Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwa WKŁ

Sieci telekomunikacyjne

Sieci telekomunikacyjne

Cena: 89.00 zł

Autor:Żal Mariusz , Kabaciński Wojciech,
ISBN:978-83-206-1716-0
Wydawnictwo:Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ
Ilość stron:618
Ilość rysunków:432
Ilość tabel:34
Format:B5
Oprawa:miękka
W książce przedstawiono różnego rodzaju sieci telekomunikacyjne, od historycznej, ale jeszcze funkcjonującej sieci telefonicznej, po najnowsze sieci pakietowe (jaką jest Internet), czy sieci optyczne. Podręcznik ma umożliwić zaznajomienie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych. Zdając sobie sprawę, że zawarcie przeglądu wszystkich sieci i zagadnień w jednej pozycji jest niemożliwe
Przedmowa
1. Sieci telekomunikacyjne 1
1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1
1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4
1.2.1. Sieci telegraficzne 4
1.2.2. Sieć telefoniczna 5
1.2.3. Sieci transmisji danych 6
1.2.4. Sieć Internet 7
1.2.5. Sieci zintegrowane 8
1.2.6. Inne sieci 8
1.3. Standaryzacja 9
1.4. Tryby transferu informacji 12
1.4.1. Tryb transferu synchronicznego 12
1.4.2. Tryb transferu pakietowego 14
1.4.3. Tryb transferu synchronicznego 14
1.5. Rodzaje sieci telekomunikacyjnych 15
1.6. Topologie sieci telekomunikacyjnych 16
1.6.1. Rodzaje topologii 16
1.6.2. Przykłady topologii 18
1.6.3. Topologia fizyczna i topologia logiczna 19
1.7. Sieci usługowe i transportowe 19
1.8. Modele warstwowe sieci 21
1.8.1. Opis architektur sieciowych za pomocą modeli warstwowych 21
Pytania kontrolne 23

2. Sieci PSTN i ISDN
2.1. Wprowadzenie
2.2. Sieci telefoniczne 26
2.2.1. Elementy składowe sieci telefonicznej 26
2.2.2. Struktura sieci telefonicznej 27
2.2.3. Łącze abonenckie 29
2.2.4. Urządzenia końcowe 31
2.2.5. Łącza międzycentralowe 33
2.2.6. Numeracja w sieci telefonicznej . 35
2.3. Sieci ISDN 38
2.3.1. Usługi w sieci ISDN 38
2.3.2. Styki użytkownika z siecią 46
2.3.3. Model odniesienia ISDN 50
2.3.4. Transmisja w styku S 53
2.3.5. Transmisja w styku U 62
Pytania kontrolne 68

3. Sieci GSM 70
3.1. Sieci telefonii komórkowej 70
3.2. Architektura sieci GSM 72
3.2.1. Struktura ogólna sieci 72
3.2.2. Stacja ruchoma 73
3.2.3. Identyfikacja abonenta w sieci GSM 74
3.2.4. Podsystem stacji bazowych 75
3.2.5. Podsystem komutacyjny 77
3.3. Protokoły stosowane w sieciach telefonii komórkowej 80
3.4. Styk radiowy Air 82
3.4.1. Kanały fizyczne 82
3.4.2. Kanały logiczne 84
3.5. Transmisja w styku Abis 87
3.6. Transmisja w styku A 87
3.7. Usługi w sieci GSM 89
3.7.1. Rodzaje i opis usług 89
3.7.2. Usługi przenoszenia 91
3.7.3. Teleusługi 92
3.7.4. Usługi dodatkowe 93
3.8. Roaming w sieciach GSM 94
Pytania kontrolne 96

4. Sieci UMTS 97
4.1. Sieci telefonii komórkowej trzeciej generacji 97
4.2. Architektura systemu UMTS 98
4.2.1. Struktura ogólna systemu 98
4.2.2. Stacja ruchoma UMTS 99
4.2.3. Sieć dostępowa 100
4.2.4. Sieć szkieletowa 103
4.3. Protokoły w sieci UMTS
4.3.1. Ogólny model protokołów 105
4.3.2. Protokoły w sieci UTRAN 106
4.3.3. Protokoły w sieci szkieletowej 109
4.4. Sieć UTRAN 110
4.4.1. Transmisja dwukierunkowa i metoda dostępu 110
4.4.2. Kanały 113
4.4.3. Transmisja w części stałej sieci UTRAN 118
4.5. Usługi UMTS 119
4.5.1. Usługi przenoszenia 119
4.5.2. Teleusługi 123
4.5.3. Usługi multimedialne 123
4.5.4. Usługi o wartości dodanej 124
4.5.5. Usługi lokalizacyjne 124
Pytania kontrolne 125

5. Sieci IP 126
5.1. Architektura sieci Internet 126
5.1.1. Charakterystyka sieci Internet 126
5.1.2. Sieci LAN i WAN 126
5.1.3. Urządzenia sieci Internet 128
5.2. Protokoły sieciowe i transportowe dla nowej generacji sieci Internet 130
5.3. Protokoły warstwy sieciowej 132
5.3.1. Adresowanie w sieciach IP 132
5.3.2. Protokół IP wersja 4 134
5.3.3. NAT 136
5.3.4. Protokół IP wersja 6 137
5.4. Protokoły warstwy transportowej 139
5.4.1. Charakterystyka protokołów warstwy transportowej 139
5.4.2. UDP 140
5.4.3. TCP 141
5.4.4. RTP 145
5.5. Protokoły rutingu w sieciach IP 148
5.5.1. Przeznaczenie i klasyfikacja protokółów rutingu 148
5.5.2. Protokoły wektora odległości 150
5.5.3. Protokoły stanu łącza 150
5.5.4. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu wewnętrznego 151
5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152
Pytania kontrolne 153

6. Usługi sieci IP 154
6.1. Wprowadzenie 154
6.2. Transfer plików 155
6.2.1. Sposoby współdzielenia plików 155
6.2.2. FTP 156
6.2.3. TFTP 158
6.2.4. NFS 159
6.3. Usługi WWW 159
6.3.1. Koncepcja sieci WWW 159
6.3.2. Protokół HTTP 161
6.3.3. Dokumenty WWW 161
6.4. Poczta elektroniczna 163
6.4.1. Znaczenie poczty elektronicznej 163
6.4.2. Standardy dla poczty elektronicznej 164
6.5. Bezpieczeństwo w sieciach IP 167
6.5.2. Klasyfikacja ataków 169
6.5.3. Metody ataków 170
6.5.4. Sposoby przeciwdziałania atakom 176
Pytania kontrolne 178

7. Sieci ATM 179
7.1. Wprowadzenie 179
7.2. Konfiguracja odniesienia dla sieci szerokopasmowych 180
7.3. Rodzaje styków w sieci ATM 181
7.4. Protokoły w sieci ATM 183
7.4.1. Model ATM 183
7.4.2. Warstwa fizyczna ATM 184
7.4.3. Warstwa ATM 184
7.4.4. Warstwa AAL 189
7.5. Jakość usług w sieciach ATM 200
7.6. Usługi w sieciach ATM 202
Pytania kontrolne 205

8. Sieci inteligentne 206
8.1. Koncepcja sieci inteligentnych 206
8.2. Protokoły i standardy w sieci IN 208
8.3. Architektura funkcjonalna i fizyczna 212
8.3.1. Model sieci IN 212
8.3.2. Zależności między płaszczyznami 215
8.3.3. Modele funkcjonalne 217
8.4. Szerokopasmowe sieci inteligentne 220
8.4.1. Różnice między sieciami BIN i IN 220
8.4.2. Model funkcjonalny sieci BIN 223
8.4.3. Protokoły sygnalizacyjne BIN 227
Pytania kontrolne 227

9. Wprowadzenie do sieci dostępowych 229
9.1. Definicja sieci dostępowych 229
9.2. Wprowadzanie nowych usług 230
9.3. Technologie sieci dostępowych 230
9.3.1. Przewodowe sieci dostępowe 230
9.3.2. Sieci bezprzewodowe 231

10. Dostęp DSL 233
10.1.Opis technologii 233
10.1.1. Model odniesienia DSL 233
10.1.2. Rozwój standardów systemów DSL 234
10.1.3. Przyczyny zakłóceń transmisji 236
10.2. Systemy ADSL 237
10.2.1. Architektura systemów ADSL 237
10.2.2. Modulacja sygnałów 239
10.2.3. Logiczne kanały transportowe 240
10.2.4. Budowa ramki ADSL 242
10.2.5. Standardy ADSL2 i ADSL2+ 242
10.3.Systemy VDSL i VDSL2 244
Pytania kontrolne 245

11. Optyczne sieci dostępowe 246
11.1. Wprowadzenie 246
11.2. Opis technologii 246
11.2.1. Topologie fizyczne sieci optycznych 246
11.2.2. Topologie logiczne sieci optycznych 248
11.3. Systemy dostępowe 249
11.3.1. Pasywne sieci optyczne 249
11.3.2. Sieci APON 251
11.3.3. Sieci EPON 252
11.3.4. Zabezpieczenia łączy 254
11.4. Systemy FTTH 256
11.4.1. Przyczyny ewolucji w kierunku FTTH 256
11.4.2. Architektura systemów FTTH 258
11.4.3. Światłowody wykorzystywane w systemach FTTH 259
Pytania kontrolne 260


12. Dostęp bezprzewodowy 261
12.1. Rozwój i klasyfikacja sieci bezprzewodowych 261
12.2. Standardy bezprzewodowych sieci dostępowych 265
12.2.1. DECT 265
12.2.2. Bluetooth 267
12.2.3. WiFi 269
12.2.4. WiMAX 270
Pytania kontrolne 270

13. SDH 271
13.1. Wprowadzenie 271
13.2. Koncepcja i architektura systemu 272
13.3. Struktura ramki i zasady zwielokrotniania 274
13.4. Urządzenia SDH 277
13.4.1. Multipleksery 277
13.4.2. Przełącznice cyfrowe 279
13.5. Sieci SDH 279
13.5.1. Architektury sieci i zabezpieczenia 279
13.5.2. Sieci punkt-punkt 281
13.5.3. Sieci pierścieniowe 281
13.5.4. Sieci kratowe 284
13.6. Ogólna procedura ramkowania (GFP) 285
Pytania kontrolne 287

14. Sieci WDM i DWDM 289
14.1. Zwielokrotnienie falowe 289
14.2. Elementy sieci optycznych 291
14.2.1. Światłowody 291
14.2.2. Nadajniki i odbiorniki 294
14.2.3. Wzmacniacze optyczne 296
14.2.4. Sprzęgacze optyczne 296
14.2.5. Konwertery długości fali 297
14.2.6. Multipleksery, demultipleksery i filtry optyczne 298
14.2.7. Urządzenia przełączające 300
14.3. Sieci optyczne WDM 300
14.3.1. Ewolucja sieci WDM 300
14.3.2. Sieci typu BSN 301
14.3.3. Sieci z kierowaniem fal 304
Pytania kontrolne 306

15. Automatyczna komutowana sieć optyczna 307
15.1. Idea sieci SON 307
15.2. Architektura ASON 308
15.2.1. Płaszczyzny funkcjonalne 308
15.2.2. Elementy transportowe 309
15.2.3. Obszary rutingu 309
15.2.4. Model odniesienia i interfejsy 310
15.2.5. Rodzaje połączeń 312
15.3. Płaszczyzna sterowania 314
15.3.1. Podstawowe funkcje 314
15.3.2. Architektura i elementy płaszczyzny 315
15.3.3. Adresowanie i sygnalizacja 317
15.3.4. Ruting 318
15.3.5. Protekcja i odtwarzanie 319
Pytania kontrolne 320

16. Funkcje i rodzaje sygnalizacji 321
16.1. Wprowadzenie 321
16.2. Funkcje sygnalizacji 322
16.3. Obszar funkcjonowania 323
16.4. Rodzaje sygnalizacji 323
16.5. Metody sygnalizacji 324
Pytania kontrolne 326

17. Sygnalizacja abonencka 327
17.1. Sygnalizacja w analogowym łączu abonenckim 327
17.1.1. Przebieg zestawiania połączenia 327
17.1.2. Sygnalizacja adresowa 329
17.1.3. Rozłączenie połączenia 329
17.1.4. Przesyłanie dodatkowych informacji 330
17.2. Sygnalizacja w cyfrowym łączu abonenckim 330
17.2.1. Wprowadzenie do sygnalizacji DSS1 330
17.2.2. Procedura dostępu do kanału D 331
17.2.3. Protokół LAPD 333
17.2.4. Wiadomości sterujące 341
17.2.5. Przykłady obsługi połączeń 346
17.3. Sygnalizacja abonencka w dostępie szerokopasmowym 357
17.3.1. System sygnalizacji DSS2 i UNI 357
17.3.2. Budowa i rodzaje wiadomości sygnalizacyjnych 359
17.3.3. Obsługa połączenia 360
Pytania kontrolne 361

18. Sygnalizacja międzycentralowa 362
18.1. Sygnalizacja skojarzona z kanałem 362
18.1.1. Zasada sygnalizacji skojarzonej z kanałem 362
18.1.2. Wady i zalety sygnalizacji skojarzonej z kanałem 363
18.2. Sygnalizacja we wspólnym kanale 363
18.2.1. Zasada sygnalizacji skojarzonej z kanałem 363
18.2.2. Sposoby pracy sygnalizacji we wspólnym kanale 364
18.2.3. Wady i zalety sygnalizacji we wspólnym kanale 365
18.2.4. Systemy sygnalizacji między centralowej 366
Pytania kontrolne 367

19. System sygnalizacji nr 7 368
19.1. Funkcje i przeznaczenie systemu sygnalizacji nr 7 368
19.1.1. Sieć telefoniczna i ISDN 368
19.1.2. Sieci telefonii ruchomej 368
19.1.3. Sieć inteligentna 369
19.1.4. Sieci oparte na protokole IP 370
19.2.Sieć sygnalizacyjna 370
19.2.1. Elementy składowe sieci sygnalizacyjnej 370
19.2.2. Terminologia 372
19.2.3. Tryby pracy sygnalizacji 374
19.2.4. Struktury sieci sygnalizacyjnej 375
19.3. Struktura systemu sygnalizacji nr 7 377
19.3.1. Protokoły SS7 377
19.3.2. Nowe protokoły systemu sygnalizacji nr 7 381
19.4. Warstwy transferu wiadomości 383
19.4.1. Łącze sygnalizacyjne - MTP-1 383
19.4.2. Przęsło sygnalizacyjne - MTP-2 383
19.4.3. Sieć sygnalizacyjna - MTP-3 386
19.5. Warstwy transakcji w SS7 391
19.5.1. Transakcje 391
19.5.2. SCCP

Kategorie: Elektronika,Opinie książki Sieci telekomunikacyjne

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.