Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Polcen Wydawnictwo

Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych w.2

Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych w.2

Cena tradycyjna: 89.00 zł
Cena promocyjna: 80.10 zł
Oszczędzasz: 8.90 zł /-10%/

Autor:Balbina Kacprzyk,
ISBN:978-83-89234-87-2
Wydawnictwo:Polcen Oficyna Wydawnicza
Ilość stron:284
Wydanie:wyd. 2010,
Format:B5
Oprawa:miękka klejona
W poradniku dodano nowy temat kosztorysowania w zamówieniach publicznych oraz rozwinięto i wzbogacono rozdział poświęcony przedmiarowi robót, a także zaktualizowano wycenę prac projektowych oraz wykaz Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Wciąż bardzo istotnym tematem jest rozdział poświęcony technikom komputerowym, a mianowicie komputerowe wspomaganie kosztorysowania.
Trzeba przyznać, że pomimo zachodzących zmian, jakie upłynęły od pierwszego wydania niniejszej książki (to już prawie 10 lat), publikacja ta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Oznacza to, że jest nadal potrzebna zarówno inwestorom, jak i wykonawcom robot. Zalecana jest również projektantom, a głownie kosztorysantom, a także osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Wznoszenie nowych budynków, budowli oraz ich rozbudowa, modernizacja, jak również adaptacja obiektów istniejących, stosownie do zmieniających się potrzeb użytkowników, wymaga podjęcia szeregu czynności studyjnych, koncepcyjnych, projektowych, prawnych, organizacyjnych, wykonawczych, umownych, kosztorysowych i innych. Ogół tych działalności nazywa się procesem inwestycyjnym, a czas realizacji – cyklem inwestycyjnym.
We wszystkich tych bardzo zróżnicowanych czynnościach inwestor, stosownie do swoich możliwości – głownie finansowych, dokonuje wyboru inwestycji, określa wielkość i etapy, przewidywane koszty realizacji oraz opłacalność ekonomiczną inwestycji.
Niezbędnym elementem programu inwestycji powinno być sporządzanie kalkulacji kosztów zawartych w dokumentacji kosztorysowej.
W skład ceny kosztorysowej robot wchodzą:
— koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów i pracy sprzętu budowlanego),
— koszty ogólne budowy i zarządu,
— planowany do uzyskania zysk oraz
— obowiązujący podatek od towarów i usług, tzw. VAT.
Prawidłowo sporządzony kosztorys wymaga znajomości organizacji i technologii wykonywanych robot i ich ilości wynikających z przedmiaru lub obmiaru oraz aktualnych cen jednostkowych występujących na lokalnym rynku budowlanym.
Przedmiarowanie lub obmiarowanie robot musi być sporządzane (przez fachowców) według określonych zasad w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, gdyż mają one zasadnicze znaczenie do sporządzenia prawidłowej ceny kosztorysowej. Poradnik do kosztorysowania jest obszerny i kompleksowy. Wskazuje nie tylko, jakie podstawy normatywne należy zastosować, ale również podaje praktyczne przykłady sporządzenia indywidualnych nakładów rzeczowych (tzw. zakładowych katalogów). Zawiera także metody i podstawy opracowania kosztorysów oraz dokumentacji kosztorysowych obiektów i robot.
W poradniku omówiono również technikę normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów. Przedstawiono zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robot z uwzględnieniem zasad kosztorysowania.
Szczególną uwagę zwrócono na metody kosztorysowania przy użyciu technik wspomagania komputerowego. Załączono również przykłady kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych.
W poradniku dokładnie omówiono zarówno metodę wskaźnikową, jak również szczegółową sporządzania kosztorysów. Umożliwiają one określenie całości kosztów robot budowlanych.zobacz spis treści

zobacz fragment książki

Od Wydawcy

1.    Kalkulacje ceny kosztorysowej obiektów i robót budowlanych

1.1.    Specyfika kosztorysowania robót budowlanych

1.2.    Metody kalkulacji ceny kosztorysowej

1.3.    Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania

1.4.    Koszty bezpośrednie (R + M + S)

1.4.1.    Koszty robocizny R

1.4.2.    Koszty materiałów M

1.4.3.    Koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego S

1.5.    Koszty pośrednie Kp

1.6.    Zysk kalkulacyjny Z

1.7.    Podatek od towarów i usług (VAT)

2.    Kalkulacja indywidualna kosztorysowych norm nakładów rzeczowych

2.1.    Podstawy normatywne kosztorysowania

2.2.    Warunki, w jakich może być stosowana kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych

2.3.    Dane wyjściowe do sporządzenia kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych

2.4.    Podstawy kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych robocizny i pracy sprzętu

2.4.1.    Nakłady rzeczowe robocizny (R)

2.4.2.    Nakłady rzeczowe pracy sprzętu (S)

2.5.    Metoda indywidualnej kalkulacji nakładów rzeczowych

2.5.1.    Indywidualne nakłady rzeczowe robocizny (R)

2.5.2.    Indywidualne nakłady rzeczowe pracy sprzętu (S)
2.6.    Metoda kalkulacji nakładów rzeczowych przez analogię, interpolację i ekstrapolację

2.7.    Przykład kalkulacji nakładów rzeczowych w katalogu zakładowym

3.    Przedmiarowanie i obmiarowanie robót

3.1.    Pojęcia ogólne

3.2.    Ogólne zasady określania ilości poszczególnych rodzajów robót

3.3.    Roboty ziemne

3.3.1.    Kategorie gruntów i wody gruntowe

3.3.2.    Dane wyjściowe do określania sposobów wykonania robót ziemnych

3.3.3.    Wykonanie wykopów, przekopów lub ukopów

3.3.4.    Określenie wymiarów wykopów w planie

3.3.5.    Umocnienie ścian wykopów

3.3.6.    Transport urobku

3.3.7.    Odwodnienie wykopów

3.3.8.    Roboty przygotowawcze

3.3.9.    Konstrukcje murowe

3.4.    Konstrukcje z kamienia naturalnego

3.4.1.    Ściany z cegieł, pustaków, bloczków oraz czopuchy

3.4.2.    Ścianki działowe

3.5.    Konstrukcje betonowe i żelbetowe

3.5.1.    Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych

3.5.2.    Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne

3.6.    Konstrukcje drewniane dachowe

3.7.    Izolacje

3.8.    Roboty tynkarskie, sztablatury i okładziny

3.8.1.    Roboty tynkarskie, sztablatury i okładziny wewnętrzne

3.8.2.    Roboty tynkarskie i okładziny zewnętrzne

3.9.    Roboty malarskie

3.10.    Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

3.11.    Instalacje gazowe

3.12.    Instalacje centralnego ogrzewania

3.13.    Kotłownie, wymiennikownie i pompownie

3.14.    Instalacje elektryczne

4.    Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych

4.1.    Podstawy prawne kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych

4.2.    Dokumentacja projektowa
4.3.    Przedmiar robót

4.3.1.    Przedmiar robót i jego zadania

4.3.2.    Części składowe przedmiaru robót i ich układ

4.4.    Metody i podstawy określenia wartości zamówienia na roboty budowlane

4.4.1.    Metoda wskaźnikowa

4.4.2.    Metoda uproszczona

4.5.    Forma i zawartość kosztorysu inwestorskiego

4.6.    Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót

4.7.    Wspólny Słownik Zamówień

5.    Normowanie pracy w budownictwie

5.1.    Zadania normowania pracy

5.2.    Rodzaje normowanych procesów budowlanych

5.3.    Klasyfikacja czasu zmiany roboczej

5.4.    Analiza procesów budowlano-montażowych

5.5.    Pomiary czasu pracy

5.6.    Projektowanie norm pracy

5.7.    Opracowanie katalogu norm pracy (KNP)

5.8.    Wskazówki do redakcyjnego opracowania Katalogów Norm Pracy robót budowlano-montażowych

5.8.1.    Wstęp

5.8.2.    Wskazówki dla zespołów autorskich

5.8.3.    Treść katalogu

5.9.    Obowiązki pracodawcy

5.10.    Obowiązki pracowników

5.11.    Warunki specjalne

6.    Komputerowe wspomaganie kosztorysowania

6.1.    Historia

6.2.    Program kosztorysowy

6.3.    Budowa programu

6.3.1.    Baza katalogowa

6.3.2.    Baza RMS

6.3.3.    Cenniki

6.4.    Tworzenie kosztorysu

6.5.    Wydruki

6.5.1.    Przygotowanie wydruku

6.5.2.    Strona tytułowa

6.5.3.    Charakterystyka obiektu lub robót

6.6.    Zakres automatyzacji

6.7.    Problemy kosztorysowania komputerowego
6.8.    Współpraca ze specjalistycznym oprogramowaniem i między programami do kosztorysowania

6.9.    Graficzna analiza wyników i automatyczne porównywanie kosztorysów

6.10. Podsumowanie

7.    Podstawy sporządzania i odczytu dokumentacji z wykorzystaniem systemów CAD

7.1.    Komputerowe wspomaganie projektowania i kreślenia

7.2.    Grafika komputerowa

7.2.1.    Grafika wektorowa

7.2.2.    Grafika rastrowa

7.3.    Zasady tworzenia rysunku wspomaganego komputerem

7.3.1.    Modelowanie (rysowanie) precyzyjne

7.3.2.    Technika przygotowania rysunków

7.4.    Czytanie dokumentacji sporządzonej z wykorzystaniem programów CAD

7.5.    Popularne programy CAD

8.    Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych

8.1.    Metody określania cen za prace projektowe i usługi inżynierskie

8.2.    Przykład opracowania zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa osiedla mieszkaniowego" (bez określenia nakładów), wykonanego na podstawie kosztorysów inwestorskich

8.2.1. Opis ogólny zadania inwestycyjnego

8.3.    Zbiorcze zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego

8.4.    Zestawienie kosztów obiektów budowy budynków wielorodzinnych nr 9 do 16

8.5.    Preliminarz kosztów budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 do 16

8.6.    Zestawienie kosztów zakupu i montażu maszyn i urządzeń - preliminarz kosztów PK4

8.7.    Przykłady szczegółowej wyceny opracowań projektowych i ZZK

8.7.1.    Charakterystyka techniczna inwestycji

8.7.2.    Wycena projektów

Załączniki

Kategorie: Budownictwo,Opinie książki Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych w.2

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.