Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Wydawnictwo SGGW

Ochrona krajobrazu

Ochrona krajobrazu

Cena tradycyjna: 45.00 zł
Cena promocyjna: 38.25 zł
Oszczędzasz: 6.75 zł /-15%/

Autor:ŻARSKA BARBARA,
ISBN:978-83-7583-331-7
Wydawnictwo:Wydawnictwo SGGW
Ilość stron:268
Wydanie:2011 / IV zmienione
Format:B5
Oprawa:twarda
Ochrona krajobrazu nie oznacza jedynie tworzenia obszarów i obiektów chronionych na terenach o największych wartościach przyrodniczych, kulturowych i wizualnych. Ochrona krajobrazu to także, i przede wszystkim, kształtowanie harmonijnego i pięknego krajobrazu na całym obszarze w skali lokalnej, regionu i kraju. Należy dbać o krajobraz wszędzie, nie tylko na obszarach chronionych, realizować politykę ochrony krajobrazu spójną dla całego obszaru, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne.

Krajobraz jest rozumiany w tej publikacji jako synteza środowiska przyrodniczego, kulturowego i wizualnego. Zatem ochrona krajobrazu oznacza:

•    ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego,

•    ochronę i kształtowanie środowiska kulturowego,

•    ochronę i kształtowanie środowiska wizualnego.

Według Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (2000), „ochrona krajobrazu” oznacza działania na rzecz zachowania i utrzymania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu w taki sposób, aby ukierunkować i harmonizować zachodzące zmiany, wynikające z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Głównym celem książki jest popularyzacja wiedzy i sformułowanie wskazań, dotyczących kształtowania, ochrony i zarządzania krajobrazem, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, na większych obszarach, np. gmin, powiatów i województw, a także na obszarach chronionych, takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000 (wybrane zagadnienia z tego zakresu).

Przy opracowywaniu polityki i strategii ochrony krajobrazu powinno się w szczególności uwzględniać indywidualność krajobrazową obszaru, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz stan krajobrazu i problemy ochrony. Specyfika krajobrazu i występujące na danym obszarze problemy ochrony powinny być punktem wyjścia do sporządzenia koncepcji kształtowania krajobrazu. Wówczas będzie on zindywidualizowany i zachowa swój niepowtarzalny charakter - nie będzie krajobrazem nijakim.
Ochrona krajobrazu

SPIS TREŚCI

I. Wstęp (Barbara Żarska) ... 9

II. Krajobraz – pojęcie i struktura (Barbara Żarska) ... 11
A. Pojęcie krajobrazu i jego współczesne rozumienie ... 11
B. Komponenty i elementy krajobrazu ... 15
C. Struktura krajobrazu ... 15

III. Światowe inicjatywy na rzecz powstrzymania globalnego kryzysu środowiska mające znaczenie dla ochrony krajobrazu (Barbara Żarska) ... 21
A. Ochrona przyrody i środowiska – rys historyczny ... 21
B. Ogólnoświatowy kryzys środowiska i zintegrowane działania na rzecz jego powstrzymania ... 23
C. Czerwone księgi roślin i zwierząt ... 33

IV. Ochrona krajobrazu w Polsce – główne podstawy prawne (Barbara Żarska, Małgorzata Szymczak-Piątek) ... 37
A. Wprowadzenie ... 37
B. Wytyczne do kształtowania krajobrazu zawarte w Konstytucji RP i polityce ekologicznej państwa ... 37
C. Ważniejsze akty prawne mające istotne znaczenie dla ochrony krajobrazu ... 42
D. Ochrona środowiska przyrodniczego ... 45
1. Ustawa – Prawo ochrony środowiska z 2001 roku – kompleksowa regulacja prawna dotycząca ochrony zasobów środowiska ... 45
2. Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku – podstawowa regulacja prawna dotycząca ochrony przyrody ... 47
a. Znaczenie i cele ochrony przyrody ... 47
b. Formy ochrony przyrody oraz obszary i obiekty chronione ... 48
c. Plany ochrony ... 66
d. Ochrona w drodze uznania za park gminny oraz ochrona terenów zieleni i zadrzewień ... 69
e. Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków ... 72
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku – znaczenie dla ochrony krajobrazu całego kraju, w tym dla ochrony środowiska przyrodniczego ... 77
4. Ustawa o lasach z 1991 roku – znaczenie dla ochrony leśnych zasobów krajobrazowych ... 78
5. Inne akty prawne zawierające istotne odniesienia do ochrony krajobrazu przyrodniczego ... 80
E. Ochrona środowiska kulturowego ... 92
1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku – podstawowa regulacja prawna dotycząca ochrony środowiska kulturowego ... 92
2. Inne akty prawne mające istotne znaczenie dla ochrony elementów kulturowych ... 97
F. Ochrona środowiska wizualnego w zapisach prawa krajowego ... 99

V. Prawo Unii Europejskiej dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu (Barbara Żarska) ... 102
A. Wprowadzenie ... 102
B. Rozporządzenia Unii Europejskiej ... 102
C. Dyrektywy Unii Europejskiej ... 105

VI. Konwencje międzynarodowe mające istotne znaczenie dla ochrony krajobrazu (Barbara Żarska) ... 112
A.    Wprowadzenie ... 112
B.    Konwencja ramsarska ... 112
C.    Konwencja paryska – o dziedzictwie światowym ... 113
D.   Konwencja waszyngtońska ... 114
E. Konwencja bońska ... 115
F.    Konwencja berneńska ... 116
G.  Konwencja o różnorodności biologicznej ... 116
H.    Światowa koncepcja sieci rezerwatów biosfery (UNESCO – MAB) ... 117
I.       Europejska Konwencja Krajobrazowa ... 122
J.     Inne konwencje międzynarodowe ... 124

VII. Ekologiczne kryteria kształtowania krajobrazu i zasady wyznaczania systemów przyrodniczych (Barbara Żarska; podrozdział F: Barbara Żarska, Małgorzata Szymczak-Piątek) ... 130
A. Ekologiczne przesłanki kształtowania krajobrazu ... 130
B. Główne zasady kształtowania krajobrazu w aspekcie ochrony wartości przyrodniczych i struktury ekologicznej ... 138
C. Krajowy system obszarów chronionych i znaczenie przyrodnicze Polski w Europie ... 141
D. Przykłady innych koncepcji systemów obszarów chronionych ... 147
E. Główne zasady i problemy ochrony różnych typów ekosystemów ... 154
1. Wskazania ogólne ... 154
2. Zasady ochrony lasów i zrównoważona gospodarka leśna ... 154
3. Zasady ochrony torfowisk ... 159
4. Zasady ochrony roślinności kserotermicznej ... 161
5. Zasady ochrony łąk i muraw ... 162
6. Zasady ochrony krajobrazu rolniczego ... 164
7. Zasady ochrony ekosystemów wodnych ... 166
8. Zasady ochrony krajobrazu dolin rzecznych ... 167
9. Zasady ochrony flory ... 173
10. Zasady ochrony fauny ... 176
11. Zasady ochrony przyrody nieożywionej ... 178
F.     Harmonizacja ochrony wartości przyrodniczych i rozwoju turystyki ... 180
G. Główne instrumenty ochrony krajobrazu w Polsce – podsumowanie ... 187

VIII. Ogólne zasady wykonywania studium ochrony krajobrazu dla różnych obszarów (Barbara Żarska) ... 191
A.    Wprowadzenie ... 191
B.     Ogólna metodyka wykonania studium ... 192
C.     Zbieranie informacji i ocena stanu krajobrazu ... 194
D.     Analiza środowiska przyrodniczego ... 196
E.       Analiza środowiska kulturowego ... 199
F.           Analiza środowiska wizualnego ... 200
G.    Podział na jednostki przestrzenno-krajobrazowe ... 202
H.    Waloryzacja krajobrazowa ... 202
I.             Opracowanie koncepcji ochrony krajobrazu ... 208

IX. Etyka ekologiczna a krajobraz (Małgorzata Szymczak-Piątek) ... 211
A. Wprowadzenie ... 211
B. Stosunek człowieka do środowiska i jego odpowiedzialność za środowisko ... 211
1. Stosunek człowieka do środowiska w tradycyjnych kulturach i religiach ... 211
2. Stosunek człowieka do środowiska w wybranych doktrynach filozoficznych do początku XX wieku ... 214
C. Główne nurty etyki ekologicznej ... 217
1. Antropocentryczna etyka środowiskowa ... 217
2. Etyka biocentryczna (indywidualistyczna) ... 218
3. Etyka holistyczna (ekosystemowa) ... 219
4. Etyka ochrony zwierząt ... 221
D. Uniwersalne reguły współczesnej etyki ekologicznej ... 223

Aneks 1. Ważniejsze krajowe akty prawne dotyczące ochrony krajobrazu ... 225
Aneks 2. Parki narodowe w Polsce – ogólne informacje ... 229
Aneks 3. Parki krajobrazowe w Polsce – zestawienie tabelaryczne ... 245
Aneks 4. Klasyfikacja rezerwatów przyrody ... 249
Aneks 5. Nazwy i akronimy ważniejszych organizacji i programów międzynarodowych ... 252

Literatura ... 254
Opinie książki Ochrona krajobrazu

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- Poczta Ekonomiczna (przelew),
- Poczta kurierska 24h (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.