Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka KRAM Wydawnictwo

Vademecum gimnazjalisty - Fizyka

Vademecum gimnazjalisty - Fizyka

Cena: 20.30 zł

Autor:Sawicki Mieczysława,
ISBN:9788386075843
Wydawnictwo:KRAM Wydawnictwo
Ilość stron:295
Wydanie:2007
Format:A5
Oprawa:Miękka
Książka przeznaczona jest dla uczniów 3-letniego gimnazjum.Przedstawione zostały w niej bardzo jasno i zwięźle, najważniejsze teorie, prawa i pojęcia fizyki, które występują w nauczaniu tego przedmiotu na poziomie gimnazjum.
Tematyka paragrafów zawiera:
- definicje pojęć odpowiednich wielkości fizycznych,
- algebraiczne, graficzne i słowne sformułowanie praw,
- opis doświadczenia potwierdzającego prawdziwość praw,
- krótki dowód teoretyczny,
- zastosowanie poznanych praw
- przykładowe pytania i zadania.
CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE

1.    Co to jest fizyka? ........................................................................11

2.    Wielkości fizyczne ......................................................................11

3.    Prawa fizyki ................................................................................17

4.    Teorie fizyki ................................................................................19

5.    Układ jednostek SI ....................................................................20

6.    Stałe fizyczne ............................................................................20

CZĘŚĆ II. MECHANIKA

7.    Mechanika punktu materialnego ................................................23

7.1.    Układ odniesienia. Kinematyka ..........................................23

7.2.    Elementarne pojęcia kinematyczne......................................23

7.3.    Prędkość w ruchu ..............................................................26

7.4.    Przyspieszenie w ruchu ......................................................28

7.5.    Ruch jednostajny prostoliniowy ..........................................29

7.6.    Ruch jednostajnie zmienny ................................................31

7.7.    Ruch po okręgu ..................................................................36

7.8.    Pojęcia i równania kinematyki ............................................39

8.    Dynamika punktu materialnego ..................................................41

8.1.    Siły (oddziaływania) a ruch ................................................41

8.2.    Bezwładność ciał. Masa ciał ..............................................41

8.3.    Układ odniesienia inercjalny i nieinercjalny ........................42

8.4.    Zasady dynamiki Newtona..................................................43

8.5.    Pęd masy i popęd siły ........................................................45

8.6.    Zasada zachowania pędu masy ........................................46

8.7.    Praca i moc ........................................................................48

8.8.    Energia ..............................................................................51

8.9.    Rodzaje energii mechanicznej ............................................51

8.10.    Zasada zachowania energii mechanicznej ..........................55

8.11.    Prawo grawitacji Newtona ..................................................56

8.12.    Rzuty w polu grawitacyjnym Ziemi ......................................58

8.13.    Pojęcia i prawa dynamiki punktu materialnego ....................62

9.    Mechanika bryły sztywnej ..........................................................64

9.1.    Ciało sztywne. Gęstość. Ciśnienie ......................................64

9.2.    Ruch obrotowy ciała sztywnego. Moment siły ......................65
9.3. Zasady dynamiki bryły sztywnej. Energia kinetyczna w ruchu
obrotowym bryły sztywnej ..................................................68

9.4. Pojęcia i prawa dynamiki bryły sztywnej ..............................71

10.    Mechanika gazów ......................................................................72

10.1.    Ciśnienie w gazach. Prawo Pascala ..................................72

10.2.    Ciśnienie atmosferyczne ....................................................72

10.3.    Prawo Archimedesa w gazach ..........................................74

10.4.    Pojęcia i prawa aerostatyki ................................................75

11.    Mechanika cieczy ......................................................................76

11.1.    Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala ..........................76

11.2.    Prawo równowagi cieczy w naczyniach połączonych ....    77

11.3.    Prawo Archimedesa w cieczach ........................................79

11.4.    Tabele fizyczne ..................................................................81

12.    Pojęcia i prawa hydrostatyki ......................................................82

CZĘŚĆ III. TERMODYNAMIKA

13. Temperatura. Ciepło. Procesy gazowe................................83

13.1.    Temperatura ......................................................................83

13.2.    Energia wewnętrzna ..........................................................85

13.3.    Ciepło ................................................................................86

13.4.    Procesy gazowe ................................................................89

13.5.    Proces izotermiczny. Prawo Boyle'a - Mariotte'a ................90

13.6.    Przemiana izobaryczna. Prawo Gay - Lussaca ..................91

13.7.    Przemiana izochoryczna. Prawo Charlesa..........................93

14.    Pierwsza zasada termodynamiki ................................................94

15.    Druga zasada termodynamiki ....................................................97

15.1.    Rozpraszanie energii ........................................................97

15.2.    Ciepło - gorsza postać energii wewnętrznej ......................98

15.3.    Silniki cieplne ....................................................................99

16.    Tabele fizyczne ..........................................................................101

17.    Pojęcia i prawa w dziale „Termodynamika" ................................102

CZĘŚĆ IV. MOLEKULARNA BUDOWA CIAL

18.    Gazy ..........................................................................................105

19.    Ciecze ........................................................................................106

19.1.    Napięcie powierzchniowe cieczy..........................................107

19.2.    Włoskowatość....................................................................108

20.    Ciała stałe ..................................................................................110

21.    Przemiany fazowe ......................................................................110

21.1 .Temperatura i ciepło przemiany fazowej ............................110
21.2.    Wpływ ciśnienia na zmiany stanów skupienia ciał ..............112

21.3.    Punkt potrójny dla wody ....................................................113

22.    Tabele fizyczne ..........................................................................116

23.    Pojęcia i prawa w dziale „Molekularna budowa ciał"....................117

CZĘŚĆ V. RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

24.    Ruch drgający ............................................................................119

24.1.    Drgania harmoniczne. Wielkości fizyczne w ruchu harmonicznym ..............................................................................119

24.2.    Przemiany energii w ruchu harmonicznym ..........................121

24.3.    Zjawisko rezonansu drgań ..................................................123

25.    Ruch falowy ..............................................................................124

25.1.    Wielkości w ruchu falowym ................................................124

25.2.    Odbicie i załamanie fal ......................................................127

25.3.    Dyfrakcja, interferencja i polaryzacja fal ..............................128

26.    Fale akustyczne ........................................................................133

26.1.    Dźwięki i ich cechy ............................................................133

26.2.    Ultradźwięki ......................................................................135

27.    Tabele fizyczne ..........................................................................136

28.    Pojęcia i prawa w dziale „Drgania, fale i dźwięki" ........................137

CZĘŚĆ VI. ŁADUNEK ELEKTRYCZNY I POLE ELEKTRYCZNE

29.    Elektryzacja ciał..........................................................................141

29.1.    Sposoby elektryzacji ciał ....................................................141

29.2.    Zasada zachowania ładunku elektrycznego ........................142

30.    Pole elektrostatyczne..................................................................143

30.1.    Prawo Coulomba ................................................................144

30.2.    Linie sił pola elektrostatycznego ........................................146

30.3.    Natężenie pola elektrostatycznego ....................................148

30.4.    Energia potencjalna oddziaływania elektrycznego ..............149

31.    Dielektryki w polu elektrycznym ..................................................152

32.    Przewodniki w polu elektrycznym ................................................153

32.1.    Pojemność elektryczna przewodnika ..................................155

32.2.    Kondensatory i ich zastosowanie ........................................156

33.    Tabele fizyczne ..........................................................................157

34.    Pojęcia i prawa w dziale „Elektrostatyka" ....................................157

CZĘŚĆ VII. PRĄD ELEKTRYCZNY

35.    Prąd elektryczny w metalach ....................................................161

35.1 .Źródła prądu stałego ..........................................................161
35.2.    Siła elektromotoryczna źródła prądu elektrycznego. Napięcie między dwoma różnymi punktami obwodu elek trycznego............................................................................164

35.3.    Prawo Ohma dla odcinka obwodu elektrycznego. Opór elektryczny przewodników ........................................................167

35.4.    Energetyczne skutki przepływu prądu. Praca i moc prądu elektrycznego ....................................................................172

35.5.    Prawa Kirchhoffa. Łączenie oporów elektrycznych ..............173

36.    Tabele fizyczne ..........................................................................177

37.    Pojęcia i prawa w dziale „Prąd elektryczny stały" ......................179

CZĘŚĆ VIII. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

38.    Pole magnetyczne ......................................................................131

38.1.    Magnesy, magnesowanie ciał ............................................181

38.2.    Pole magnetyczne przewodników z prądem elektrycznym .    186

39.    Oddziaływanie ruchomych ładunków elektrycznych ....................190

39.1.    Oddziaływanie wzajemne przewodników z prądem elektrycznym ............................................................................190

39.2.    Przewodnik z prądem elektrycznym w polu magnetycznym    193

39.3.    Silnik elektryczny na prąd stały ..........................................195

39.4.    Ruch ładunku elektrycznego w polu magnetycznym ..........196

40.    Indukcja elektromagnetyczna ......................................................199

40.1.    Otrzymywanie prądu indukcyjnego. Reguła Lenza ..............199

40.2.    Prawo M. Faradaya ............................................................201

41.    Prąd przemienny ........................................................................202

41.1.    Generator (prądnica) prądu przemiennego ........................202

41.2.    Prąd przemienny ................................................................203

41.3.    Transformatory i ich zastosowanie ......................................207

42.    Fale elektromagnetyczne ............................................................210

43.    Tabele fizyczne ..........................................................................213

44.    Pojęcia i prawa w dziale „Pole elektromagnetyczne"....................214

CZĘŚĆ IX. OPTYKA

45.    Optyka geometryczna ................................................................217

45.1.    Odbicie światła ..................................................................217

45.2.    Zwierciadła płaskie i sferyczne ..........................................219

45.3.    Załamanie światła ..............................................................225

45.4.    Soczewki ............................................................................230

45.5.    Przyrządy optyczne ............................................................235

46.    Optyka fizyczna ..........................................................................240
46.1.    Analiza widmowa światła białego. Barwy ciał ......................240

46.2.    Ugięcie (dyfrakcja)światła ..................................................242

46.3.    Interferencja światła ..........................................................243

46.4.    Polaryzacja światła ............................................................245

47.    Tabele fizyczne ..........................................................................246

48.    Pojęcia i prawa w dziale „Optyka fizyczna"..................................247

CZĘŚĆ X. FIZYKA ATOMU

49.    Modele budowy atomu ................................................................249

49.1.    Model budowy atomu E. Rutherforda ..................................249

49.2.    Model budowy atomu N. Bohra ..........................................252

50.    Widma promieniowania atomów ................................................255

51.    Kwanty promieniowania ..............................................................257

52.    Zjawisko fotoelektryczne. Fotokomórka ......................................258

53.    Promienie Roentgena ................................................................263

54.    Tabele fizyczne ..........................................................................265

55.    Pojęcia i prawa w dziale „Fizyka atomu" ....................................265

CZĘŚĆ XI. FIZYKA JĄDRA ATOMOWEGO

56.    Budowa jądra atomowego ..........................................................269

57.    Energia nuklearna ......................................................................270

58.    Przemiany jąder atomowych i promieniowanie jądrowe ..............272

59.    Technologia jądrowa ..................................................................274

60.    Tabele fizyczne ..........................................................................275

61.    Pojęcia i prawa w dziale „Fizyka jądra atomowego" ....................276

CZĘŚĆ XII. FIZYKA UKŁADU SŁONECZNEGO

62.    Ziemia ........................................................................................279

63.    Księżyc ...................................................................280

64.    Słońce .............................................................................281

65.    Planety, satelity, planetoidy, komety ..........................................282

66.    Tabele fizyczne ..........................................................................284

67.    Pojęcia i prawa w dziale „Fizyka Układu Słonecznego" ..............286

CZĘŚĆ XIII. FIZYKA KOSMOSU

68.    Gwiazdy i skupiska gwiazd ........................................................289

69.    Powstanie i ewolucja Wszechświata ..........................................293

70.    Tabele fizyczne ..........................................................................294

71.    Pojęcia fizyki kosmosu ..............................................................295
Opinie książki Vademecum gimnazjalisty - Fizyka

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.