Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Polskie Wydawnictwo Techniczne PWT

Budownictwo drewniane Podręcznik inżyniera Helmuth Neuhaus

Budownictwo drewniane Podręcznik inżyniera Helmuth Neuhaus

Cena tradycyjna: 125.00 zł
Cena promocyjna: 112.50 zł
Oszczędzasz: 12.50 zł /-10%/
niedostępna
Autor:Helmuth Neuhaus,
ISBN:978-83-61615-00-2
Wydawnictwo:Polskie Wydawnictwo Techniczne PWT
Ilość stron:602
Wydanie:2008
Format:170x240 mm
Oprawa:TWARDA
BUDOWNICTWO DREWNIANE PORADNIK INŻYNIERA

Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów budownictwa i architektury uczelni technicznych oraz dla inżynierów konstrukcji drewnianych.
Szeroko omówiono w niej specyficzne właściwości naturalnego materiału budowlanego, jakim jest drewno. określono charakterystyki materiałowe drewna litego, klejonego i materiałów drewnopochodnych. Podano również informacje o połączeniach klejonych i na łączniki mechaniczne.

Omówiono zasady obliczeń różnego rodzaju drewnianych elementów konstrukcyjnych, bogato ilustrując je rysunkami. Określono zasady stosowania teorii II rzędu dla drewnianych konstrukcji inżynierskich. Podano sposoby konstruowania wielu różnorodnych elementów oraz połączeń w konstrukcjach drewnianych ilustrując je wieloma przykładami. Autor podaje również wiele uwag praktycznych dotyczących projektowania i realizacji konstrukcji drewnianych. W rozdziale 23 podano przykłady obliczeń, wg DIN 1052, charakterystycznych dla konstrukcji drewnianych elementów i połączeń.
W celu przybliżenia książki polskiemu czytelnikowi dodano do wydania niemieckiego rozdział 24 omawiający podstawowe zasady projektowania elementów konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000 z przykładami obliczeń.
Stosowanie konstrukcji drewnianych w Polsce w okresie po drugiej wojnie światowej zostało zahamowane przez ostre przepisy przeciwpożarowe i zarządzenia o oszczędności drewna. Dopiero w latach 70-tych XX wieku powrócono do konstrukcji drewnianych, budując wytwórnię wielkowymiarowych konstrukcji klejonych warstwowo i kilka wytwórni budynków drewnianych a także szerzej stosując konstrukcje drewniane w budownictwie rolniczym. W latach 90-tych powstała druga wytwórnia konstrukcji drewnianych klejonych i kilka systemowego budownictwa szkieletowego. Stąd aktualnie projektanci konstrukcji coraz szerzej sięgają po ten materiał.
Literatura techniczna dotycząca konstrukcji drewnianych w Polsce jest dość uboga (w przeciwieństwie do literatury dotyczącej konstrukcji żelbetowych lub metalowych). Stąd powstał pomysł przetłumaczenia książki niemieckiej, opracowanej w 1994 roku, gdy nie przyjęto jeszcze norm europejskich. Książka bazuje więc na normie DIN 1052 z kwietnia 1988 roku, która w Niemczech zostanie zastąpiona nową normą opartą na postanowieniach Eurokodu 5 (obecnie powstał projekt E DIN 1052:2000) Mając jednak na uwadze szerokie informacje zamieszczone w książce, zwłaszcza dotyczące stosowanych w praktyce zasad konstruowania elementów i złączy, wydawnictwo postanowiło wydać ją, nie czekając na zmianę normy DIN, tym bardziej, że przez kilka lat po przyjęciu Eurokodu 5 w krajach Unii będą obowiązywały również normy narodowe. W celu przybliżenia książki dla polskiego czytelnika dodano dodatkowy rozdział 24, w którym zawarto podstawowe informacje o zasadach projektowania konstrukcji według PN-B-03150:2000 (opartej na Eurokodzie 5-ENV, 1993) i dokonano przeliczeń przykładów zawartych w rozdz. 23 wg normy polskiej.
Książka w tej wersji może być przydatna zarówno dla studentów wydziałów budownictwa jak i inżynierów, zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem tego typu konstrukcji budowlanych. Po wejściu do stosowania nowej normy DIN, opartej na EN 1995-1-1 (obecnie opracowano prEN 1995-1-1) koniecznym będzie zastosowanie odpowiednich nowych wzorów i danych z tablic i rysunków, natomiast sposoby konstruowania i algorytmy obliczeniowe pozostaną raczej bez zmian. W przedstawionej wersji książka może być również przydatna dla inżynierów współpracujących z firmami niemieckimi.

Podręcznik ten jest przeznaczony dla studentów budownictwa i architektury na politechnikach, uniwersytetach i wyższych szkołach inżynierskich oraz dla inżynierów budownictwa i architektów jako pomoc w ich praktyce zawodowej. Opracowanie zakłada, że czytelnik zapoznał się wcześniej ze „Statyką prętowych konstrukcji nośnych", „Wytrzymałością materiałów" lub „Konstrukcjami nośnymi".
Książka była pierwotnie planowana jako praca wspólna z prof. dr inż. Elmarem Krabbe, wykładowcą w wyższych szkołach inżynierskich w Munster i Recklinghausen, na Ruhr-Universitat w Bochum i RWTH w Akwizgranie, moim, niestety przedwcześnie zmarłym wykładowcą, którego wykłady i prace były drogowskazem dla tego opracowania. Powstała książka oparta jest na własnych wykładach i ćwiczeniach prowadzonych na Ruhr-Universitat w Bochum i Wyższej Szkole Inżynierskiej w Munster.
Bazując na normie DIN 1052, część 1 i 2 (kwiecień 1988 r.) i objaśnieniach do niej przedstawiłem w sposób możliwie zrozumiały i najczęściej prosty istotne zagadnienia budownictwa drewnianego. Rozdziały wstępne wprowadzają wyczerpująco podstawy fizyczne i technologiczne. Część główna książki poświęcona jest obliczeniom i wymiarowaniu konstrukcji nośnych i usztywniających z drewna i materiałów drewnopochodnych. Liczne przykłady obliczeń i wymiarowania konstrukcji pogłębiają zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne i ukazują czytelnikowi na studiach i w praktyce zawodowej zastosowanie przedstawionych reguł obliczeniowych przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji drewnianych.
Zakres podręcznika, który wprowadza podstawy i rozszerza temat, narzucił autorowi ograniczenia w wyborze materiału i jego prezentacji. Toteż takie zagadnienia jak „Domy drewniane - budowa płytowa" (DIN 1052, część 3), „Mosty drewniane" (DIN 1074), „Rusztowania i oszalowania drewniane" oraz „Budowa masztów drewnianych" zostały świadomie pominięte.
Zarys tej książki został ustalony po ukazaniu się normy DIN 1052 (kwiecień 1988 r.), gdy harmonizowanie europejskich norm dotyczących miedzy innymi budownictwa drewnianego nie nabrało jeszcze dzisiejszej dynamiki. Ze względu na przejrzystość i niezbędne rozróżnienie zrezygnowano z choćby częściowego włączenia do książki nowych sposobów wymiarowania według kodów europejskich. Gotowy już Eurokod 5 „Budownictwo drewniane" będzie w niedalekiej przyszłości wprowadzony jako obowiązujący na budowach równolegle z DIN 1052 i innymi normami krajowymi dotyczącymi budownictwa drewnianego. Z tego podręcznika będzie można jednak korzystać jeszcze przez dłuższy czas, do chwili, gdy Eurocod 5 stanie się jedynie obowiązującym. Także potem podręcznik będzie praktyczną pomocą dla studenta, inżyniera i architekta przy obliczeniach statycznych wykonywanych dla konkretnych zastosowań dawniejszymi metodami z użyciem terminologii DIN 1052.
Szczególne podziękowanie składam wydawnictwu B. G. Teubner, dyrektorowi, panu Heinrichowi Kramerowi i jego współpracownikom za nieustanną wzorową współpracę i nadanie książce wspaniałej formy zewnętrznej. Dziękuję także mojemu przyjacielowi prof. dr inż. Wolfgangowi Kringsowi z Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kolonii za krytyczne spojrzenie na niektóre fragmenty tej książki. Szczególnie serdecznie dziękuję mojej rodzinie za tak wiele cierpliwości i wyrozumiałości w czasie, gdy pracowałem nad tą książką.
Drewno należy, obok kamienia i ziemi, do najstarszych materiałów budowlanych używanych przez człowieka. Już w przekazach z czasów starożytnych są wzmianki o dużych budowlach drewnianych, które były wzorem dla późniejszych budowli z kamienia. Mając do dyspozycji wycięte z pnia elementy konstrukcyjne w kształcie prętów z litego drewna o wymiarach, które były (i są) ograniczone, „stary" cieśla i budowniczy wznosił architektonicznie dojrzałe budowle sakralne i użytkowe, mosty i domy o konstrukcji ryglowej wszędzie tam, gdzie drewno było do dyspozycji. Świadczą o tym użytkowane do dziś w wielu kręgach kulturowych drewniane budowle sprzed setek lat, których wzniesienie wymagało dużego doświadczenia w rzemiośle, gruntownej wiedzy technologicznej a także umiejętności artystycznego kształtowania drewna jako specyficznego materiału budowlanego.
W połowie XIX wieku pojawiają się metody obliczeniowe a wraz z nimi inżynieria budownictwa drewnianego. Bazując na wiedzy empirycznej i umiejętnościach cieśli obliczano naprężenia i odkształcenia konstrukcyjnych elementów drewnianych przy założonych z góry obciążeniach. Umożliwiło to wznoszenie stabilnych budowli drewnianych. Wynalezienie nowych, mechanicznych elementów złącznych jak gwoździe, wkładki o specjalnej konstrukcji, kołki, płytki kolczaste, kształtki z blachy stalowej dało budownictwu drewnianemu - po przejściowym osłabieniu na początku XX wieku - nowy istotny impuls. Pojawienie się wodoodpornych klejów na bazie żywic syntetycznych i zastosowanie prostego lecz genialnego sposobu łączenia wzdłużnego za pomocą złączy klinowych umożliwia znacznie szybszy rozwój techniki budowania ze sztucznie wykonanych, klejonych elementów konstrukcyjnych o wymiarach większych niż naturalny produkt wyjściowy. Przykładem mogą być długie elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo dla dużych i bardzo dużych rozpiętości lub płyty o dużych powierzchniach z materiałów drewnopochodnych.
Drewno budowlane ma korzystne właściwości fizyczne i technologiczne, wysoką wytrzymałość, niewielki ciężar własny, dobrze się obrabia a w razie pożaru zachowuje się korzystnie nie wydzielając szkodliwych substancji. Jest w zasadzie odporne na działanie wielu czynników chemicznych i pozostaje w równowadze chemicznej z otoczeniem (w przeciwieństwie do wielu tworzyw sztucznych). Właściwie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych osiągają długą żywotność (przy najczęściej niewielkich nakładach na konserwację w trakcie użytkowania). Dotyczy to zarówno elementów nośnych i usztywniających umieszczonych pod dachem, jak i tych, które są narażone na działanie warunków atmosferycznych. Warunkiem jest właściwy dobór drewna, poprawna konstrukcja pod względem statycznym, odpowiednia obróbka, właściwy transport i montaż.
Drewno jest ważnym surowcem odnawialnym, który, obok wielu innych zastosowań może być używany jako materiał budowlany także w przyszłości, jeśli zostanie zachowana trwała równowaga pomiędzy przyrostem i zużyciem. Jednak tylko w niewielu rejonach świata można mówić o takiej wzorowej równowadze. Obejmująca wielkie powierzchnie rabunkowa gospodarka drewnem, prowadzona obecnie w wielu miejscach na świecie doprowadzi w niedługim czasie do zmian i szkód w środowisku naturalnym, których nie będzie już można naprawić a także do wyczerpania zapasów drewna.
Niezbędna jest zrównoważona gospodarka leśna zapewniająca wystarczającą produkcję drewna a także przekazywanie technologii i techniki budownictwa drewnianego następnym pokoleniom przez dobrze wyszkolonych i doświadczonych fachowców. Przedsiębiorstwa budownictwa drewnianego, skomputeryzowane i wyposażone w zaawansowaną technologię produkcji powinny zapewnić stałą wymianę doświadczeń pomiędzy teorią i praktyką i prowadzić prace badawcze i rozwojowe. Nowe osiągnięcia techniczne powinny znaleźć odbicie w normach tworzonych i rozwijanych w kierunku nowych „filozofii konstruowania" na poziomie europejskim (eurokod). Te wszystkie warunki muszą być spełnione aby budownictwo z drewna mogło obecnie i w przyszłości rozwijać się w całej różnorodności wznoszonych budowli. Przed tą gałęzią budownictwa otwiera się szerokie pole działania ponad granicami państwowymi. Drewno może skutecznie konkurować z innymi materiałami budowlanymi.


zobacz spis treści

zobacz fragment książki

Oznaczenia i symbole
Wprowadzenie
1 Materiał budowlany „drewno"
1.1 Budowa drewna
1.2 Anizotropia drewna
1.3 Gęstość drewna
1.4 Szerokość słojów rocznych
1.5 Wilgotność drewna
1.5.1 Oznaczanie wilgotności drewna (metody pomiaru)
1.5.2 Rozkład i zmiany wilgotności drewna
1.5.3 Pęcznienie i skurcz
1.5.4 Parametry pęcznienia i skurczu
1.5.5 Zmiany kształtu drewna wskutek pęcznienia i skurczu
1.5.6 Powstawanie pęknięć wskutek zmian wilgotności powietrza
1.5.7 Bezpieczne głębokości pęknięć schnięcia lub pęknięć skurczowych
1.5.8 Wilgotność w chwili montażu i suszenie drewna
1.6 Rozszerzalność cieplna, przewodnictwo cieplne i dyfuzja pary wodnej w drewnie
1.7 Trwałość i odporność na działanie chemikaliów
1.8 Sprężystość drewna
1.8.1 Zasady sprężystości (anizotropia, anizotropia rombowa, izotropia)
1.8.2 Moduły sprężystości, sprężystości poprzecznej i odkształcenia postaciowego przy skręcaniu dla drewna
1.9 Pełzanie drewna
1.10 Wytrzymałość drewna
1.10.1 Wpływ kąta a pomiędzy kierunkiem działania siły a kierunkiem włókien na wytrzymałość
1.10.2 Wpływ wilgotności, sękatości i gęstości drewna na wytrzymałość
1.10.3 Wpływ czasu trwania obciążenia na wytrzymałość (wytrzymałość trwała)
1.10.4 Wpływ temperatury drewna i wielkości próbek na wytrzymałość
1.10.5 Ustalanie naprężeń dopuszczalnych, bezpieczeństwo
1.10.6 Długość zerwania
2 Materiały drewnopochodne2.1 Budowa i wytwarzanie materiałów drewnopochodnych
2.2 Anizotropia materiałów drewnopochodnych
2.3 Gęstość materiałów drewnopochodnych
2.4 Pęcznienie i skurcz, rozszerzalność cieplna, przewodność cieplna i przenikanie pary wodnej materiałów drewnopochodnych
2.5 Sprężystość materiałów drewnopochodnych
2.6 Pełzanie materiałów drewnopochodnych
2.7 Wytrzymałość materiałów drewnopochodnych
2.8 Klasy, zakres zastosowania i typy płyt z materiałów drewnopochodnych
3 Drewno budowlane3.1 Drewno lite (VH)
3.2 Właściwości i klasyfikacja (klasy jakości) tarcicy z drewna iglastego
3.3 Drewno klejone warstwowo (BSH)
3.4 Dźwigary o ściankach pełnych i przekroju dwuteowym lub skrzynkowym
4 Charakterystyka drewna i materiałów drewnopochodnych w czasie spalania 4.1 Klasy palności (zapalności) drewna i materiałów drewnopochodnych
4.2 Klasy odporności ogniowej elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych
4.3 Elementy budowlane klas odporności ogniowej F30-B i F60-B
5 Ochrona drewna przed korozją biologiczną5.1 Ochrona drewna metodami budowlanymi (konstrukcyjnie)
5.2 Chemiczna ochrona drewna
5.3 Działania powierzchniowe
5.4 Środki zwalczania
6 Połączenia klejone6.1 Wykonywanie połączeń klejonych w budownictwie drewnianym
6.2 Złącza ukośne
6.3 Złącza klinowe
7 Połączenia mechaniczne7.1 Rozmieszczenie łączników mechanicznych
7.2 Dopuszczalne podwyższenie i wymagane obniżenie nośności dopuszczalnych łączników mechanicznych
7.3 Połączenia na wkładki
7.3.1 Wkładki prostokątne (klocki)
7.3.2 Pierścienie (wkładki o specjalnej budowie)
7.3.3 Połączenia na pierścienie w przekroju czołowym elementu z drewna klejonego warstwowo
7.4 Połączenia na sworznie, śruby i śruby pasowane
7.5 Połączenia na gwoździe
7.5.1 Obciążenie prostopadłe do osi podłużnej gwoździa („na ścinanie")
7.5.2 Nośność gwoździa na wyciąganie
7.5.3 Obciążenie złożone gwoździ
7.6 Połączenia na gwoździe elementów z drewna z elementami stalowymi i blachami stalowymi
7.7 Połączenia na płytki kolczaste
7.8 Połączenia na wkręty do drewna
7.9 Połączenia na zszywki
7.10 Połączenia na klamry ciesielskie
7.11 Złącza na wręby
7.12 Wklejane pręty gwintowane
7.13 Sprawdzanie rozciągania prostopadłego do włókien (poprzecznego) w połączeniach
7.14 Wartości przesunięć w połączeniach na łączniki mechaniczne do obliczeń ugięć
7.15 Współdziałanie różnych łączników
7.16 Ochrona antykorozyjna łączników mechanicznych
8 Naprężenia dopuszczalne oraz charakterystyki materiałowe dla drewna litego, klejonego warstwowo i materiałów drewnopochodnych8.1 Naprężenia dopuszczalne
8.1.1 Naprężenia dopuszczalne dla drewna litego i klejonego warstwowo
8.1.2 Naprężenia dopuszczalne dla materiałów drewnopochodnych
8.1.3 Dopuszczalne naprężenia dla stali i aluminium
8.2 Charakterystyki materiałowe dla drewna litego, klejonego warstwowo oraz materiałów drewnopochodnych
8.2.1 Moduł sprężystości, odkształcenia postaciowego oraz sprężystości przy skręcaniu dla drewna litego oraz klejonego warstwowo
8.2.2 Moduł sprężystości oraz moduł odkształcenia postaciowego (sprężystości poprzecznej) materiałów drewnopochodnych
8.2.3 Wielkości pęcznienia i skurczu, wilgotność równowagowa
8.2.4 Współczynniki pełzania
8.2.5 Zmiany temperaturowe w konstrukcjach drewnianych
9 Ogólne zasady obliczeń9.1 Obciążenia i kombinacje obciążeń
9.2 Ustalanie wartości obciążeń budowli drewnianych (obciążenie stałe)
9.3 Ustalanie obciążeń dla połaci dachowych
9.4 Sprawdzanie elementów dachu na odrywanie przy obciążeniach krawędziowych ssaniem wiatru
9.5 Najmniejsze dopuszczalne przekroje poprzeczne drewna litego i klejonego warstwowo oraz materiałów drewnopochodnych
9.6 Osłabienia przekroju poprzecznego
9.7 Elementy obciążone osiowo i mimośrodowo
9.8 Połączenia mimośrodowe
9.9 Elementy konstrukcyjne obciążone przemiennie
10 Zasady obliczania prętów rozciąganych10.1 Rozciąganie osiowe
10.2 Rozciąganie mimośrodowe (rozciąganie i zginanie)
10.3 Węzły i złącza w prętach rozciąganych
11 Zasady obliczeń prętów ściskanych11.1 Ściskanie osiowe
11.1.1 Sprawdzanie nośności prętów jednolitych z uwzględnieniem wyboczenia (ściskanie osiowe)
11.1.2 Sprawdzanie naprężeń w prętach ściskanych (ściskanie osiowe)
11.1.3 Sprawdzanie nośności z uwzględnieniem wyboczenia w prętach złożonych (ściskanie osiowe)
11.1.3.1 Nierozstawione pręty złożone (ściskanie osiowe)
11.1.3.2 Pręty rozstawione (ściskanie osiowe) (pręty „ramowe" i skratowane)
11.2 Ściskanie mimośrodowe (ściskanie i zginanie)
11.3 Połączenia i styki prętów ściskanych
11.4 Długości wyboczeniowe
11.5 Smukłości
11.6 Współczynniki wyboczeniowe
11.7 Sztywność (krótkie wprowadzenie do wyboczenia)
12 Sprawdzanie nośności według teorii II. rzędu
12.1 Teoria I. i II. rzędu (krótkie wprowadzenie)
12.2 Teoria II. rzędu dla drewnianych konstrukcji inżynierskich
13 Zasady obliczeń elementów zginanych
13.1 Zginanie w jednej płaszczyźnie (zginanie płaskie) elementów konstrukcyjnych z drewna litego i klejonego warstwowo
13.2 Zginanie dwukierunkowe (zginanie ukośne) elementów konstrukcyjnych z drewna litego i klejonego warstwowo
13.3 Rozpiętości
13.4 Reakcje podporowe i dociski na podporach
13.5 Ugięcia
13.5.1 Ugięcie dopuszczalne
13.5.2 Ugięcia obliczeniowe
13.6 Wygięcia wstępne (strzałka odwrotna)
13.7 Stateczność przy zginaniu (zwichrowanie)
13.7.1 Usztywnienia dźwigarów o prostokątnym przekroju poprzecznym
13.7.2 Usztywnienie dźwigarów pełnościennych o dwuteowym albo skrzynkowym przekroju poprzecznym
13.7.3 Obliczenia według teorii II. rzędu (dokładniejsze sprawdzanie zwichrowania)
13.8 Rozkład naprężeń
13.9 Podcięcia w dźwigarach i czopy
13.10 Otwory w zginanych belkach o prostokątnym przekroju poprzecznym z drewna klejonego warstwowo
13.11 Dźwigary zginane o prostoliniowych krawędziach i prostokątnym przekroju poprzecznym
13.12 Dźwigary zakrzywione i dźwigary dachowe dwuspadowe z drewna klejonego warstwowo, o prostokątnym przekroju poprzecznym
13.13 Dźwigar zginany o złożonym przekroju poprzecznym
13.14 Pełnościenne dźwigary o środnikach z płyt lub desek (dźwigary dwuteowe lub skrzynkowe)
13.15 Dźwigar zginany jako złożony przekrój poprzeczny drewniano-stalowy
13.16 Sztywne przy zginaniu połączenia i złącza narożne
13.16.1 Złącze sztywne na zginanie na łączniki mechaniczne
13.16.2 Złącza sztywne na zginanie z nakładkami na łączniki mechaniczne (w elementach konstrukcyjnych z drewna litego)
13.16.3 Złącza sztywne na zginanie w prostoliniowych elementach konstrukcyjnych z drewna klejonego warstwowo (złącza na łączniki mechaniczne)
13.16.4 Sztywne na zginanie, załamane pod katem złącza i elementy konstrukcyjne
13.16.5 Złącza i węzły ram łączone na złącza klinowe
13.16.6 Węzły ram łączone za pomocą wkładek
13.16.7 Utwierdzenie słupów w fundamentach
13.16.8 Podatność łączników mechanicznych w złączach sztywnych na zginanie
14 Zasady obliczania na ścinanie
15 Zasady obliczania na skręcanie
16 Stężenia przestrzenne konstrukcji1
6.1 Usztywnienie zginanych dźwigarów o prostokątnym przekroju poprzecznym
16.2 Usztywnienie ściskanych pasów dźwigarów kratowych
16.3 Obciążenia wiatrem i siłami poprzecznymi konstrukcji usztywniających
16.4 Tarcze jako konstrukcje usztywniające
16.4.1 Tarcze usztywniające wykonywane bez sprawdzania obliczeniowego
16.5 Pojedyncze tężniki i zastrzały
17 Belki jednoprzęsłowe i ciągłe
17.1 Belki jednoprzęsłowe
17.2 Belki ciągłe
17.2.1 Belki ciągłe bez przegubów
17.2.2 Belki ciągłe z przegubami (belki przegubowe)
17.2.3 Belki zespolone (płatwie zespolone Koppela)
18 Konstrukcje kratowe
18.1 Zasady konstruowania dźwigarów i ram kratowych
18.2 Obliczanie wiązarów i ram kratowych
18.3 Ugięcie i wygięcie wstępne dźwigarów i ram kratowych
19 Więźby dachowe
19.1 Dachy krokwiowe i jętkowe
19.2 Więźby z płatwiami
19.3 Dachy płaskie
20 Obliczenia odkształceń
20.1 Metody energetyczne
20.2 Sztywności złączy
20.3 Moduły podatności
21 Dźwigary powierzchniowe
21.1 Równanie tarczy dla materiału rombowo-anizotropowego (we współrzędnych kartezjańskich)
21.2 Parametry sprężystości
22 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych
22.1 Oparcia belek i wiązarów
22.2 Oparcia słupów drewnianych, łuków i ram
22.3 Połączenia elementów usztywniających
22.4 Przeguby kalenicowe w łukach i ramach
22.5 Naroża ram
22.6 Połączenia poprzeczne belek
22.7 Konstrukcje połączeń w wiązarach dachowych
22.7.1 Dachy krokwiowe i jętkowe
22.7.2 Dachy z płatwiami
22.7.3. Wiatrownice
23 Przykłady obliczeń
23.1 Zmiany wymiarów bala elementu na skutek zmiany wilgotności (zmiany kształtu na skutek kurczenia się)
23.2 Zmiana długości podkładu deskowego na skutek zmiany wilgotności (zmiana kształtu na skutek pęcznienia), przypadek szczególny
23.3 Złącze rozciągane na gwoździe
23.4 Złącze rozciągane na wkładki pierścieniowe
23.5 Złącze skośne na śruby i sworznie
23.6 Połączenie na wrąb czołowy
23.7 Słup osiowo ściskany z drewna klejonego warstwowo
23.8 Płatew ciągła zespolona
23.9 Dźwigar z drewna klejonego warstwowo o krawędziach równoległych
23.10 Oparcie belki podciętej na podporze
23.11 Dźwigar dachowy dwuspadowy o osi zakrzywionej i zmiennej wysokości przekroju
23.12 Belka złożona, trójelementowa, łączona na łączniki trzpieniowe - sworznie
23.13 Przegubowe zamocowanie dwugałęziowego słupa z drewna iglastego w fundamencie
23.14 Wiązar kratowy z bali o pasach równoległych
23.15 Przegub w belce ciągłej z drewna klejonego warstwowo
23.16 Złącze rozciągane prostopadle do włókien na pierścienie
24 Podstawowe zasady projektowania elementów konstrukcji drewnianych według PN-B-03150:2000 z przykładami
24.1 Właściwości materiałów
24.2 Ogólne zasady sprawdzania stanów granicznych
24.3 Stany graniczne nośności
24.3.1 Elementy lite lub z drewna klejonego warstwowo
24.3.2 Elementy złożone z zastosowaniem łączników mechanicznych
24.3.3 Elementy klejone
24.4 Złącza
24.4.1 Połączenia tradycyjne (ciesielskie) - nie są objęte normą PN-B-03150:2000
24.4.2 Połączenia na klej
24.4.3 Złącza na łączniki trzpieniowe (gwoździe, śruby i sworznie)
24.4.4 Złącza na pierścienie zębate
24.5 Przykłady obliczeń
24.5.1 Złącze rozciągane na gwoździe
24.5.2 Złącze rozciągane na pierścienie
24.5.3 Złącze skośne na śruby i sworznie
24.5.4 Połączenie na wrąb czołowy
24.5.5 Słup osiowo ściskany z drewna klejonego warstwowo
24.5.6 Płatew ciągła zespolona
24.5.7 Dźwigar z drewna klejonego warstwowo o krawędziach równoległych
24.5.8 Oparcie belki podciętej na podporze
24.5.9 Dźwigar dachowy dwuspadowy o osi zakrzywionej i zmiennej wysokości przekroju
24.5.10 Belka złożona, trójelementowa, łączona na sworznie
24.5.11 Przegubowe zamocowanie dwugałęziowego słupa w fundamencie
24.5.12 Wiązar kratowy z bali, o pasach równoległych
24.5.13 Przegub w belce ciągłej z drewna klejonego warstwowo
24.5.14 Złącze rozciągane prostopadle do włókien na pierścienie
Techniczne przepisy budowlane
Spis powołanych Polskich Norm
Literatura
Opinie książki Budownictwo drewniane Podręcznik inżyniera Helmuth Neuhaus

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- Poczta Ekonomiczna (przelew),
- Poczta kurierska 24h (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.