Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwo SGGW

Intensywna terapia psów i kotów

Intensywna terapia psów i kotów

Cena: 60.00 zł

Autor:Wingfield Wayne E. ,
ISBN:83-7244-155-3
Wydawnictwo:Wydawnictwo SGGW
Ilość stron:644
Wydanie:2004
Format:B5
Oprawa:TWARDA
Wstęp.
W okresie ostatnich kilku lat medycyna weterynaryjna nagłych przypadków i stanów zagrożeń życia stała się ważną specjalnością, obejmującą takie dziedziny jak interna, chirurgia, anestezjologia i onkologia. Nagłe przypadki są najczęstszą przyczyną zwracania się właścicieli zwierząt o pomoc do placówek weterynaryjnych.
W tej specjalności umiejętności łączą się ze zdolnością do właściwej oceny, rozpoznania i leczenia, często w bardzo krótkim czasie i przy minimalnej liczbie danych diagnostycznych. Pierwszym krokiem umożliwiającym przetrwanie w chaotycznej atmosferze, towarzyszącej pracy w oddziałach leczenia nagłych przypadków, jest znajomość właściwych pytań i odpowiedzi, z jakimi rutynowo spotyka się lekarz weterynarii.
Seria „Pytania i odpowiedzi" od dłuższego czasu jest standardowym źródłem informacji w licznych specjalnościach medycyny ludzkiej. Teraz książka „Pytania i odpowiedzi w medycynie weterynaryjnej nagłych przypadków" dołączyła do rzędu tych publikacji i staje się źródłem wiedzy, z którego mogą korzystać lekarze weterynarii. Znane jest zapotrzebowanie na tego rodzaju publikacje wśród studentów, doktorantów, praktykujących lekarzy weterynarii i pracowników wydziałów weterynaryjnych. Zbyt często trzeba było szukać danych w tomach książek, żeby uzyskać niezbędne informacje. W celu rozwiązania tego problemu wybraliśmy najważniejsze dane i prezentujemy je przez serie kluczowych pytań i odpowiedzi, które często mogą pojawić się w medycynie nagłych przypadków i stanów zagrożeń życia.
Nauczanie studentów i dokształcanie lekarzy weterynarii dokonuje się przez zadawanie pytań. Umiejętność zadawania właściwych pytań i udzielania odpowiedzi na nie jest tajemnicą ich sukcesu. Nikt nie może nauczyć się medycyny, koncentrując się tylko na podstawowych informacjach. Pacjent weterynaryjny przedstawia sobą cały zespół problemów, do których trzeba się odnieść od razu. Ta książka obejmie więc znaczną liczbę zagadnień, które mogą pojawiać się w trakcie leczenia nagłych przypadków w oddziałach intensywnej terapii i w lecznicach weterynaryjnych.
Podobnie jak inne pozycje z tej serii, książka „Pytania i odpowiedzi w medycynie weterynaryjnej nagłych przypadków" nie jest tradycyjnym podręcznikiem. Jej zadaniem jest raczej dostarczenie faktycznych informacji i zachęcenie do dalszego dokształcania się i dyskusji na przedstawiane tematy.


zobacz spis treści
Współautorzy podręcznika 13

Wstęp 19

I. ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU NAGŁE PRZYPADKI
Redaktor działu: Wayne E. Wingfield
1. Podejmowanie decyzji w nagłych przypadkach w medycynie weterynaryjnej - Wayne E. Wingfield 21
2. Zatrzymanie oddychania i krążenia oraz reanimacja małych zwierząt
- Wayne E. Wingfield 24
3. Zaburzenia oddechowe - Michael S. Lagutchik 39
4. Patofizjologia przewlekłej niewydolności krążenia - Wayne E. Wingfield 49
5. Wstrząs - Ronald S. Walton 55
6. Ostre rozszerzenie i skręt żołądka - Wayne E. Wingfield 62
7. Nadwrażliwość, anafilaksja - Michael S. Lagutchik 66
8. Hipotermia - Ronald S. Walton 71
9. Udar cieplny - Tim Hackett 76
II. URAZ
Redaktor działu: Wayne E. Wingfield
10. Priorytety w leczeniu urazu - Wayne E. Wingfield 81
11. Krwawienie tętnicze - Wayne E. Wingfield 86
12. Nagłe przypadki związane z układem oddechowym - Deborah R. Van Pelt 89
13. Urazowe zapalenie mięśnia sercowego -Steven L. Marks 92
14. Wybór płynów stosowanych przy urazach - Wayne E. Wingfield 95
15. Przetaczanie krwi-Michael S. Lagutchik 102
16. Uszkodzenia mózgu - Wayne E. Wingfield 108
17. Ostre urazy rdzenia kręgowego - Wayne E. Wingfield 117
18. Uraz nerwów obwodowych - Wayne E. Wingfield 123
19. Urazy kończyn - Wayne E. Wingfield 127
20. Urazy brzucha - Wayne E. Wingfield 131
21. Leczenie bólu w nagłych przypadkach - Peter W. Hellyer, Ann E. Wagner 136

III. POWSZECHNIE WYSTĘPUJĄCE DOLEGLIWOŚCI Redaktor działu: Tim Hackett

22. Wymioty - Tim Hackett 146
23. Biegunka - Tim Hackett 150
24. Omdlenia a napadowe zaburzenia przytomności - Andrew J. Triolo 153
25. Niezborność ruchowa (ataksja) - Tim Hackett 155
26. Brak łaknienia - Tim Hackett 158
27. Gorączka - Derek P. Burney 162
28. Utrudnione oddawanie moczu (stranguria) - Stephanie J. Lifton 165
29. Zaparcie i zatwardzenie - Andrew J. Triolo 170
30. Złamanie zęba - Tim Hackett 173
31. Ropnie i zapalenie tkanki łącznej podskórnej - Tim Hackett 175
32. Zatrucie jadem grzechotnika - Tim Hackett, Wayne E. Wingfield  177
33. Kulawizna-Maura - G. O'Brien 183
34. Choroby zakaźne - Derek P. Burney 188

IV. NAGŁE PRZYPADKI OKULISTYCZNE
Redaktorzy działu: Cynthia C. Powell, Steven M. Roberts

35. Ostry uraz oka - Cynthia C. Powell, Steven M. Roberts 192
36. Krwawienia i wylewy krwawe w oczach - Steven M. Roberts, Cynthia C. Powell 199
37. Nagła ślepota - Cynthia C. Powell, Steven M. Roberts 205
38. Zapalenie naczyniówki - Steven M. Roberts, Cynthia C. Powell 209
39. Jaskra - Steven M. Roberts, Cynthia C. Powell 215
40. Wrzody rogówki zagrażające widzeniu - Steven M. Roberts, Cynthia C. Powell 221


V. NAGŁE PRZYPADKI ZABURZEŃ ODDYCHANIA Redaktor działu: Deborah R. Van Pelt

41. Astma u kotów -Kelly J. Diehl 225
42. Zachłystowe zapalenie płuc - Deborah R. Van Pelt 229
43. Dirofilarioza- Kelly f. Diehl 232
44. Zator płuc spowodowany zakrzepami - Deborah R. Van Pelt 237
45. Porażenie krtani - Deborah R. Van Pelt 240
46. Tonięcie - Linda G. Martin 241
47. Obrzęk płuc - Deborah R. Van Pelt 244
48. Krwioplucie-&%J. Diehl . - 249
49. Wdychanie dymów i oparzenia - Linda G. Martin 250

VI. NAGLE PRZYPADKI ZABURZEŃ KRĄŻENIA
Redaktor działu: Steven L. Marks

50. Niedomykalność zastawki przedsionkowo-komorowej lewej w związku ze zmianami we wsierdziu - Steven L. Marks 256
51. Kardiomiopatia rozstrzeniowa-Jonathan A. Abbott 260
52. Niemiarowości serca - Andrew Beardow 270
53. Rozruszniki serca - Eric Mannet 276
54. Nagromadzenie się płynu w worku osierdziowym  - Dianne Dunning 281
55. Choroby mięśnia sercowego u kotów - Jonathan A. Abbott 286
56. Ogólna tętnicza zakrzepica z zatorami - Steven L. Marks 295


VII. NAGŁE PRZYPADKI ONKOLOGICZNE I HEMATOLOGICZNE
Redaktor działu: Gregory K. Ogilvie

57. Neutropenia, posocznica oraz małopłytkowość u pacjentów z chorobą nowotworową - Gregory K. Ogilvie 300
58. Zespół ostrego rozpadu guza - Gregory K. Ogilvie 309
59. Zaburzenia krzepnięcia - Gregory K. Ogilvie 311
60. Ostre zaburzenia metaboliczne u pacjentów z chorobą nowotworową - Gregory K. Ogilvie 314
61. Zastoinowa niewydolność serca spowodowana lekami przeciwnowotworowymi - Gregory K. Ogilvie 321
62. Reakcje nadwrażliwości wywołane stosowaniem leków przeciwnowotworowych - Gregory K. Ogilvie 328
63. Wynaczynienie chemioterapeutyków - Gregory K. Ogilvie 331
64. Ostra niewydolność nerek wywołana lekami przeciwnowotworowymi - Gregory K. Ogilvie 334
65. Niedokrwistość, małopłytkowość i hipoproteinemia
- Gregory K. Ogilvie 340
VIE. NAGŁE PRZYPADKI NEUROLOGICZNE Redaktor działu: Wayne E. Wingfield
66. Dyskopatia - Wayne E. Wingfield 345
67. Drgawki - Wayne E. Wingfield, J. Michael McFarland 349
68. Zapalenie opon mózgowych i zapalenie mózgu
- Michael S. Lagutchik 353
69. Śpiączka - Tim Hackett 359
70. Ostre, postępujące uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego - Ronald S. Walton 364
71. Śmierć mózgu - Wayne E. Wingfield 368

IX. NAGŁE PRZYPADKI ZABURZEŃ METABOLICZNYCH Redaktor działu: Michael R. Lappin

72. Cukrzyca - Lynda D. Melendez 371
73. Hipoglikemia - Chris McReynolds 378
74. Ostre zapalenie trzustki - Chris McReynolds 381
75. Niedoczynność kory nadnerczy - Lynda D. Melendez 385
76. Zapalenie otrzewnej - Catriona MacPhail 392
77. Zaburzenia gospodarki potasowej - Wayne E. Wingfield 400
78. Zaburzenia gospodarki magnezowej - Linda G. Martin 405
79. Hipoproteinemia - Michael R. Lappin 410
80. Leczenie płynami elektrolitowymi - Wayne E. Wingfield 413
81. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
Wayne E. Wingfield, Suzanne G. Wingfield 422
82. Zespolenie wrotno-układowe - Derek P. Burney 430
83. Stłuszczenie wątroby i ostre zapalenie wątroby - Cynthia Stubbs 435

X. OSTRE STANY UKŁADU POKARMOWEGO
Redaktor działu: Wayne E. Wingfield

84. Ciała obce w przewodzie pokarmowym - Howard B. Seim, III .... 439
85. Krwotoczne zapalenie żołądka i jelit psów - Wayne E. Wingfield 445
86. Schorzenia przełyku - Wayne E. Wingfield 447
87. Parwowiroza psów - Wayne E. Wingfield, Dennis W. Macy 451
88. Wgłobienie - Howard B. Seim, III 457
89. Zapalenie okrężnicy - Wayne E. Wingfield 461


XI. OSTRE STANY UKŁADU ROZRODCZEGO
Redaktor działu: Lori A. Wise

90. Ropomacicze-DonaZdA. Ostwald, Jr 465
91. Załupek - Adam J. Reiss 468
92. Rzucawka - Teresa Dye 470
93. Dystocja -Adam J. Reiss 473
94. Poronienie - Lori A. Wise 479


XII. OSTRE STANY UKŁADU MOCZOWEGO
Redaktor działu: India F. Lane

95. Ostre bakteryjne zapalenie prostaty i ropień prostaty - Cary L. Matwichuk, India F. Lane 482
96. Zakażenie dróg moczowych i ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek - Cary L. Matwichuk, India F. Lane 485
97. Ostra niewydolność nerek - India F. Lane 493
98. Niedrożność dróg moczowych wyprowadzających u kotów
- Kristi L. Graham, India F. Lane 502
99. Dializa otrzewnowa i hemodializa - India F. Lane, Leslie Carter 510


XIII. TOKSYKOLOGIA
Redaktor działu: /. Michael McFarland

100. Toksykologia ogólna i podstawy terapii - Tam Garland 519
101. Zatrucie glikolem etylenowym -/. Michael McFarland 527
102. Zatrucie ołowiem - Colleen Murray 531
103. Zatrucia związkami fosforoorganicznymi i karbaminianami - Michael Walters 533
104. Zatrucie rodentycydami antykoagulacyjnymi - Michael Walters 539
105. Zatrucie cholekalcyferolem - J. Michael Walters 543
106. Drgawki spowodowane zatruciem - J.Michael McFarland 546
107. Ukąszenia i użądlenia - Terri E. Bonenberger 549
108. Zatrucie powszechnie dostępnymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi -  Bruce Nixon 554

XIV. ZABIEGI WYKONYWANE W NAGŁYCH PRZYPADKACH
Redaktor działu: Robert J. Murtaugh

109. Tymczasowa tracheostomia - Steven Mensack 558
110. Drenaż klatki piersiowej - Nancy S. Taylor 564
111. Nakłucie worka osierdziowego - Jean M. Bętkowski 574
112. Szybki dostęp żylny - Lisa L. Powell 579
113. Cewnikowanie pęcherza moczowego - Steven Mensack,Orna Kristal 583
114. Nakłucie jamy brzusznej - Orna Kristal 593
115. Pobieranie płynu mozgowo-rdzeniowego i jego ocena - John J. McDonnell 601
116. Inwazyjne metody pomiaru ciśnienia krwi - Carolyn M. Selavka, Elizabeth Różański 610
117. Nieinwazyjne metody pomiaru ciśnienia krwi - Erika Zsombor Murray 614
118. Żywienie dojelitowe - Karin Allenspach, Jeffrey Proulx 620
119. Wentylacja mechaniczna - Elizabeth Różański, Therese O'Toole 630
120. Wstępne badanie okulistyczne - Cynthia C. Powell, Steven M. Roberts 634


DODATEK: LEKI STOSOWANE W NAGŁYCH PRZYPADKACH 638
Opinie książki Intensywna terapia psów i kotów

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.