Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwa WKŁ

Bezpieczeństwo telekomunikacji. Praktyka i zarządzanie

Bezpieczeństwo telekomunikacji. Praktyka i zarządzanie

Cena tradycyjna: 64.05 zł
Cena promocyjna: 57.64 zł
Oszczędzasz: 6.41 zł /-10%/

Autor:Roger J. Sutton,
ISBN:83-206-1517-8
Wydawnictwo:Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ
Ilość stron:364
Ilość rysunków:204
Wydanie:1
Format:B5
Oprawa:twarda
W książce opisano praktyczne aspekty bezpieczeństwa telekomunikacji oraz zarządzanie nim z uwzględnieniem różnych metod ochrony, a zwłaszcza szyfrowania. Z punktu widzenia bezpieczeństwa problematykę potraktowano szeroko, począwszy od koncepcji sieci i ich początkowej konfiguracji aż do utrzymania bezpieczeństwa eksploatowanych sieci przez zarządzanie kluczami szyfrującymi. Przedstawiono różne rodzaje sieci komunikacyjnych cywilnych i wojskowych oraz szeroki zakres zagadnień, w tym m. in. przesyłanie głosu, telefonię stacjonarną, telefonię komórkową, radiokomunikację, sieci faksowe, transmisję i przechowywanie danych w komputerach osobistych, protokoły internetowe oraz pocztę elektroniczną.

W książce podano:

 • zagrożenia bezpieczeństwa telekomunikacji,
 • różne metody ochrony informacji,
 • praktyczne porady dotyczące rzeczywistych rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania,
 • przykłady bezpiecznych sieci telekomunikacyjnych cywilnych i wojskowych,
 • wytyczne dotyczące zarządzania, obsługi i szkolenia.
 • PRZEDMOWA 11
  1 ZAGROŻENIA I OCHRONA DANYCH 13
  1.1 Zagrożenia bezpieczeństwa telekomunikacji 17
  1.2 Uwierzytelnianie 17
  1.3 Poufność 20
  1.4 Integralność 21
  1.5 Dostępność 23
  1.5.1 Osobiste numery identyfikacyjne PIN i hasła 23
  1.5.2 Biometryczne narzędzia dostępu 27
  1.5.3 Procedura kontroli wezwanie-odzew 29
  1.5.4 Moduły odporne na penetrację 29
  1.6 Przypadkowy przeciek informacji lub zagrożenia standardu Tempest 30
  1.6.1 Definicje związane z przypadkowym przeciekiem informacji 30
  1.6.2 Przypadkowy przeciek informacji 31
  1.6.3 Składowe harmoniczne modulowane 32
  1.6.4 Sprzężenie elektroniczne 34
  1.6.5 Rozwiązania stosowane w konstrukcji sprzętu elektronicznego 35
  2 WPROWADZENIE DO SZYFROWANIA I ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM 39
  2.1 Skramblowanie analogowe 39
  2.1.1 Fonemy i struktura sygnału mowy 40
  2.1.2 Skramblowanie częstotliwości 41
  2.1.3 Skramblowanie elementów wydzielonych w czasie 43
  2.2 Szyfrowanie cyfrowe 45
  2.2.1 Szyfrowanie strumienia cyfrowego 45
  2.2.2 Szyfrowanie blokowe 48
  2.2.3 Podsumowanie 52
  2.3 Algorytmy szyfrujące 53
  2.3.1 Szyfrowanie symetryczne 53
  2.3.2 Szyfrowanie asymetryczne 54
  2.3.3 Algorytmy funkcji skrótu 56
  2.3.4 Kody uwierzytelniania wiadomości MAC 56
  2.3.5 Algorytmy podpisów cyfrowych 57
  2.3.6 Algorytmy uzgadniania lub wymiany kluczy szyfrujących 58
  2.3.7 Porównanie algorytmów asymetrycznych i symetrycznych 58
  2.4 Żegnaj DES, witaj AES 58
  2.5 Podstawowe zasady zarządzania kluczami szyfrującymi 59
  2.5.1 Generowanie kluczy szyfrujących 61
  2.5.2 Przechowywanie kluczy szyfrujących 64
  2.5.3 Dystrybucja kluczy szyfrujących 64
  2.5.4 Zmiany kluczy szyfrujących 66
  2.5.5 Zniszczenie kluczy szyfrujących 71
  2.5.6 Separacja 72
  2.6 Ocena sprzętu szyfrującego 74
  3 BEZPIECZEŃSTWO ROZMÓW W WOJSKOWYCH SYSTEMACH ŁĄCZNOŚCI 77
  3.1 Szyfrowanie analogowe w krótkofalowej łączności radiowej dalekiego zasięgu
  marynarki wojennej 79
  3.1.1 Działanie łączności okrętowej 80
  3.1.2 Właściwości urządzenia szyfrującego (skramblera) 81
  3.1.3 Synchronizacja 85
  3.1.4 Parametry bezpieczeństwa 86
  3.1.5 Dystrybucja i zarządzanie kluczami szyfrującymi 87
  3.2 Samodzielny cyfrowy szyfrator mowy 88
  3.2.1 Schemat łączności wojsk lądowych 88
  3.2.2 Właściwości cyfrowego szyfratora mowy 89
  3.2.3 Synchronizacja 92
  3.2.4 Parametry bezpieczeństwa 95
  3.2.5 Zarządzanie kluczami szyfrującymi 96
  3.3 Zintegrowany moduł cyfrowego szyfratora mowy 102
  3.3.1 Typowe właściwości 102
  3.3.2 Parametry kryptograficzne 102
  3.3.3 Inne parametry i właściwości bezpieczeństwa 103
  4 BEZPIECZEŃSTWO TELEFONII 106
  4.1 Zagrożenia łączności telefonicznej 107
  4.2 Techniki sieciowe 109
  4.2.1 Chroniona łączność telefoniczna 109
  4.2.2 Łączność satelitarna INMARSAT 110
  4.3 Rozwiązania bezpiecznej telefonii 115
  4.3.1 Chronione urządzenie telefoniczne STU III/IIB 116
  4.3.2 Alternatywne metody zapewnienia bezpieczeństwa telefonicznego 118
  4.3.3 Elementy bezpieczeństwa sprzętowego 122
  4.3.4 Funkcje i architektura systemu ochrony telefonu 123
  4.4 Zarządzanie kluczami szyfrującymi i dostępem 125
  4.4.1 Kompletny system kluczy szyfrujących 126
  4.4.2 Sieć ZAPPA 130
  4.5 Przykład realizacji sieci 131
  4.6 Dystrybucja kluczy szyfrujących 134
  4.7 Podsumowanie 135
  5 SYSTEMY OCHRONY TELEFONII KOMÓRKOWEJ GSM 136
  5.1 Podstawowa architektura systemu GSM 136
  5.1.1 Składniki systemu GSM 137
  5.1.2 Podsystemy GSM 140
  5.1.3 Styk radiowy Um w systemie GSM 141
  5.2 Standardowe elementy bezpieczeństwa systemu GSM 142
  5.2.1 Centrum uwierzytelnienia AuC 143
  5.2.2 Rejestr stacji własnych HLR 144
  5.2.3 Rejestr stacji obcych VLR 144
  5.2.4 Karta SIM 144
  5.2.5 Międzynarodowy numer identyfikacyjny abonenta !MSI oraz tymczasowy
  numer identyfikacyjny abonenta TMSI 146
  5.2.6 Standardowe szyfrowanie w systemie GSM 146
  5.2.7 Ataki kryptograficzne na algorytmy GSM 149
  5.2.8 Wielodostęp z podziałem czasowym TDMA 152
  5.2.9 Przeskoki częstotliwości 152
  5.3 Niestandardowe środki bezpieczeństwa dla użytkowników GSM 153
  5.3.1 Niestandardowy proces szyfrowania 155
  5.3.2 Systemy szyfrowania z kluczami szyfrującymi 159,
  5.3.3 Algorytmy i parametry szyfrowania 161
  5.3.4 Architektura systemu bezpieczeństwa 161
  5.3.5 Elementy sprzętowe jednostki szyfrującej 162
  5.3.6 Schemat bezpiecznego systemu łączności telefonów komórkowych GSM
  ze stałymi stacjami abonenckimi 162
  5.4 Zarządzanie kluczami szyfrującymi i jego narzędzia 163
  5.4.1 Dystrybucja i ładowanie kluczy szyfrujących 164
  5.4.2 Karty mikroprocesorowe i czytniki 164
  5.4.3 Podpisy kluczy szyfrujących 165
  5.5 Systemy transmisji pakietowej GPRS 165
  6 BEZPIECZEŃSTWO PRYWATNYCH SIECI RADIOKOMUNIKACYJNYCH VHF/UHF 169
  6.1 Zastosowanie i elementy sieci VIPNET 169
  6.1.1 Grupa pokładowa 169
  6.1.2 Grupa eskort y 171
  6.1.3 Grupa bliskiego wsparcia 172
  6.1.4 Grupy abonentów telefonicznych 172
  6.2 Zagrożenia 172
  6.2.1 Poufność 173
  6.2.2 Integralność 173
  6.2.3 Autentyczność 173
  6.2.4 Dostęp 173
  6.3 Środki bezpieczeństwa 173
  6.3.1 Ochrona poufności 174
  6.3.2 Uwierzytelnianie 176
  6.3.3 Kontrola dostępu 177
  6.4 Architektura i budowa sieci komunikacji 179
  6.4.1 Grupa bliskiego wsparcia 179
  6.4.2 Grupa eskorty 179
  6.4.3 Grupa pokładowa 181
  6.5 Elementy sieci i funkcje sprzętu 182
  6.5.1 Radiotelefony przenośne pracujące w pasmie UHF 182
  6.5.2 Stacje bazowe i przemienniki 188
  6.5.3 Przystawka telefoniczna 189
  6.5.4 Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem 191
  6.6 Zarządzanie bezpieczeństwem i kluczami szyfrującymi 192
  6.6.1 Funkcje centrum zarządzania 192
  6.6.2 Zarządzanie częstotliwościami 193
  6.6.3 Zarządzanie kluczami szyfrującymi 96
  6.7 Inne funkcje bezpieczeństwa 199
  6.7.1 Zdalne kasowanie kluczy szyfrujących 199
  6.7.2 Zdalne blokowanie 199
  6.7.3 Ciche śledzenie 200
  7 OBRONA RADIOELEKTRONICZNA - PRZESKOKI CZĘSTOTLIWOŚCI 201
  7.1 Rozpoznanie radioelektroniczne 201
  7.2 Atak radioelektroniczny 201
  7.3 Obrona radioelektroniczna 202
  7.3.1 Formy ataku radioelektronicznego 202
  7.3.2 Techniki rozszerzania pasma 207
  7.3.3 COMSEC oraz TRANSEC 213
  7.4 Zastosowania wojskowe 214
  7.4.1 Wymagania dotyczące aplikacji 214
  7.4.2 Wymagania dotyczące działania 214
  7.4.3 Wymagania bezpieczeństwa 215
  7.4.4 Wymagania przeciwzakłóceniowe 215
  7.4.5 Wspólna lokalizacja 216
  7.4.6 Schemat łączności obrony powietrznej 217
  7.4.7 Schemat łączności współdziałania z lotnictwem 219
  7.5 Zarządzanie i architektura sieci 219
  7.6 Właściwości sieci stosujących technikę przeskoków częstotliwości 224
  7.6.1 COMSEC 224
  7.6.2 TRANSEC 225
  7.7 Narzędzia i zarządzanie danymi oraz kluczami szyfrującymi 234
  7.7.1 Dane algorytmu szyfrującego 234
  7.7.2 Dane częstotliwości 235
  7.7.3 Dane ustawienia wstępnego 236
  7.7.4 Parametry konfiguracji 236
  7.7.5 Dystrybucja kluczy szyfrujących 236
  7.7.6 Prob1em czasu 238
  7.8 Elementy sprzętowe 240
  8 SZYFROWANIE DANYCH MASOWYCH I NA POZIOMIE ŁĄCZA 243
  8.1 Podstawowa technika szyfrowania na poziomie łącza 243
  8.2 Proces szyfrowania 246
  8.3 Parametry kryptograficzne 248
  8.4 Zarządzanie siecią i kluczami szyfrującymi 249
  8.5 Ochrona łączy wojskowych 256
  9 BEZPIECZEŃSTWO SIECI FAKSOWYCH 260
  9.1 Podstawowa technika faksymilowania 261
  9.2 Podstawy działania faksu szyfrującego 262
  9.2.1 Faksowanie przez łącze telefoniczne 262
  9.2.2 Faksowanie przez łącze radiowe 263
  9.2.3 Protokół faksowy standardu G3 263
  9.3 Ręczny lub automatyczny wybór kluczy szyfrujących 265
  9.3.1 Sieci faksowe z wieloma kluczami szyfrującymi 267
  9.3.2 Sieci faksowe z pojedynczym kluczem szyfrującym 268
  9.3.3 Transmisja faksowa przez łącze radiowe 268
  9.4 Architektura sieci faksowej 268
  9.4.1 Właściwości sieci DEFNET 269
  9.4.2 Podsieć ministerstwa obrony 269
  9.5 Zarządzanie kluczami szyfrującymi i niezbędne narzędzia 270
  9.5.1 Zarządzanie kluczami szyfrującymi dla sieci DEFNET 270
  9.5.2 Generowanie kluczy szyfrujących 27l
  9.5.3 Wytyczne użytkowania 272
  9.5.4 Dystrybucja parametr6w i kluczy szyfrujących 273
  9.6 Faksowanie przez łącza satelitarne 273
  10 BEZPIECZEŃSTWO KOMPUTERÓW OSOBISTYCH 275
  10.1 Zagrożenia bezpieczeństwa komputera 278
  10.2 Sposoby zabezpieczenia 278
  10.2.1 Nieuprawniony odczyt danych przechowywanych na lokalnym nośniku danych 278
  10.2.2 Nieuprawniony odczyt "usuniętych" danych 279
  10.2.3 Nieuprawniony odczyt danych przechowywanych w odległej stacji sieci lokalnej 279
  10.2.4 Nieuprawniona ingerencja w dane przechowywane na serwerze podłączonym
  do sieci lokalnej 281
  10.2.5 Podsłuchiwanie w niepewnej sieci lokalnej lub w sieci publicznej 282
  10.2.6 Zwodzenie i podszywanie się pod użytkownika 282
  10.2.7 Nieuprawniona ingerencja w dane podczas komunikacji w sieci publicznej 283
  10.2.8 Nieuprawniony dostęp do chronionego systemu 283
  10.2.9 Atak na zasadzie pełnego przeglądu 284
  10.2.10 Nieskuteczna ochrona i zarządzanie kluczami szyfrującymi 285
  10.2.11 Analiza resztkowych informacji jawnych 285
  10.2.12 Ujawnienie informacji w związku z zagubieniem lub kradzieżą sprzętu
  albo zmianą personelu ochrony 286
  10.2.13 Przechowywanie lub przesyłanie wiadomości w trybie jawnym z powodu
  zagubienia lub niezgodności kluczy szyfrujących 286
  10.2.14 Nielegalny dostęp do sprzętu podczas konserwacji lub napraw 286
  10.2.15 Nieuprawnione wtargnięcie do środowiska komputera osobistego podczas
  połączenia z siecią publiczną lub z siecią niepewną 287
  10.3 Ochrona dostępu 288
  10.3.1 Systemy kontroli dostępu 288
  10.3.2 Dostęp za pomocą karty mikroprocesorowej 288
  10.3.3 Dostęp za pomocą kart PC 290
  10.3.4 Dostęp za pomocą modułu PCMCIA 291
  10.4 Ochrona procesu uruchomienia komputera za pomocą sprzętu zintegrowanego
  na płycie z kartą inteligentną 291
  10.5 Bezpieczeństwo sieci lokalnej 291
  10.5.1 Stacja robocza działająca w sieci lokalnej 292
  10.5.2 Bezpieczeństwo komputera przenośnego w czasie podr6ży służbowej 294
  10.6 Modelowe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo komputerów osobistych 295
  10.7 Administrowanie systemem 298
  11 BEZPIECZEŃSTWO POCZTY ELEKTRONICZNEJ 301
  11.1 Schemat poczty elektronicznej 301
  11.2 Zagrożenia 303
  11.2.1 Ujawnienie informacji 304
  11.2.2 Modyfikacja wiadomości 304
  11.2.3 Atak powtarzania wiadomości 304
  11.2.4 Podszywanie się 305
  11.2.5 Zwodzenie 305
  11.2.6 Pozbawienie usługi 306
  11.3 Atakujący i ich motywacja 306
  11.4 Metody ataku 307
  11.5 Środki ochrony 307
  11.6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa poczty elektronicznej 310
  12 BEZPIECZEŃSTWO WIRTUALNYCH SIECI PRYWATNYCH 312
  12.1 Wiadomości wstępne 312
  12.2 Definicja wirtualnej sieci prywatnej 313
  12.3 Protokoły 314
  12.4 Formaty nagłówka pakietu 316
  12.5 Lista powiązań zabezpieczeń 320
  12.6 Tabela tuneli 320
  12.7 Tabele tras 321
  12.8 Filtrowanie pakietów 322
  12.9 Zagrożenia i sposoby ochrony 323
  12.9.1 Ataki wewnątrz sieci publicznej 323
  12.9.2 Ataki wewnątrz węzłów sieci wiarygodnej 324
  12.9.3 Ataki w celu uzyskania dostępu do sieci prywatnej 324
  12.10 Przykład sieci dyplomatycznej 324
  13 TRANSMISJA DANYCH W WOJSKOWYCH SIECIACH ŁĄCZNOŚCI 328
  13.1 Aplikacje 329
  13.1.1 Dane przesyłane w łączach radiowych 329
  13.1.2 Automatyczne żądanie powtórzenia ARQ i korekcja błędów w przód FEC 330
  13.1.3 Użycie terminali GAN w aplikacjach związanych z polem walki 331
  13.2 Terminale danych i ich funkcje 331
  13.3 Parametry techniczne 332
  13.4 Zarządzanie bezpieczeństwem 334
  13.4.1 Kontrola dostępu 334
  13.4.2 Szyfrowanie danych 334
  13.4.3 Utrata danych 334
  13.4.4 Standard Tempest 335
  13.5 Zarządzanie kluczami szyfrującymi 335
  13.6 Polowe sieci pakietowe 336
  13.6.1 Urządzenia do radiowej transmisji pakietowej 336
  13.6.2 Pakietowa transmisja danych 337
  14 ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA I SZKOLENIE 340
  14.1 Środowiska zarządzania bezpieczeństwem 342
  14.1.1 Środowisko globalne 342
  14.1.2 Środowisko lokalne 346
  14.2 Infrastruktura i planowanie 347
  14.2.1 Cele strategiczne 347
  14.2.2 Cele taktyczne 348
  14.2.3 Cele bieżące 348
  14.3 Schemat organizacyjny 348
  14.4 Szkolenie 349
  14.5 Obsługa klienta 352
  14.6 Rozwiązywanie problemów 352
  14.6.1 Etap poszukiwania 353
  14.6.2 Etap klasyfikacji 353
  14.6.3 Etap diagnostyki 353
  14.6.4 Wybieranie rozwiązań 353
  Literatura 355
  Wykaz skrótów 356
  Słownik podstawowych pojęć 359 

  Kategorie: Elektronika,  Opinie książki Bezpieczeństwo telekomunikacji. Praktyka i zarządzanie

  Brak opinii.

  Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

  Koszyk

  jest pusty

  Logowanie


  Darmowa Wysyłka

  Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

  - kurierska usługa DPD (przelew na konto),
  - Poczta Ekonomiczna (przelew),

  Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


  Podaj swj e-mail:
  W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

  Polecamy
   

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
  Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
  Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

  Powiadomienie o plikach cookies
  [x] Nie pokazuj więcej
  Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.