Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwo WNIT

Podstawy termodynamiki

Podstawy termodynamiki

Cena: 39.90 zł
niedostępna
Autor:Agnieszka Sadłowska-Sałęga,
ISBN:978-83-64014-07-9
Wydawnictwo:Wydawnictwo WNIT
Ilość stron:219
Wydanie:2014
Wydanie (nr):Pierwsze
Format:B5
Oprawa:miękka
W książce omówiono w sposób przystępny, zwięzły i logiczny zasady termodynamiki - ogólne prawa obowiązujące we wszelkich typach układów i wszelkich przemianach fizycznych i chemicznych. Przedstawiono podstawowe zasady termodynamiki, przemiany charakterystyczne gazów doskonałych i półdoskonałych,
zasady przepływu ciepła i termodynamikę przepływów, obiegi porównawcze silników cieplnych i urządzeń chłodniczych. Zaletą książki jest poparcie teorii odpowiednimi przykładami rachunkowymi, w których uwzględniono najczęściej spotykane w praktyce inżynierskiej procesy i urządzenia.
Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni technicznych oraz dla specjalistów zajmujących się techniką cieplną.
Do książki dołączono:
Wykres „i-s” entalpia-entropia dla pary wodnej do 1000°C i 95 MPa
Opracowany na podstawie „Termodynamiczne właściwości wody i pary wodnej”
wg. M.P. Wukałowicza.
Wykres „i=x” Molliera dla powietrza wilgotnego


zobacz spis treści

zobacz fragment książki

1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1. Materia, substancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Układ termodynamiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3. Stan termodynamiczny. Zerowa zasada termodynamiki . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4. Przemiana termodynamiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.5. Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.5.1. Pomiar temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.5.2. Skale temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.6. Ciśnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.6.1. Pomiar ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6.2. Jednostki ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.7. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Gaz jako czynnik termodynamiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1. Prawa gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.1. Prawo Avogadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.2. Prawo Boyle’a-Mariotte’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.3. Prawo Gay-Lussaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1.4. Prawo Charlesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2. Równanie stanu gazu doskonałego i półdoskonałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.1. Ciepło właściwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.2. Stała gazowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2.3. Równanie Clapeyrona – równanie stanu gazu doskonałego . . . . . . . . . 27
3. Bilans energii. Pierwsza zasada termodynamiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.1. Energia wewnętrzna układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.2. Praca i ciepło przemiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.2.1. Praca przemiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.2.1.1. Praca bezwzględna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.2.1.2. Praca użyteczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6 PODSTAWY TermodynamikI
3.2.1.3. Praca techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2.2. Ciepło przemiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3. Entalpia i entropia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.3.1. Entalpia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.3.2. Entropia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.4. Pierwsza zasada termodynamiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.4.1. Bilans energii przemiany termodynamicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.4.2. Bilans energii przemiany termodynamicznej maszyny przepływowej 46
4. Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.1. Przemiany charakterystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.1.1. Przemiana izobaryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.1.2. Przemiana izochoryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.1.3. Przemiana izotermiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.1.4. Przemiana izentropowa (adiabata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.1.5. Przemiana politropowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.2. Napełnianie i opróżnianie zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.2.1. Napełnianie zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.2.2. Opróżnianie zbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.3. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5. Obiegi termodynamiczne. Druga zasada termodynamiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.1. Obiegi termodynamiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.1.1. Obiegi prawo- i lewobieżne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.1.1.1. Obieg prawobieżny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.1.1.2. Obieg lewobieżny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.1.2. Praca obiegu i ciepło obiegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.1.2.1. Obieg prawobieżny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.1.2.2. Obieg lewobieżny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.1.3. Sprawność i efektywność obiegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.1.3.1. Obieg prawobieżny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.1.3.2. Obieg lewobieżny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.1.4. Typowe porównawcze obiegi gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.1.4.1. Obieg Carnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.1.4.2. Obiegi silników spalinowych tłokowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.1.4.3. Obiegi silników spalinowych, turbinowych . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.1.4.4. Gazowe obiegi chłodnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.1.4.5. Sprężanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.2. Druga zasada termodynamiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.3. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Spis treści 7
6. Właściwości jednoskładnikowych par nasyconych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.1. Przemiany fazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.2. Energia cieplna i entalpia w procesie parowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.3. Przemiany charakterystyczne pary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.3.1. Przemiana izotermiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.3.2. Przemiana izochoryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.3.3. Przemiana izobaryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.3.4. Przemiana adiabatyczna odwracalna (izentropa odwracalna) . . . . . . . . 117
6.3.5. Przemiana izentalpowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.4. Parowe obiegi porównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.4.1. Obieg Clausiusa-Rankine’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.4.2. Obieg Lindego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.5. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
7. Powietrze wilgotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7.1. Podstawowe parametry powietrza wilgotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.1.1. Zawartość wilgoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.1.2. Ciśnienie cząstkowe pary wodnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.1.3. Ciśnienie pary wodnej w stanie nasycenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
7.1.4. Wilgotność powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.1.4.1. Wilgotność bezwzględna powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.1.4.2. Wilgotność właściwa powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.1.4.3. Wilgotność względna powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.1.5. Stopień nasycenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.1.6. Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.1.6.1. Temperatura wg termometru mokrego i temperatura
adiabatycznego nasycenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.1.7. Temperatura punktu rosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.1.8. Entalpia powietrza wilgotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.2. Wykres „i-x” Molliera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
7.2.1. Konstrukcja wykresu „i-x” Molliera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
7.2.2. Parametry powietrza wilgotnego na wykresie „i-x” Molliera . . . . . . . . 155
7.2.3. Przemiany powietrza wilgotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
7.2.3.1. Mieszanie powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
7.2.3.2. Ogrzewanie powietrza w nagrzewnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
7.2.3.3. Chłodzenie powietrza w chłodnicach powierzchniowych . . . . 163
7.2.3.4. Procesy zachodzące w komorze zraszania . . . . . . . . . . . . . . . . 165
7.2.3.5. Nawilżanie parowe powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
7.3. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
8 PODSTAWY TermodynamikI
8. Wymiana ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
8.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
8.2. Podstawowe sposoby przenoszenia ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
8.2.1. Konwekcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
8.2.2. Przewodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
8.2.3. Promieniowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
8.3. Przenoszenie ciepła przez przegrody płaskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
8.3.1. Wnikanie ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
8.3.2. Przewodzenie ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
8.3.3. Przenikanie ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
8.4. Przenoszenie ciepła przez przegrody walcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
8.4.1. Wnikanie ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
8.4.2. Przewodzenie ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
8.4.3. Przenikanie ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
8.5. Izolowanie przegród . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
8.5.1. Izolowanie przegród płaskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
8.5.2. Izolowanie przegród walcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
8.6. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Opinie książki Podstawy termodynamiki

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.