Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Polskie Wydawnictwo Techniczne PWT

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 2

Cena tradycyjna: 139.65 zł
Cena promocyjna: 125.69 zł
Oszczędzasz: 13.97 zł /-10%/

Autor:Jan Bródka, Aleksander Kozłowski,
ISBN:978-83-61615-09-5
Wydawnictwo:Polskie Wydawnictwo Techniczne PWT
Ilość stron:802
Wydanie:2015
Wydanie (nr):wyd. 2
Format:B5
Oprawa:TWARDA
Od 2010 będą obowiązywać w Polsce tylko przepisy europejskie, zatem pojawia się pilna potrzeba zaznajamiania z nimi kadry inżynierskiej oraz studentów. Autorzy książki taki cel akcentują we wstępie i pod takim kątem opracowali każdy rozdział. Charakterystyczne jest to, że najpierw jest prezentowane teoretyczno-konstrukcyjno-technologiczne ujęcie zagadnienia szczegółowego, a następnie przykłady obliczeniowe. Omówiono połączenia spawane, połączenia na łączniki mechaniczne, połączenia elementów małej grubości, węzły podatne oraz połączenia elementów z rur. Profesjonalne ujęcie każdego zagadnienia szczegółowego, jasne ich przedstawienie przede wszystkim dla praktyków, a także bogaty materiał ilustracyjny oraz bogata literatura przedmiotu pozwalają sądzić, że będzie to pozycja bardzo pożyteczna, a nawet niezbędna na rynku krajowym.
prof, dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk


Monografia, pomimo iż jest dziełem współautorskim, została napisana w sposób jasny i przystępny. W każdym z rozdziałów Autorzy uwzględniają treści zarówno teoretyczne, jak i na wskroś praktyczne, bezpośrednio związane z wykonawstwem konstrukcji stalowych. W związku z tym monografię można polecić zarówno studentom i pracownikom naukowym wyższych uczelni technicznych, jak też projektantom i wykonawcom konstrukcji stalowych. Cennym uzupełnieniem każdego rozdziału pracy są liczne, dobrze dobrane przykłady liczbowe, a także obszerna bibliografia


zobacz spis treści

zobacz fragment książki

8 Węzły ram (Aleksander Kozłowski, Ireneusz Ligocki, Jan Bródka) . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8.2 Węzły wielokondygnacyjnych ram stężonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
8.2.1 Węzły spawane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
8.2.2 Węzły śrubowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8.3 Węzły wielokondygnacyjnych ram niestężonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8.3.1 Węzły spawane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
8.3.2 Węzły śrubowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
8.4 Węzły ram parterowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
8.5 Styki słupów, styki i podparcia belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8.5.1 Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8.5.2 Styki słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.5.3 Styki rygli i belek stropowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8.5.4 Uproszczone metody projektowania doczołowych połączeń zginanych . . . 62
8.5.4.1 Ocena rozkładu sił wewnętrznych w zginanych połączeniach
doczołowych na podstawie wyników badań . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.5.4.2 Zasady projektowania sztywnych zginanych połącze doczołowych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8.5.4.3 Obliczanie sztywnych połączeń zginanych przy zastosowaniu
empirycznych współczynników rozdziału sił . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8.5.4.4 Obliczanie sztywnych połączeń zginanych metodą składnikową . 69
8.5.5 Podparcia belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
8.5.5.1 Oparcie na ścianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
8.5.5.2 Oparcie na słupie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
8.5.5.3 Połączenie belki stropowej z podciągiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
8.5.6 Przykłady obliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
8.6 Węzły specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
8.6.1 Węzły regałów magazynowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
8.6.2 Węzły konstrukcji cienkościennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
8.6.2.1 Elementy o środnikach ażurowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
8.6.2.2 Elementy o falistych środnikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
8.6.2.3 Elementy z kształtowników giętych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
8.6.3 Węzły belek bezprzekątniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.6.3.1 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.6.3.2 Badania węzłów belek bezprzekątniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
8.6.3.3 Obliczanie połączeń spawanych węzłów belek bezprzekątniowych . . 179
8.6.4 Węzły przestrzenne (i inne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
8.6.5 Połączenia elewacji szklanych (Zdzisław Pisarek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
8.6.5.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
8.6.5.2 Właściwości materiałów stosowanych na fasady szklane . . . . . . . 188
8.6.5.3 Odkształcenia przeszkleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
8.6.5.4 Układy łączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
8.6.5.5 Badania połączeń fasad szklanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
8.6.5.6 Przykłady realizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
8.7 Normowa metoda obliczania nośności, sztywności i zdolności do obrotu węzłów
stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
8.7.1 Wprowadzenie do metody składnikowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
8.7.2 Nośność węzłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
8.7.3 Sztywność obrotowa węzłów stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
8.7.4 Uproszczone obliczenia nośności i sztywności węzłów ram stalowych . . . 230
8.7.5 Zdolność do obrotu węzłów stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
8.7.6 Uogólnienie metody na węzły o czterech śrubach w szeregu . . . . . . . . . . 241
8.7.7 Metody zwiększania nośności i sztywności węzłów . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
8.7.8 Przykłady obliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
9 Połączenia słupów z fundamentami (Ireneusz Ligocki, Jan Bródka) . . . . . . . . . . . . . . 295
9.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
9.2 Charakterystyka stosowanych rozwiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
9.2.1 Stopy słupów ściskanych osiowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
9.2.2 Stopy słupów ściskanych mimośrodowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
9.3 Projektowanie połączeń słupa z fundamentem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
9.3.1 Projektowanie podstaw słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
9.3.2 Zakotwienia śrubowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
9.3.2.1 Rodzaje, sposoby podziału oraz mocowanie i regulacja ustawienia
kotew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
9.3.2.2 Nośność kotew na rozciąganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
9.3.2.3 Nośność zakotwienia przy ścinaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
9.3.2.4 Nośność śruby kotwiącej przy uwzględnieniu ścinania z rozciąganiem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
9.3.2.5 Charakterystyka i metody projektowania zakotwień specjalnych . 336
9.3.2.5.1 Informacje ogólne, kategorie stosowanych badań
i podział kotew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
9.3.2.5.2 Metody projektowania zakotwień specjalnych według
[9.6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
9.3.2.5.3 Charakterystyka zakotwień specjalnych do celów projektowych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
9.3.2.6 Wymagania dodatkowe i uwagi do wykonania zakotwień . . . . . . 342
9.3.3 Sztywność połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
9.3.4 Podstawy pierścieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
9.4 Podatne połączenia słupa z fundamentem (wybrane modele teoretyczne i badania
eksperymentalne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
9.4.1 Pionierski model analityczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
9.4.2 Model mechaniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
9.4.3 Modelowanie numeryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
9.4.4 Wybrane wyniki badań eksperymentalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
9.5 Projektowanie podstaw słupów z uwzględnieniem PN-EN 1993-1-8 . . . . . . . . . . . 367
9.5.1 Informacje ogólne i wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
9.5.2 Obliczeniowa nośność węzła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
9.5.2.1 Nośność strefy rozciąganej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
9.5.2.1.1 Płyta podstawy i śruby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
6 Spis treści
9.5.2.1.2 ś rodnik i pas słupa poddane rozciąganiu . . . . . . . . . . 379
9.5.2.2 Nośność strefy ściskanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
9.5.2.2.1 Płyta podstawy i beton (z podlewką) poddane ściskaniu 379
9.5.2.2.2 Pas i środnik słupa poddane ściskaniu . . . . . . . . . . . 384
9.5.2.3 Złożenie nośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
9.5.2.3.1 Podstawy słupów poddane tylko działaniu sił podłuż-
nych w słupie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
9.5.2.3.2 Podstawy słupów poddane działaniu sił podłużnych
i momentów zginających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
9.5.3 Sztywność obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
9.5.3.1 Współczynniki sztywności sprężystej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
9.5.3.2 Określenie sztywności Sj,ini i Sj w przypadku wybranego schematu
rozkładu sił . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
9.5.4 Oszacowanie charakterystyki obrotowej M–u węzła . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
9.6 Zakotwienia kominów (Andrzej Wojnar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
9.6.1 Opis konstrukcji zakotwień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
9.6.2 ś ruby kotwiące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
9.6.3 Obliczanie zakotwień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
9.7 Przykłady obliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
10 Węzły konstrukcji zespolonych (Aleksander Kozłowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
10.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
10.2 Kształtowanie węzłów konstrukcji zespolonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
10.3 Badania doświadczalne węzłów i połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
10.3.1 Badania wyizolowanych węzłów zespolonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
10.3.2 Badania ram zespolonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
10.3.2.1 Badania ramy stalowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
10.3.2.2 Badania ramy z ryglem zespolonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
10.3.3 Badania łączników zespalających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
10.4 Łączniki i połączenia w konstrukcjach zespolonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
10.4.1 Nośność łączników zespalających płytę betonową z belką . . . . . . . . . . 500
10.4.1.1 Sworznie z główkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
10.4.1.2 Łączniki blokowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
10.4.1.3 Łączniki kotwowe i pętlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
10.4.1.4 Łączniki kątownikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
10.4.1.5 śruby sprężające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
10.4.1.6 Łączniki listwowe z otworami (rys. 10.71) . . . . . . . . . . . . . . . . 504
10.4.1.7 Łączniki kątowe HILTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
10.4.2 Połączenia belek stalowych z trzonem żelbetowym . . . . . . . . . . . . . . . . 508
10.4.3 Nośność strefy wprowadzenia sił w słupach zespolonych . . . . . . . . . . . 515
10.4.4 Styki słupów zespolonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
10.4.5 Zalecenia konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
10.4.5.1 Łączniki sworzniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
10.4.5.2 Łączniki blokowe i kątownikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
10.4.5.3 Łączniki kotwowe i pętlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
10.4.5.4 Nośność płyty na ścinanie podłużne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
10.5 Nośność, sztywność i zdolność do obrotu węzłów konstrukcji
zespolonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Spis treści 7
10.5.1 Metody modelowania węzłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
10.5.2 Metoda składnikowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
10.5.2.1 Określenie nośności węzła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
10.5.2.2 Określenie sztywności początkowej węzła . . . . . . . . . . . . . . . 537
10.5.2.3 Określenie zdolności do obrotu węzła zespolonego . . . . . . . . 540
10.5.3 Normowa metoda obliczania nośności, sztywności i zdolności do obrotu
węzłów zespolonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
10.5.3.1 Nośność węzła zespolonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
10.5.3.2 Sztywność początkowa węzła zespolonego . . . . . . . . . . . . . . 546
10.5.3.3 Zdolność do obrotu węzłów zespolonych . . . . . . . . . . . . . . . 551
10.6 Wskazówki optymalnego kształtowania węzłów zespolonych . . . . . . . . . . . . . . . 551
10.7 Przykłady obliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
11 Nośność połączeń i węzłów pod obciążeniem zmęczeniowym (Lucjan ślęczka) . . . . 577
11.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
11.2 Charakter obciążeń zmęczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
11.2.1 Obciążenie o widmie jednorodnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
11.2.2 Obciążenie o widmie niejednorodnym – sposoby zliczania cykli naprężeń 581
11.2.3 Zakres naprężeń równoważnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
11.2.4 Rodzaje konstrukcji narażonych na zmęczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
11.3 Czynniki wpływające na trwałość zmęczeniową połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
11.3.1 Zakres zmienności obciążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
11.3.2 Wpływ karbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
11.3.3 Wpływ wytrzymałości mechanicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
11.3.4 Wpływ naprężeń własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
11.3.5 Wpływ naprężeń średnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
11.3.6 Wpływ wielkości (efekt skali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
11.3.7 Wpływ korozji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
11.3.8 Wpływ wykonawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
11.4 Metody oceny trwałości zmęczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
11.4.1 Metoda naprężeń nominalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
11.4.2 Metoda naprężeń geometrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
11.4.3 Określanie trwałości zmęczeniowej na podstawie procedur zmęczenia
niskocyklowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
11.4.4 Określanie trwałości zmęczeniowej na podstawie mechaniki pękania . . 615
11.5 Zachowanie się połączeń pod wpływem obciążeń zmęczeniowych . . . . . . . . . . 618
11.5.1 Połączenia spawane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
11.5.2 Połączenia śrubowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626
11.5.3 Połączenia rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
11.5.4 Konstrukcje cienkościenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
11.5.5 Połączenia podatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
11.6 Kształtowanie połączeń poddanych obciążeniom zmęczeniowym i zalecenia
wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
11.7 Metody zwiększenia trwałości zmęczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
11.8 Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
11.9 Przykłady obliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
8 Spis treści
12 Nośność połączeń i węzłów pod obciążeniem sejsmicznym (Lucjan Ślęczka) . . . . . . 665
12.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
12.2 Charakterystyka wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych . . . . . . . . . . . . . . . 666
12.3 Oddziaływania sejsmiczne na budynki i budowle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
12.4 Podstawowe zasady projektowania konstrukcji stalowych na terenach aktywnych
sejsmicznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
12.5 Zachowanie się połączeń i kryteria ich kształtowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
12.6 Zasady oceny nośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688
12.7 Badania doświadczalne połączeń poddanych obciążeniom cyklicznym . . . . . . . 690
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
13 Kruche pękanie połączeń (Lucjan Ślęczka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
13.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
13.2 Czynniki wpływające na skłonność do kruchego pękania . . . . . . . . . . . . . . . . 697
13.3 Ocena odporności na kruche pękanie za pomocą mechaniki pękania . . . . . . . 702
13.4 Zapobieganie kruchemu pękaniu według PN-EN 1993-1-10 . . . . . . . . . . . . . . . 704
13.5 Dobór stali ze względu na ciągliwość międzywarstwową . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
13.6 Zalecenia kształtowania połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710
13.7 Przykłady obliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
14 Wzmacnianie połączeń (Jan Łaguna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
14.1 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
14.1.1 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
14.1.2 Zasady projektowania wzmocnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
14.1.3 Modele obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
14.2 Wzmacnianie przekrojów elementów lub części łączonych . . . . . . . . . . . . . . . . 728
14.2.1 Wzmacnianie przekrojów elementów lub części rozciąganych osiowo . . 728
14.2.2 Wzmacnianie przekrojów elementów lub części ściskanych osiowo . . . 729
14.2.3 Wzmacnianie przekrojów elementów lub części zginanych
jednokierunkowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
14.3 Wzmacnianie połączeń zakładkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
14.4 Wzmacnianie nominalnie przegubowych połączeń belek . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
14.5 Wzmacnianie śrubowych połączeń doczołowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
14.6 Wzmacnianie połączeń spawanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739
14.7 Wzmacnianie połączeń belek ze słupami przez dołączenie skosu . . . . . . . . . . . 741
14.7.1 Wzmacnianie spawanego węzła belki ze słupem . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
14.7.2 Zamiana węzła belki ze słupem z nominalnie przegubowego na sztywny
śrubowymi połączeniami skosu pod pasem dolnym i łącznika do pasa
górnego (rys. 14.11b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
14.8 Wzmacnianie połączeń z fundamentami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
14.9 Przykłady obliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
15 Zasady badań doświadczalnych (Lucjan Ślęczka, Aleksander Kozłowski) . . . . . . . . . 763
15.1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
15.2 Rodzaje i metody badań doświadczalnych węzłów i połączeń . . . . . . . . . . . . . 763
15.3 Stanowiska badawcze i metodyka pomiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
15.3.1 Stanowiska badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
Spis treści 9
15.3.2 Przyrządy pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
15.3.3 Badania łączników i spoin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781
15.3.4 Badania węzłów ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782
15.3.5 Badania węzłów kratownic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
15.3.6 Doświadczalne kryteria nośności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
15.4 Metodyka badań doświadczalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
15.5 Wyniki badań i ich ocena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
15.5.1 Wyniki badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
15.5.2 Analiza wyników badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
Skorowidz ważniejszych pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
Opinie książki Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych Tom 2

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.