Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka KRAM Wydawnictwo

Filozofia starożytna od A do Z - Repetytorium, Matura

Filozofia starożytna od A do Z - Repetytorium, Matura

Cena: 22.00 zł

Autor:Warda Elwira,
ISBN:9788389171917
Wydawnictwo:KRAM Wydawnictwo
Ilość stron:378
Wydanie:2007
Format:A5
Oprawa:Miękka
Podręcznik przygotowano z myślą o uczniach szkół średnich, którzy chcą poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu filozofii starożytnej. Uważne przestudiowanie repetytorium pomoże w osiągnięciu pozytywnego wyniku na maturze, jak również na teście kompetencji w wyższej uczelni ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład szeroko pojętej humanistyki.
Wstęp .....................

TABLICA CHRONOLOGICZNA
FILOZOFIA GRECKA ..............................

JOŃSCY FILOZOFOWIE PRZYRODY .................

Tales z Miletu....................................

Anaksymander z Miletu ...........................

Anaksymenes z Miletu ............................

O Jończykach: B. Farrington, Nauka grecka ..............

Teksty źródłowe:

a)    Digenes Laertios, Tales ..........................

b)    Diogenes Laertios, Anaksymander .................

c)    Diogenes Laertios, Anaksymenes...................

Kontynuacje i nawiązania: Alicja Zemanek, Tales ..........

Słynne myśli Talesa..................................

TEORIA ZMIENNOŚCI HERAICLITA Z EFEZU ..........

O Heraklicie: Bertrand Russell, Przed Sokratesem..........

Teksty źródłowe: Diogenes Laertios, Heraklit..............

Kontynuacje i nawiązania:

a)    Czesław Miłosz, Heraklit ........................

b)    Czesław Miłosz, Do Heraklita ....................

c)    Zbigniew Herbert, Do rzeki ......................

d)    Jan Górec-Rosiński, Heraklit nad Tybrem ...........

e)    Wisława Szymborska, W rzece Heraklita ............

f)    Halina Poświatowska, *** .......................

Słynne myśli Heraklita..............................

TEORIA BYTU PARMENIDESA Z ELEI ...............

O Parmenidesie: Władysław Tatarkiewicz, Parmenides i szkoła

elejska ..........................................

Teksty źródłowe:

a)    Parmenides, O prawdzie i mniemaniu .............

b)    Diogenes Laertios, Parmenides ...................

Słynne myśli Parmenidesa............................
PLURALISTYCZNA TEORIA MATERII EMPEDOKLESA . . .

O Empedoklesie: Jan Legowicz, Teoria „byto-atomu" jako

„prazasady" wszechrzeczywistości.......................

Teksty źródłowe: Diogenes Laertios, Empedokles............

Słynne myśli Empedoklesa .............................

ZENON Z ELEI ....................................

O Zenonie z Elei: Władysław Tatarkiewicz, Parmenides i szkoła

elejska............................................

Teksty źródłowe:

a)    Diogenes Laertios, Zenon z Elei ....................

b)    Zenon z Elei, Argumenty przeciwko istnieniu ruchu.....

Kontynuacje i nawiązania: Mieczysław Jastrun, Żółw.........

ATOMISTYCZNA TEORIA MATERII DEMOKRYTA Z ABDERY

O Demokrycie z Abdery: Stanisław Jedynak, Demokryt ......

Teksty źródłowe:

a)    Diogenes Laertios, Demokryt ......................

b)    Sekstus Empiryk, Przeciw matematykom..............

Kontynuacje i nawiązania: Michel de Montaigne, Próby ......

Słynne myśli Demokryta...............................

POGLĄDY PITAGOREJCZYICÓW ......................

O pitagorejczykach: Kazimierz Kumaniecki, Historia kultury

starożytnej Grecji i Rzymu ............................

Teksty źródłowe:

a)    Diogenes Laertios, Pitagoras .......................

b)    Jamblich, Żywot Pitagorasa ........................

Słynne myśli Pitagorasa ...............................

SOFIŚCI ..........................................

Protagoras z Abdery ...............................

Gorgiasz z Leontinoj ...............................

O sofistach: Kazimierz Kumaniecki, Sofiści ................

Teksty źródłowe:

a)    Diogenes Laertios, Protagoras ......................

b)    Gorgiasz, Pochwała Heleny .......................

c)    Platon, Menon ..................................

Kontynuacje i nawiązania:

a)    Tadeusz Zieliński, Sofiści..........................

b)    Kazimierz Wierzyński, Epitafium dla filozofa ..........

Słynne myśli Protagorasa ..............................

Słynne myśli Gorgiasza ...............................
OKRES KLASYCZNY ..............................

INTELEKTUALIZM ETYCZNY SOKRATESA ............

O Sokratesie: Marek J. Siemek, Dlaczego Sokrates? ........

Teksty źródłowe:

a)    Diogenes Laertios, Sokrates ......................

b)    Platon, Fedon .................................

c)    Platon, Obrona Sokratesa ........................

Kontynuacje i nawiązania:

a)    Tadeusz Zieliński, Sokrates .......................

b)    Adam Krokiewicz, Sokrates .......................

c)    Cyprian Kamil Norwid, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie

d)    Gabriel Karski, Śmierć Sokratesa...................

e)    Mieczysław Jastrun, Rehabilitacja Sokratesa..........

f)    Jan Górec-Rosiński, Nad grobem Sokratesa ...........

g)    Nikos Chadzinikolau, Ostatnie słowa Sokratesa .......

Słynne myśli Sokratesa ..............................

IDEALIZM OBIEKTYWNY PLATONA..................

O Platonie: Andrzej Kasia, Platona ideał wolności ascetycznej Teksty źródłowe:

a)    Diogenes Laertios, Platon ........................

b)    Platon, Państwo................................

c)    Platon, Uczta .................................

Kontynuacje i nawiązania:

a)    Tadeusz Zieliński, Platon i Akademia ...............

b)    Leopold Staff, Światy............................

c)    Nikos Chadzinikolau, Drzewo Platona .............

d)    Wisława Szymborska, Platon, czyli dlaczego .........

PLATOŃSKA KONCEPCJA PAŃSTWA.................

O państwie Platona: Andrzej Kasia, Platona ideał wolności

ascetycznej ......................................

Teksty źródłowe:

a)    Diogenes Laertios, Platon .......................

b)    Platon, Państwo...............................

c)    Tukidydes, Wojna peloponeska ...................

Kontynuacje i nawiązania: ...........................

a)    Aleksander Krawczuk, Droga tyrana ...............

Córki tyrana .................................

Miecz Damoklesa .............................

Platon i Dionizjos .............................

Niewolnik Platon .............................

b)    Aleksander Krawczuk, Pan i jego filozof ............

Słynne myśli Platona ...............................
ARYSTOTELES ZE STAGIRY .......................

O Arystotelesie: D. J. Boorstin, Arystotelesowy bóg wiecznie

zmiennego świata .................................

Teksty źródłowe:

a)    Arystoteles, Metafizyka .........................

b)    Arystoteles, Etyka Nikomachejska ................

c)    Arystoteles, Etyka Wielka .......................

d)    Arystoteles, Polityka ...........................

e)    Arystoteles, Poetyka...........................

Kontynuacje i nawiązania:

a)    Władysław Tatarkiewicz, Tragedie i tragizm..........

b)    Tadeusz Zieliński, Sofokles......................

c)    Ludwik H. Morstin, Prolog do „Antygony" Sofoklesa . . .

d)    Paweł Hertz, Niepogrzebany trup tu leży ............

Słynne myśli Arystotelesa............................

CYNICY ........................................

Poglądy cyników ..................................

Antystenes z Aten ...............................

Diogenes z Synopy...............................

O cynikach: Richel H. Popkin, Filozofia ................

Teksty źródłowe:

a)    Diogenes Laertios, Antystenes ....................

b)    Diogenes Laertios, Diogenes z Synopy .............

Antologia palatyńska ..........................

Słynne myśli Antystenesa..................■..........

Słynne myśli Diogenesa .............................

FILOZOFIA HELLENISTYCZNO-RZYMSKA ..........

EPIKUREIZM ....................................

Epikur z Samos .................................

O Epikurze: Andrzej Kasia, Epikurejska wolność od lęków . Teksty źródłowe:

a)    Diogenes Laertios, Epikur pozdrawia Menoikeusa

b)    Lukrecjusz...................................

c)    Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy ...............

Kontynuacje i nawiązania:

a)    Mieczysław Jastrun, Lukrecjusz...................

b)    Horacy, Ody I ................................

c)    Horacy, Listy .................................

d)    Horacy, Ody III ...............................

e)    Jan Kochanowski, Pieśń III ......................

f)    Horacy, Ody I ................................
g)    Jan Kochanowski, Pieśń XIV ......................

h)    Jan Lechoń, Vides ut alta stet.......................

i)    Jarosław Iwaszkiewicz, Ogród Epikura................

Słynne myśli Epikura .................................

Słynne myśli Lukrecjusza..............................

STOICY...........................................

Zenon z Kition .....................................

O stoikach: Andrzej Kasia, Stoicka idea wolności jako zrozumianej

konieczności .....................................

Teksty źródłowe: Diogenes Laertios, Zenon z Kition .........

Kontynuacje i nawiązania: Leopold Staff, Stoa .............

Słynne myśli Zenona z Kition ..........................

Seneka............................................

O Senece: Stanisław Stabryła, Lucjusz Anneusz Seneka ......

Teksty źródłowe:

a)    Seneka, O życiu szczęśliwym ......................

b)    Seneka, Myśli ..................................

c)    Seneka, Ziemia wygnania .........................

Kontynuacje i nawiązania:

a)    Horacy, Ody II..................................

b)    Michel de Montaigne, Próby .......................

c)    Pierre Grimai, Seneka ............................

Kontynuacje i nawiązania:

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis .........................

Epiktet............................................

O Epiktecie: Adam Sikora, Epikteta pogodzenie z losem ......

Teksty źródłowe: Epiktet, Diatryby ......................

Kontynuacje i nawiązania: Pascal, Rozprawy i listy ..........

Słynne myśli Epikteta ................................

EKLEKTYZM ......................................

Marek Aureliusz - filozof na tronie ......................

O Marku Aureliuszu: Pierre Grimai, Marek Aureliusz ........

Teksty źródłowe: Marek Aureliusz, Rozmyślania ............

Kontynuacje i nawiązania:

a)    Josif Brodski, W hołdzie Markowi Aureliuszowi ........

b)    Horacy, Ody II..................................

c)    Jan Kochanowski, Pieśń XI ........................

d)    Adam Mickiewicz, Dziady cz. III.....................

e)    Leopold Staff, Marek Aureliusz mówi ................

f)    Zbignieew Herbert, Do Marka Aurelego ..............

g)    Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito ............

Słynne myśli Marka Aureliusza .........................
Cycero - rzymski filozof prawa .........................

O Cyceronie: Kazimierz Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni Teksty źródłowe:

a)    Cyceron, O prawach .............................

b)    Cyceron, Mowy .................................

c)    Plutarch z Cheronei, Żywoty stawnych mężów .........

Kontynuacje i nawiązania:

a)    Maria Konopnicka, W zatoce Baji willa Cycerona ......

b)    Zbigniew Herbert, Tusculum ......................

Słynne myśli Cycerona ................................

SCEPTYCY.........................................

Pyrron z Elidy ......................................

O sceptykach: Władysław Tatarkiewicz, Sceptycy ...........

Teksty źródłowe:

a)    Diogenes Laertios, Pyrron .........................

b)    Pyrron z Elidy, Zarysy pyrrońskie ...................

Kontynuacje i nawiązania: B. Russell, Szkice sceptyczne ......
FILOZOFIA CESARSTWA RZYMSKIEGO

NEOPLATONIZM

System filozoficzno-religijny Plotyna.....................

O Plotynie: Andrzej Kasia, Plotyn: indywiduum wobec absolutu

Teksty źródłowe: Plotyn, Enneady .......................

Kontynuacje i nawiązania: Tiberianus, Hymn neoplatoński

TERMINY I POJĘCIA ...............................
Opinie książki Filozofia starożytna od A do Z - Repetytorium, Matura

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.