Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwo SEP COSIW

Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik projektanta i instalatora.

Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik projektanta i instalatora.

Cena tradycyjna: 70.00 zł
Cena promocyjna: 63.00 zł
Oszczędzasz: 7.00 zł /-10%/

Autor:Konrad Bąkowski,
ISBN:9788361163299
Wydawnictwo:Wydawnictwo SEP COSIW
Ilość stron:280
Wydanie:2017
Wydanie (nr):Pierwsze
Format:B5
Oprawa:Miękka
Książka zawiera praktyczne wskazówki dla projektantów, wykonawców i użytkowników instalacji gazowych. Przedstawiono w niej najnowsze rozwiązania techniczne, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy branżowe i techniczno-budowlane, zgodne z postanowieniami PN-EN i dyrektywami Unii Europejskiej.

Przydatność opracowania zapewniają przejrzyste rysunki, przystępny i zwięzły sposób omawiania poszczególnych zagadnień, oryginalne tablice pomocnicze
do projektowania i wyciągi z ważniejszych przepisów. Stale zwiększające się zużycie gazu ziemnego jako paliwa i nowe technologie jego użytkowania spowodowały znaczne poszerzenie kręgu osób zainteresowanych przedstawioną problematyką.

Wydawnictwo poleca książkę Konrada Bąkowskiego projektantom, wykonawcom, pracownikom nadzoru technicznego i eksploatacyjnego, studentom kierunku
Inżynieria Środowiska oraz osobom prywatnym zamierzającym wykonywać lub modernizować instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych.

Konrad Bąkowski to znany i ceniony specjalista-praktyk w dziedzinie gazownictwa, rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i aktualnie członek prezydium Zarządu Głównego tej organizacji. Jest autorem 6 publikacji książkowych oraz współautorem 4 innych książek z dziedziny budownictwa i inżynierii sanitarnej, a także autorem ponad 80 artykułów w czasopismach technicznych.
Jego poradnik „Sieci i instalacje gazowe” o objętości ponad 700 str. spotkał się z dużym uznaniem czytelników, o czym świadczą 3 wydania w latach 1996, 2002, 2007 oraz dodruki w 2007 i 2008 r. Publikacja II wydania została nagrodzona w 2004 „Wyróżnieniem Ministra Infrastruktury”.zobacz spis treści
OD AUTORA / 11

1. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU INSTALACJI GAZOWEJ / 13
1.1. Materiały wyjściowe / 13
1.2. Składniki projektu instalacji gazowej / 15
1.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz do ogrzewania pomieszczeń / 16
1.4. Maksymalne godzinowe, dobowe i roczne zapotrzebowanie na gaz do przygotowania posiłków i ciepłej wody użytkowej / 17
1.5. Efekty ekologiczne stosowania gazu jako paliwa / 19
1.6. Poprawa sprawności procesu energetycznego / 20
1.7. Analiza porównawcza rocznych kosztów zakupu paliwa / 20
1.8. Przykłady prowadzenia instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych / 21
1.9. Schemat procesu projektowania instalacji gazowej / 24
1.10. Korzystanie z przepisów techniczno-budowlanych i norm w Internecie / 27

2. PRZYŁĄCZA GAZOWE DO BUDYNKÓW / 29
2.1. Warunki techniczne przyłączenia / 29
2.2. Procedury realizacji przyłącza / 30
2.3. Umowa o przyłączenie i umowa sprzedaży paliwa gazowego / 31
2.4. Zgłoszenie instalacji do napełnienia gazem / 31
2.5. Ważniejsze pojęcia i przepisy / 32
2.6. Realizacja przyłącza gazowego / 35
2.7. Punkty redukcyjne / 39

3. UŻYTKOWANIE GAZU W BUDYNKACH MIESZKALNYCH / 43
3.1. Pojęcia podstawowe / 43
3.2. Klasyfikacja i wymagania jakościowe paliw gazowych / 44
3.3. Spalanie gazu / 45
3.4. Rodzaje pomieszczeń w budynkach mieszkalnych / 49
3.5. Wymagania w zakresie obciążenia cieplnego i wentylacji / 49

4. WENTYLACJA NATURALNA W POMIESZCZENIACH I ODPROWADZANIE SPALIN Z URZĄDZEŃ GAZOWYCH / 53
4.1. Podstawowe akty normatywne / 53
4.2. Wentylacja higrosterowana, a użytkowanie urządzeń gazowych / 54
4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące wentylacji pomieszczeń / 61
4.4. Wpływ przerywaczy ciągu na wentylację pomieszczenia / 66
4.5. Wentylacja naturalna w pomieszczeniu technicznym przeznaczonym do zainstalowania kotła gazowego / 68
4.6. Odprowadzenie spalin z domowych urządzeń gazowych / 71
4.7. Odprowadzenie spalin z kotła gazowego zainstalowanego w pomieszczeniu technicznym budynku / 73

5. INSTALACJE GAZOWE Z RUR STALOWYCH I MIEDZIANYCH / 75
5.1. Wymagania ogólne / 75
5.2. Prowadzenie i łączenie rur stalowych / 77
5.3. Technologia łączenia rur miedzianych / 78
5.4. Mocowanie rur miedzianych / 80
5.5. Elementy instalacji gazowej / 81
5.6. Tabela decyzyjna prowadzenia instalacji / 82
5.7. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwo prowadzenia instalacji gazowej / 84

6. INSTALOWANIE GAZOMIERZY I URZĄDZEŃ GAZOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH / 87
6.1. Instalowanie gazomierzy / 87
6.2. Rodzaje instalowanych urządzeń / 90
6.3. Podstawowe wymagania instalacyjne / 91
6.4. Zestawienie najważniejszych zasad instalowania / 93
6.5. Instalowanie kuchni gazowych / 94

7. NOWOCZESNE GRZEJNIKI WODY PRZEPŁYWOWEJ I MAŁE KOTŁY GAZOWE / 99
7.1. Budowa i zasady działania grzejników wody przepływowej / 99
7.2. Wskazówki montażu grzejników wody przepływowej / 102
7.3. Kontrola poprawności zainstalowania i funkcjonowania urządzenia gazowego / 103
7.4. Rodzaje kotłów przepływowych / 104
7.5. Wskazówki instalowania kotłów przepływowych / 104
7.6. Pomieszczenie dla kotła o mocy powyżej 30 kW / 106
7.7. Wskazówki dotyczące usytuowania kotłów gazowych w budownictwie mieszkaniowym / 109
7.8. Charakterystyka porównawcza różnych rodzajów kotłów  / 110
7.9. Obliczanie wybranych parametrów technologicznych kotłowni gazowych / 114

8. UŻYTKOWANIE I MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWYCH / 116
8.1. Warunki techniczne użytkowania instalacji gazowych / 116
8.2. Próby szczelności instalacji gazowych / 119
8.3. Główna próba szczelności / 121
8.4. Zagrożenia występujące w eksploatacji urządzeń gazowych / 122
8.5. Postępowanie w przypadku ulatniania się gazu / 124
8.6. Doszczelnianie instalacji gazowych / 125
8.7. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu / 126
8.8. Zabezpieczenia przed zagrożeniami wywołanymi pożarem / 129
8.9. Modernizacja wentylacji grawitacyjnej / 130
8.10. Wykonywanie przeglądów instalacji gazowych / 131
8.11. Uproszczona próba szczelności czynnych instalacji gazowych / 133

9. STRATY CIŚNIENIA W INSTALACJACH GAZOWYCH / 136
9.1. Jednostkowe opory liniowe w przewodach stalowych / 136
9.2. Przybliżone długości przewodów równoważne oporom miejscowym / 138
9.3. Metodyka obliczeń strat ciśnienia / 139
9.4. Obliczanie godzinowego poboru gazu metodą współczynników
jednoczesności działania urządzeń gazowych / 144
9.5. Jednostkowe opory liniowe przepływu gazu ziemnego w rurach miedzianych / 145

10. URZĄDZENIA GAZOWE PRZEPŁYWOWE Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA / 147
10.1. Wprowadzenie / 147
10.2. Przykłady instalowania kotłów z zamkniętą komorą spalania / 148
10.3. Gazowe grzejniki wody przepływowej z zamkniętą komorą spalania / 153
10.4. Systemy powietrzno spalinowe kotłów z zamkniętą komorą spalania / 155
10.5. Kotły gazowe kondensacyjne – przepływowe / 162
10.6. Analiza porównawcza rocznych kosztów zakupu gazu przy zastosowaniu kotłów kondensacyjnych / 166

11. INSTALACJE SOLARNE WSPÓŁPRACUJĄCE Z KOTŁAMI GAZOWYMI / 170
11.1. Wprowadzenie / 170
11.2. Kolektory słoneczne płaskie / 171
11.3. Kolektory rurowe próżniowe / 173
11.4. Schematy instalacyjne współpracy kotłów gazowych z kolektorami słonecznymi / 174
11.5. Instalacja solarna – dwusystemowa do podgrzewania ciepłej wody użytkowej / 175
11.6. Instalacja kotłowa c.o i c.w.u. wspomagana ciepłem z kolektorów słonecznych / 177
11.7. Modernizacja istniejącej instalacji kotłowej c.o. i c.w.u. z zastosowaniem instalacji solarnej / 179
11.8. Przykład współpracy kotła gazowego co. i cwu z instalacją solarną do ogrzewania c.w.u. i wody basenowej / 180
11.9 Pakiety solarne / 182
11.10. Instalacja solarno – kotłowa współpracująca z systemem wentylacji mechanicznej budynku z odzyskiem ciepła / 184

12. PODSTAWOWE WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH / 187
12.1. Wprowadzenie / 187
12.2. Zalecenia instalacyjne / 188
12.3. Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach przemysłowych / 189
12.4. Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych / 190
12.5. Gazociągi wewnątrzzakładowe / 192

13. INSTALACJE DOPROWADZAJĄCE GAZ DO HAL ZAKŁADOWYCH / 195
13.1. Przykładowy układ przewodów gazowych / 195
13.2. Pojemność akumulacyjna palenisk przemysłowych / 196
13.3. Reduktory ciśnienia w instalacjach przemysłowych / 197
13.4. Zasady obsługi reduktorów bezpośredniego działania / 198
13.5. Klapy bezpieczeństwa chroniące paleniska gazowe / 199
13.6. Pomiary zużycia gazu / 200
13.7. Gazomierze rotorowe / 201
13.8. Dobór gazomierzy rotorowych / 202
13.9. Gazomierze turbinowe / 205

14. PALNIKI PRZEMYSŁOWE / 208
14.1. Wymagania ogólne / 208
14.2. Wymagania instalacyjne / 209
14.3. Palniki inżektorowe / 210
14.4. Palniki nadmuchowe / 213
14.5. Ścieżki gazowe palników przemysłowych / 215
14.6. Ścieżki gazowe urządzeń o zmiennej mocy grzewczej / 216
14.7. Filtry odpylające palników / 217
14.8. Reduktory ciśnienia palników / 218
14.9. Zawory elektromagnetyczne palników / 218
14.10. Presostaty ciśnienia powietrza i gazu / 220

15. ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH OPALANYCH GAZEM / 221
15.1. Zasilanie gazem pieca wysokotemperaturowego o ruchu ciągłym / 221
15.2. Ścieżki gazowe urządzeń o zmiennej mocy grzewczej / 222
15.3. Przykładowe usytuowanie palników w przestrzeniach grzewczych / 224
15.4. Instalacja gazowa kotłowni osiedlowej / 226
15.5. Pojemność akumulacyjna instalacji przemysłowych / 227

16. OBLICZANIE PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH PALNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH / 229
16.1. Palniki inżektorowe (atmosferyczne) / 229
16.2. Dobór palnika nadmuchowego / 230
16.3. Dobór średnicy rury doprowadzającej gaz do ścieżki gazowej palnika / 231
16.4. Obliczanie minimalnego ciśnienia gazu w przewodzie zasilającym 232
16.5. Przeliczanie strumienia objętości gazu z warunków normalnych na ruchowe / 235
16.6. Obliczanie sprawności palnika nadmuchowego w zależności od ciśnienia powietrza atmosferycznego / 236
16.7. Obliczanie wybranych parametrów procesu spalania gazu / 238

17. WYBRANE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE KOTŁOWNI GAZOWYCH / 241
17.1. Godzinowe zużycie gazu przez kotłownię / 241
17.2. Roczne zapotrzebowanie gazu do ogrzewania pomieszczeń / 241
17.3. Sprawność kotłów konwencjonalnych i kondensacyjnych / 242
17.4. Potrzebna wydajność pompy obiegu grzewczego / 242
17.5. Minimalna ilość wody obiegowej / 242
17.6. Zapotrzebowanie na energię do centralnego przygotowania cieplej wody użytkowej / 243
17.7. Straty kominowe / 244
17.8. Średnioroczna sprawność użytkowa układu kocioł – palnik – komin / 244

18. AUTOMATYKA INSTALACJI KOTŁOWYCH I ODPROWADZANIE SPALIN / 245
18.1. Zabezpieczenie palnika przed zgaśnięciem / 245
18.2. Zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego / 245
18.3. Regulacja parametrów temperaturowych / 245
18.4. Pompy o regulowanej prędkości obrotowej / 248
18.5. Palnik inżektorowy sterowany elektronicznie wg firmy De Dietrich / 248
18.6. Kocioł gazowy Paromat-Triplex firmy Viessmann / 249
18.7. Przykład instalacji kotłowej z kolektorem spalin i wspólnym komorowym przerywaczem ciągu / 250
18.8. Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych / 251
18.9. Kominy stalowe jedno i dwuścienne / 254
18.10. Odprowadzenie spalin z kotłów wyposażonych w palniki nadmuchowe / 256
18.11 Odprowadzenie spalin z kotłów kondensacyjnych / 257
18.12. Wymiarowanie kominów / 257

19. INSTALOWANIE I UŻYTKOWANIE KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA O MOCY OD 60 DO 2000 kW / 262
19.1. Warunki techniczne instalowania / 262
19.2. Usytuowanie kotła w pomieszczeniu i prowadzenie przewodów technologicznych / 263
19.3. Kotłownie gazowe, a zagrożenie wybuchem / 266
19.4. Centrale cieplne / 267
19.5. Centrale cieplne na dachach budynków / 269
19.6. Uruchamianie instalacji kotłowych / 273
19.7. Użytkowanie instalacji kotłowych / 276
19.8. Zasady bezpiecznej eksploatacji kotłowni / 277

LITERATURA / 280
Opinie książki Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik projektanta i instalatora.

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa 24h (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.