Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Geodpis A. Jagielski Wydawnictwo

Podstawy geodezji inżynieryjnej cz. 1 i cz. 2 Geodpis

Podstawy geodezji inżynieryjnej cz. 1 i cz. 2 Geodpis

Cena tradycyjna: 110.00 zł
Cena promocyjna: 104.50 zł
Oszczędzasz: 5.50 zł /-5%/
niedostępna
Autor:Andrzej Jagielski,
ISBN:978-83-922884-9-7; 978-83-936926-5-1
Wydawnictwo:Geodpis Wydawnictwo
Ilość stron:494
Wydanie:2012/2016
Format:B5
Oprawa:miękka
Podstawy geodezji inżynieryjnej standardy, pomiary realizacyjne, trasy, objętości
Słowo wstępne:
Według zamysłu autora problematyka poruszona w niniejszym podręczniku ma stanowić
wprowadzenie Czytelnika do przedmiotu geodezja inżynieryjna, nauczanego
w technikach geodezyjnych i wykładanego na wydziałach geodezyjnych wyższych uczelni
technicznych. Jest to ważny dział geodezji, zajmujący się wybranymi zagadnieniami z zakresu
praktycznych zastosowań pomiarów i opracowań geodezyjnych do rozwiązywania
określonych zagadnień projektowych i realizacyjnych w poszczególnych dziedzinach nauki,
techniki i gospodarki, a szczególnie w różnych rodzajach budownictwa i w przemyśle.
Treść rozdziału 1 obejmuje omówienie podstawowych zadań geodezji inżynieryjnej
i udziału związanych z nią technik pomiarowych w poszczególnych etapach procesów inwestycyjnych
oraz obsłudze i monitoringu funkcjonujących obiektów budowlanych
i przemysłowych. W trakcie planowania inwestycji nieodzowne są podkłady mapowe,
a szczególnie określony typ mapy tematycznej, zwany mapą do celów projektowych. Do
projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych przydatne są również inne materiały
geodezyjne w formie analogowej lub cyfrowej, przybierające przeważnie postać profilów,
przekrojów terenu i budowli oraz wizualizacje w postaci obrazów perspektywicznych
i numerycznych modeli terenu zbudowanych przy użyciu technik komputerowych. Procesy
inwestycyjne oraz ich obsługa geodezyjna muszą być prowadzone w oparciu o liczne
przepisy prawne, geodezyjne standardy techniczne, specyfikacje oraz normy scharakteryzowane
pokrótce w rozdziale pierwszym tego podręcznika, jednak bez uwzględnienia
zmian opisanych w rozdz. 5.
Rozdział 2 został poświęcony pomiarom realizacyjnym, będących wg normy PN-
73/N-99310 zespołem czynności geodezyjnych, których celem jest wyznaczenie w terenie
przestrzennego położenia obiektów projektowanych, uzyskani^zgodności kształtów wymiarów
realizowanych obiektów z danymi projektów technicznych oraz kontrolowanie
zgodności, położenia, kształtu i wymiarów obiektów budowlanych z danymi planu realizacyjnego
i projektu technicznego.
Rozdział 3 odnosi się do tyczenia elementów osi tras, ze szczególnym uwzględnieniem
tras dróg kołowych, których elementami geometrycznymi w planie są odcinki proste,
łuki kołowe i krzywe przejściowe, zaś w profilu - proste o zadanym spadku i łuki pionowe,
będące składnikami niwelety.
W rozdziale 4 zostały wyszczególnione podstawowe metody obliczania objętości mas
ziemnych tworzących określone budowle, przeważnie w formie nasypów bądź wykopów
lub stanowiących pryzmy materiału przeznaczonego do wykonania robót ziemnych.
W tym miejscu autor pragnie wyrazić serdecznie podziękowanie panu prof. Janowi
Gocałowi - opiniodawcy rozdziałów 1 - 4 za pozytywną ocenę podręcznika i cenne wskazania
dotyczące ulepszenia jego treści.
W rozdziale 5 omówiono zmiany obowiązujących w geodezji standardów technicznych,
związane z wprowadzeniem w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
która z kolei wywołała istotne przemiany wielu przepisów w ustawie Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz zawartych w niej delegacji w formie rozporządzeń.
Praca nad tekstem książki została ukończona w grudniu 2012 r.
Andrzej Jagielski
Podstawy Geodezji Inżynieryjnej cz. 2 - Pomiary
Podstawy Geodezji Inżynieryjnej cz. 2, Pomiary: miejskie, inwentaryzacyjne, sieci uzbrojenia, przemieszczeń i odkształceń.                                                                                                       Słowo wstępne

Tematyka poruszona w tym podręczniku ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień z dziedziny geodezji inżynieryjnej. Niniejsza książka adresowana jest głównie do nauczycieli i uczniów techników geodezyjnych oraz słuchaczy Policealnych Studiów Żarowych i Centrów Kształcenia Ustawicznego o specjalności geodezja, obejmuje bowiem zagadnienia wyszczególnione w podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Na-r cowej o oznaczeniu „311.104 - Technik Geodeta”. Autor ma również nadzieję, iż książki ta okaże się również przydatna dla studentów wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza tych, którzy zdobywają wiedzę na wydziałach geodezyjnych.

Treść rozdziału 1 obejmuje omówienie specyfiki pomiarów geodezyjnych w warunkach terenowych, jakie stwarzają duże aglomeracje miejskie, mających istotny wpływ na zakres, organizację i przebieg prowadzonych na ich obszarze prac geodezyjnych. W szczególności na wspomniane warunki składają się: wysoka zabudowa, duże zagęszczenie obiektów sytuacyjnych i elementów infrastruktury technicznej, intensywny ruch kołowy pieszy. Oddziałują one na kształt i konstrukcję poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych oraz dobór sprzętu i metod pomiarów szczegółowych. Typowa dla terenów miejskich jest również różnorodność tematyki sporządzanych map.

Rozdział 2 został poświęcony inwentaryzacji powykonawczej i architektoniczno- budowlanej przeprowadzanej z użyciem różnych technik geodezyjnych. W treści rozdziału 2 szczególną uwagę zwrócono na stosunkowo młodą i żywiołowo rozwijającą się technologię naziemnego skaningu laserowego.

W rozdziale 3 zostały zawarte informacje odnoszące się do inwentaryzacji uzbrojenia naziemnego, nadziemnego i podziemnego terenu oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) polegającej na przechowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji przestrzennej i opisowej o obiektach uzbrojenia terenu. Rozdział 3 obejmuje również opisy wykazywanych na mapie zasadniczej obiektów występujących w poszczególnych rodzajach sieci (tj. głównie w sieciach: wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych).

Rozdział 4 dotyczy geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz ich podłoża. W drugiej części tego rozdziału zostały omówione pomiary geodezyjne budowli wieżowych ze szczególnym uwzględnieniem kominów przemysłowych.

Andrzej Jagielski
Opinie książki Podstawy geodezji inżynieryjnej cz. 1 i cz. 2 Geodpis

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.