązania uwzględniają wszystkie najważniejsze postulaty zawarte w wielotomowym opracowaniu „Słabe miejsca w budynkach”, będącym analizą wad i usterek rozwiązań projektowych w istniejących budynkach.
  • Rozwiązania prezentowane w książce uwzględniają wytyczne zawarte w Deutsche Industrial Norm (DIN), obowiązujące na terenie Niemiec, gdzie rzemiosło budowlane znajduje się na najwyższym światowym poziomie.
Wybór przedstawionych w książce detali architektoniczno-budowlanych opracowany został dla zapewnienia możliwie najlepszego komfortu i bezpieczeństwa użytkowania  oraz  ochrony budynku przed czynnikami zewnętrznymi.
Rysunki detali przejrzyście ilustrują, jak wybór konkretnego rozwiązania architektoniczno-budowlanego determinuje kolejne rozwiązania projektowe i wpływa na wyraz architektoniczny całego budynku. Tłumaczy to ograniczenia w dowolności wyboru kształtu i formy architektonicznej opracowywanych detali.
Książka "DETALE PROJEKTOWE DLA ARCHITEKTÓW" służyć może jako wyznacznik standardów projektowych dla pracowni projektowych i praktykujących architektów, a jednocześnie pełnić rolę podręcznika dla studentów Wydziałów Architektury.
Pozycja ta jest uzupełnieniem dla bogato ilustrowanego podręcznika "BUDOWNICTWO OGÓLNE DLA  ARCHITEKTÓW", który zawiera kompendium wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki budownictwa ogólnego i kompletną systematykę dostępnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i technologiczno-materiałowych.


zobacz spis treści
SPIS TREŚCI

1.     FUNDAMENTY I PRZYZIEMIE BUDYNKU
    1-1 a        Drenaż opaskowy wokół budynku
    1-1 b        Drenaż opaskowy połączony z drenażem powierzchniowym pod płytą podłogową
    1-2 a, b        Piwnica nieogrzewana
    1-3 a, b        Piwnica nieogrzewana
    1-4 a, b        Piwnica ogrzewana
    1-5 a, b        Piwnica o konstrukcji z betonu wodoszczelnego
    1-6 a, b        Piwnica nieogrzewana o betonowej konstrukcji monolitycznej
    1-7 a, b        Okno w ścianie piwnicznej z betonową studzienką doświetlającą
    1-8        Okno w ścianie piwnicznej ze studzienką doświetlającą z prefabrykatów
    1-9        Okno w ścianie piwnicznej ze studzienką doświetlającą z tworzywa sztucznego
    1-10        Przyziemie budynku z podłogą na gruncie i ścianą parteru z ceramiki poryzowanej
    1-11        Przyziemie budynku z podłogą na gruncie i ścianą parteru z ceramiki poryzowanej 
    1-12        Przyziemie budynku z podłogą na gruncie z płytą podłogową pomiędzy ścianami
    1-13        Przyziemie budynku z podłogą na gruncie z płytą podłogową opartą na ścianach
    1-14 a, b    Połączenia ścian wewnętrznych z płytą podłogową wylaną miedzy ścianami
    1-15 a, b    Połączenia ścian wewnętrznych z płytą podłogową opartą na ławach
    1-16 a, b    Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie
    1-17        Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie
    1-18        Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie 
    1-19        Wejście z podestem kratowym w budynku z podłogą na gruncie
    1-20        Wjazd do garażu z miejscowym pogłębieniem fundamentów
    1-21 a...d    Przyziemie budynku z obniżeniem terenu i murem oporowym
    1-22 a, b    Ażurowy taras z desek na podniesionej konstrukcji drewnianej
    1-23        Wentylowana podłoga na drewnianych legarach podpartych ceglanymi słupkami

2.    TECHNOLOGIE BUDOWY I TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
    2-0        Rozwiązania konstrukcyjne ścian
    2-1        Jednorodne ściany murowane z ceramiki poryzowanej
    2-1-1 a, b    Zestawienie elementów systemu Porotherm
    2-1-2 a...d    Układ pustaków w ścianach jednorodnych 44cm
    2-1-3        Układ pustaków w ścianach jednorodnych 50cm i 38cm
    2-1-4        Układ pustaków w ścianach warstwowych
    2-1-5 a, b    Ceramiczny systemowy strop gęstożebrowy
    2-1-6        Otwór okienny w ścianie jednorodnej z nadprożem zespolonym
    2-1-7        Otwór okienny w ścianie jednorodnej z nadprożem z belek prefabrykowanych
    2-1-8 a, b    Okno z wbudowaną roletą i wnęką podokienną
    2-1-9a        Detal kamiennego cokołu i kamiennego parapetu okiennego
    2-1-9b        Detal kamiennego parapetu i wykończonego kamieniem ościeża okiennego
    2-1-9c        Detal kamiennego gzymsu pod okapem i wykończonego kamieniem ościeża okiennego
    2-2        Jednorodne ściany murowane z bloków z betonu komórkowego
    2-2-1        Zestawienie elementów systemu Ytong
    2-2-2        Przyziemie budynku z podłogą na gruncie
    2-2-3 a, b    Budynek podpiwniczony ze ścianami piwnicy z bloków silikatowych    66
    2-2-4 a, b    Budynek podpiwniczony ze ścianami piwnicy z bloczków z betonu komórkowego
    2-2-5         Cokół z cegły klinkierowej w budynku podpiwniczonym
    2-2-6        Okno z nadprożem zespolonym
    2-2-7        Okno z belką nadprożową
    2-2-8        Okno z nadprożem w kształtce ?U?
    2-2-9        Okno ze słupkiem międzyokiennym wykonanym w kształtkach ?U?
    2-2-10        Okno z filarkiem przyokiennym wykonanym w kształtkach ?U?
    2-2-11        Strop z prefabrykowanych płyt stropowych ze zbrojonego betonu komórkowego
    2-2-12        Balkon z przewieszonych nad ścianą płyt ze zbrojonego betonu komórkowego
    2-2-13        Drewniany strop belkowy w ścianie jednorodnej z bloczków z betonu komórkowego
    2-2-14        Strop gęstożebrowy w ścianie jednorodnej z bloczków z betonu komórkowego
    2-2-15        Ścianka kolankowa z dodatkowym wieńcem pod murłatą i słupkami żelbetowymi
   
    2-3        Dwuwarstwowe ściany murowane ocieplone metodą ?lekką-mokrą?
    2-3-1        Cokoły budynków z podłogą na gruncie
    2-3-2        Cokół w budynku z podpiwniczeniem
    2-3-3 a, b    Okno z wnęką podparapetową
    2-3-4        Okno z  wbudowaną roletą
    2-3-5        Dylatacje konstrukcyjne
    2-3-6        Połączenie balustrady ze ścianą
    2-4        Dwuwarstwowe ściany murowane z elewacją wentylowaną
    2-4-1        Elewacje z okładzinami z desek
    2-4-2 a...c    Okładzina z blachy płaskiej na pełnym deskowaniu
    2-4-3 a...c    Panele z blachy w układzie poziomym
    2-4-4 a...c    Panele z blachy w układzie pionowym
    2-4-5 a...f    Płyty cementowo włóknowe
    2-4-6 a...f    Okładzina z płyt kamiennych
   
    2-5        Trójwarstwowe, szczelinowe ściany murowane
    2-5-1 a...h    Ściana ze szczeliną wentylacyjną z warstwą osłonową z cegły klinkierowej
    2-5-2 a...e    Ściana ze szczeliną wypełnioną termoizolacją z otynkowaną warstwą osłonową
   
    2-6        Ściany szkieletowe
    2-6-1 a...f    Szkielet drewniany z oblicówką z desek w układzie poziomym
    2-6-2 a...f    Szkielet drewniany ze ściana osłonową z cegły klinkierowej 
    2-6-3 a, b    Szkielet stalowy z elewacja z sidingu
    2-6-4 a...d    Zabudowa tarasu w szkielecie stalowym z ociepleniem metodą lekką - mokrą
    2-6-5 a...h    Masywny szkielet drewniany z oblicówka z desek w układzie pionowym
    2-6-6 a...f    Szkielet słupowo - ryglowy z oblicówką z desek w układzie pionowym
   
    2-7        Inne systemy i technologie budowy ścian
    2-7-1 a...d    Ściana z kształtek styropianowych 
    2-7-2 a...f    Masywne ściany drewniane o konstrukcji zrębowej 

3.    STROPY, PODŁOGI, SCHODY
    3-1 a, b        Strop gęstożebrowy z pustaków ceramicznych Akermana
    3-2 a, b        Strop gęstożebrowy z pustaków betonowych typu DZ-3
    3-3 a, b        Strop gęstożebrowy z pustaków ceramicznych typu Fert - 45
    3-4 a, b        Strop gęstożebrowy z pustaków ceramicznych w systemie Porotherm
    3-5 a, b        Drewniany strop belkowy
    3-6 a, b        Drewniany strop belkowo - żebrowy
    3-7 a, b        Żelbetowy, płytowy strop monolityczny
    3-8 a, b        Żelbetowy płytowo - żebrowy strop monolityczny
    3-9 a, b        Żelbetowy strop monolityczny na blasze trapezowej
    3-10 a, b    Płytowe schody żelbetowe
    3-11 a, b    Schody betonowe z okładziną kamienną
    3-12        Okładziny stopni na schodach betonowych
    3-13        Okładziny stopni na schodach prefabrykowanych betonowych
    3-14 a, b    Schody stalowe z okładziną nastopnic z płyt kamiennych
    3-15        Schody stalowe z okładziną nastopnic z płyt kamiennych
    3-16        Schody stalowe
    3-17 a, b    Schody ze szkła laminowanego na podwieszonej konstrukcji szklanej
    3-18 a, b    Schody stalowe na konstrukcji podwieszanej pod belkami policzkowymi
    3-19 a,b    Prefabrykowane betonowe schody kręcone
    3-20        Schody stalowe kręcone
    3-21         Schody żelbetowe, wachlarzowe o konstrukcji wspornikowej
    3-22 a, b    Schody drewniane policzkowe
    3-23 a, b    Zabiegowe schody drewniane
    3-24        Poręcze na schodach dwubiegowych

4.    OKNA, DRZWI, BRAMY, PRZESZKLONE ŚCIANY OSŁONOWE
   
    4-1 a...d    Podstawowe typy okien
    4-2        Rysunek zestawczy okna
    4-3        Rysunek zestawczy zespołu okiennego
    4-4        Połączenie ościeżnic drzwi wejściowych z ościeżami ścian murowanych
    4-5        Stalowy profil progowy drzwi zewnętrznych
    4-6        Ościeżnice drewniane i tworzywowe drzwi wewnętrznych
    4-7        Ościeżnice aluminiowe drzwi wewnętrznych
    4-8         Drzwi przeciwpożarowe
    4-9        Drzwi zewnętrzne
    4-10 a, b    Brama garażowa segmentowa mocowana za otworem
    4-11 a,b        Brama garażowa uchylna z prowadnicami podsufitowymi
    4-12         Ściana z pustaków szklanych
    4-13         Ściana z pustaków szklanych
    4-14 a, b    Strop z pustaków szklanych
    4-15 a, b    Połaciowe okno dachowe 
    4-16 a...d    Przeszklona ściana osłonowa słupowo - ryglowa
    4-17 a...d    Przeszklona strukturalna ściana osłonowa słupowo - ryglowa
    4-18        Przeszklona ściana pozorna na pełnej ścianie zewnętrznej
    4-19 a, b    Przeszklona ściana osłonowa z punktowym mocowaniem szyb pojedynczych
4-20 a, b    Przeszklona ściana osłonowa z punktowym mocowaniem szyb na konstrukcji z żebre szklanych
    4-21        Przeszklona ściana osłonowa z punktowym mocowaniem szyb zespolonych
            na konstrukcji prętowo - cięgnowej

5.    DACHY SKOŚNE  
    5-1        Dach jednostolcowy o konstrukcji jętkowej
    5-2        Dach dwustolcowy o konstrukcji jętkowej, z naczółkiem (półszczyt dolny)
    5-3        Dach jednostolcowy ze ściankami kolankowymi o konstrukcji płatwiowo kleszczowej
    5-4        Dach dwustolcowy o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej 
    5-5        Dach pulpitowy ze ścianką kolankową o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej
    5-6        Dach kopertowy dwustolcowy o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej
    5-7        Wentylacja jednokanałowa poddasza użytkowego, dach kryty dachówką
    5-8        Wentylacja dwukanałowa poddasza użytkowego, dach kryty dachówką
    5-9        Wentylacja poddasza użytkowego, dach kryty blachą na pełnym deskowaniu
    5-10        Wentylacja poddasza nieużytkowego, dach kryty blachą na pełnym deskowaniu
    5-11        Zestawienie rozwiązań dachów skośnych
    5-12 a...c    Dach z poddaszem nieużytkowym
    5-13 a, b    Dach z poddaszem nieużytkowym
    5-14 a, b    Dach z poddaszem nieużytkowym z deskowaniem
    5-15 a, b    Dach tramowy na budynku o drewnianej konstrukcji zrębowej z poddaszem użytkowym
    5-16 a, b    Dach tramowy, mansardowy z poddaszem użytkowym
    5-17 a, b    Dach z podwójnym kanałem wentylacyjnym
    5-18        Ścianka kolankowa o konstrukcji drewnianej cofnięta do wnętrza
    5-19        Ścianka kolankowa o konstrukcji drewnianej cofnięta do wnętrza
    5-20 a, b    Dach z podwójnym kanałem wentylacyjnym
    5-21 a, b    Dach z podwójnym kanałem wentylacyjnym
    5-22 a, b    Dach z gzymsami pod okapem i na ścianie szczytowej
    5-23 a, b    Dach z murowanymi ściankami kolankowymi i wysuniętym okapem
    5-24 a, b    Dach z termoizolacją umieszczoną pod krokwiami 
    5-25        Ściana szczytowa dachu z połacią nachodzącą na ścianę
    5-26        Ściana szczytowa dachu z połacią przewieszoną
    5-27        Ściana szczytowa dachu dochodząca pod pokrycie połaci
    5-28        Ściana szczytowa dachu wychodząca ponad połać dachu
    5-29        Ściana szczytowa wychodząca nad połać dachu
    5-30        Ściana wychodząca nad połać dachu
    5-31        Kalenica dachu jednospadowego
    5-32        Okno połaciowe
    5-33 a, b    Przejście komina obmurowanego cegłą klinkierową przez połać dachu
    5-34 a, b    Przejście komina przez połać dachu
    5-35        Grzbiet (naroże) dachu
    5-36        Kosz wentylowany dachu
    5-37        Płotek i belka przeciwśniegowa

6.    STROPODACHY, TARASY, BALKONY 
    6-0        Rozwiązania konstrukcyjne stropodachów
    6-1 a...g    Stropodach pełny - zestawienie typowych detali na stropie betonowym
    6-2        Wpusty odwadniające w stropodachach o odwróconym układzie warstw
    6-3 a, b        Stropodach o odwróconym układzie warstw z dociskową warstwą żwirową
    6-4 a, b        Stropodach o odwróconym układzie warstw z kostką brukową
    6-5 a, b        Stropodach o odwróconym układzie warstw z płytami betonowymi
    6-6 a, b        Stropodach o odwróconym układzie warstw z płytą żelbetową
    6-7        Stropodach z blach trapezowych na kratownicach stalowych z attyką
    6-8        Stropodach z blach trapezowych na kratownicach stalowych z połacią przewieszoną ponad ścianą
    6-9 a, b        Stropodach tarasowy o odwróconym układzie warstw z nawierzchnią z płyt betonowych
    6-10        Stropodach o odwróconym układzie warstw na drewnianej konstrukcji szkieletowej
    6-11        Stropodach o odwróconym układzie warstw na konstrukcji z belek z drewna klejonego
    6-12 a, b    Stropodach pełny o odwróconym układzie warstw z drewnianym podestem tarasu
    6-13 a, b    Stropodach pełny ?zielony? o odwróconym układzie warstw
    6-14 a, b    Stropodach pełny ?zielony? o odwróconym układzie warstw
    6-15        ?Zielony? stropodach pełny o odwróconym układzie warstw
    6-16        Stropodach pełny o szkieletowej konstrukcji drewnianej
    6-17        Tarasowy stropodach pełny o konstrukcji drewnianej
    6-18        Stropodach szczelinowy o konstrukcji drewnianej
    6-19        Stropodach wentylowany kanalikowy z blachy trapezowej
    6-20        Dwudzielny stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej
    6-21 a...g    Dwudzielny stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej
    6-22 a...c    Dwudzielny stropodach wentylowany z betonowych płyt korytkowych
    6-23 a...c    Tarasowy stropodach pełny z odwodnieniem powierzchniowym
    6-24 a...c    Tarasowy stropodach pełny z odwodnieniem dwupoziomowym
    6-25 a, b    Tarasowy stropodach pełny ze żwirową warstwą drenażową
    6-26 a, b    Balkon z odwodnieniem powierzchniowym
    6-27 a, b    Balkon z odwodnieniem powierzchniowym
    6-28 a, b    Balkon z odwodnieniem powierzchniowym
    6-29 a, b    Balkon z odwodnieniem dwupoziomowym
    6-30        Ażurowy balkon z podestem drewnianym na lekkiej konstrukcji stalowej
    6-31        Ażurowy balkon z podestem drewnianym na lekkiej konstrukcji stalowej
    6-32        Ażurowy balkon z podestem drewnianym na konstrukcji z belek drewnianych

7.    WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
    7-1 a,b        Okładzina ścienna z płyt g-k szkielet mocowany do ściany        
    7-2 a,b        Okładzina ścienna z płyt g-k szkielet wolnostojący
    7-3        Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet pojedynczy
    7-4        Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet pojedynczy
    7-5        Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet podwójny
    7-6        Ściany szkieletowe z płyt g-k - metalowy szkielet podwójny
    7-7        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia prostopadłe ścianek
    7-8        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia narożnikowe ścianek
    7-9        Ściany szkieletowe z płyt g-k - dylatacyjne połączenia ślizgowe
    7-10        Ściany szkieletowe z płyt g-k - ukryte doświetlenie pośrednie
    7-11        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z podłogami
    7-12        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia ze stropami
    7-13        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z podłogami w pomieszczeniach mokrych
    7-14        Ściany i okładziny z płyt g-k - połączenia z urządzeniami w pomieszczeniach mokrych
    7-15        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z sufitami podwieszanymi
    7-16        Ściany szkieletowe z płyt g-k - połączenia z sufitami podwieszanymi
    7-17        Sufit podwieszany z płyt g-k - połączenia brzegowe ze ścianami
    7-18        Sufit podwieszany z płyt g-k - dylatacje sufitu
    7-19        Sufit podwieszany z płyt g-k - pionowy uskok poziomów sufitu
    7-20        Sufit podwieszany z płyt g-k - pionowy uskok poziomów sufitu z doświetleniem
    7-21        Sufit podwieszany z płyt g-k - ukośny uskok poziomów sufitu
    7-22        Sufit podwieszany z płyt g-k - półkolista wnęka w suficie
    7-23        Sufit podwieszany z płyt g-k - poziomy uskok poziomów sufitu
    7-24        Sufit podwieszany z płyt g-k - kolisty uskok poziomów sufitu z doświetleniem
    7-25        Sufit podwieszany z płyt g-k - uskoki sufitowe z doświetleniem
    7-26        Sufit podwieszany z płyt g-k - sufit krzywiznowy
    7-27        Ogniochronne obudowy z płyt g-k - obudowy konstrukcji stalowych
    7-28        Ogniochronne obudowy z płyt g-k - obudowy ciągów instalacyjnych
    7-29        Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z łat drewnianych
    7-30        Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z profili kapeluszowych
    7-31        Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z profili CD 60 na uchwytach
    7-32        Zabudowa poddaszy z płyt g-k - konstrukcja z profili CD 60 na wieszakach
    7-33        Podłogi podniesione - konstrukcje monolityczne i modułowe
    7-34        Podłogi podniesione - detale konstrukcji monolitycznych
    7-35 a        Elementy stałej zabudowy wnętrza - lada barowa
    7-35 b        Elementy stałej zabudowy wnętrza - blat roboczy
    7-36        Elementy stałej zabudowy wnętrza - ławki z pulpitami w audytorium
    7-37        Balustrada ze szkła laminowanego
    7-38        Balustrada
    7-39        Balustrada mocowana na stropie z wypełnieniem ze stalowych linek
    7-40        Balustrada mocowana na stropie z wypełnieniem ze stalowych prętów
    7-41        Balustrada mocowana do czoła stropu z przeszkleniami mocowanymi punktowo
    7-42        Balustrada mocowana na stropie z przeszkleniami mocowanymi punktowo
    7-43        Połączenie sufitów z murowanymi ścianami działowymi
Bibliografia
Spis treści
Legenda
Opinie książki Detale projektowe dla architektów

dla pracowni projektowych i praktykujących architektów

autor: brak podpisu


sa pewne niedociagniecia ale ogolnie dobrze sie czyta

autor: aAby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa 24h (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.